Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 13/89] Rozmowa Poonin - dzi Henryk GocekWiesaw Stebnicki - By Pan burmistrzem Leska, starost du髒ego powiatu Bieszczadzkiego i nagle znikn Pan z horyzontu. Co si w tym czasie z Panem dziao?

Henryk Gocek - Nie zniknem nagle, byem jeszcze przez p籀 roku Prezesem Fabryki Przyczep i Naczep w Zasawiu. Zostaem Prezesem bo chciaem wr籀ci do swojego zawodu i do fabryki , kt籀ra bya w trudnej sytuacji ekonomicznej. Kiedy by to m籀j pierwszy zakad pracy. Jak si okazao sytuacja finansowa firmy bya du髒o gorsza ni髒 mi przedstawiano, bowiem w firmie prowadzono tzw. kreatywn ksigowo. Po rozszyfrowaniu tej sprawy poinformowaem rad Nadzorcz, 髒e nie bd tolerowa fikcji i wprowadz do ksigowoci stan faktyczny. Zaatwiem dobre kontrakty miedzy innymi dla wojska i w przecigu p籀 roku z trzystu tysicy obrotu doszedem do miliona dwiecie tysicy, czyli do kwoty niezbdnej do prawidowego dziaania firmy. I wtedy zostaem odwoany. Prawdopodobn przyczyn byo to, 髒e miaem zagra髒a burmistrzowi Zag籀rza.

Wiesaw Stebnicki - A p籀驕niej byo USA?

Henryk Gocek - Tak. Pracowaem w sowim zawodzie czyli jako mechanik samochodowy, bowiem skoczyem studia o specjalnoci –budowa samochod籀w i cignik籀w. Jak si jednak okazao w stanach lepiej zarabiao si w budownictwie dlatego te髒 po pewnym czasie staem si budowlacem. W ten spos籀b prawie niezauwa髒alnie upyno mi sze lat.

Wiesaw Stebnicki - Czego nauczy Pana pobyt w USA?

Henryk Gocek - Praca w Stanach uczy ka髒dego bez wyjtku pokory i poszanowania drugiego czowieka oraz przestrzegania prawa.

Wiesaw Stebnicki - Czy jako byy samorzdowiec zaobserwowa Pan co ciekawego co mo髒na by byo przenie do Polski?

Henryk Gocek - Najwa髒niejsza sprawa to moim zdanie przejrzysta dziaalno gospodarcza i prawie idealna cigalno podatk籀w i nale髒noci. Fascynowaa mnie g籀wnie sprawa budowy dr籀g i autostrad. Kto tam nie by nie potrafi zrozumie co to jest znakomita sie dr籀g. Mimo, 髒e w Polsce robi si du髒o w tym wzgldzie to jest to jednak wielka prowizorka i tymczasowoci. Fascynowaa mnie te髒 jeszcze uproszczona procedura urzdowa. Wszystkie sprawy w tamtejszych urzdach zaatwia si byskawicznie i praktycznie na podstawie jednego dokumentu, prawa jazdy lub dowody osobistego, dotyczy to urzd籀w, sd籀w czy te髒 innych instytucji. Tymczasem po powrocie do Polski okazao si, 髒e w urzdzie w Lesku przybyo urzdnik籀w, a wraz z nimi nadmiar biurokracji i dodatkowych dokument籀w.

Wiesaw Stebnicki - Czy w czasie pobytu w USA by Pan na bie髒c informowany o tym co si dzieje w kraju, a szczeg籀lnie w bliskim Panu Lesku?

Henryk Gocek - Na bie髒co ledziem polsk telewizj, a o lokalnych sprawach dowiadywaem si z „Echa Bieszczad籀w” organu Pani burmistrz Barbary Jankiewicz. Z tych materia籀w nabieraem przekonania, 髒e tak jak u 驍eromskiego Lesko stanie si miastem szklanych dom籀w i og籀lnego dobrobytu. Rzeczywisto po powrocie okazaa si zupenie inna. Zaczem szuka planowanych i zapowiadanych w Echu inwestycji i znalazem raptem pomnik ksi髒ki fundowany zreszt przez Pana Szymanika, a nie przez miasto, kt籀re sobie to przypisuje. Patrzc na zarobki Pani burmistrz to ona powinna tak髒e co miastu w zamian ufundowa. Na dow籀d prosz spojrze w Uchwa rady Miejskiej XXXI/223/08 z 30 grudnia 2008 roku, kt籀ra daje pani Barbarze Jankiewicz 11.300 z brutto. Ja gdy byem burmistrzem zarabiaem 1700 z i nie miaem zastpcy.

Wiesaw Stebnicki - Co to oznacza, czy Pan wobec tego chce stan w szranki wyborcze z obecn Pani burmistrz?

Henryk Gocek - Odpowiadam jednoznacznie – tak.

Wiesaw Stebnicki - Jakie sprawy o tym zdecydoway?

Henryk Gocek - Zdecydoway o tym rozmowy z mieszkacami miasta i gminy, z radnymi, przedstawicielami biznesu, ale przede wszystkim skonia mnie do tego za sytuacja finansowa Leska, wysokie zadu髒enie kt籀re na koniec roku 2009 wynosi bdzie 19.901.855 z co stanowi prawie 55% bud髒etu. Kwota ta bdzie spacana do 2017 roku, a jak sysz miasto ma zamiar dalej powa髒nie si zadu髒a. W projekcie uchway na najbli髒sz sesj Pani burmistrz wprowadza propozycje uchwalenia limitu wydatk籀w na programy inwestycyjne w 2010 roku na kwot 18.360.455 z. Tak wic dug miasta w przyszym roku wyni籀sby 35.662.309 z i byby r籀wny rocznemu bud髒etowi. Do kandydowania skonia mnie te髒 wypowied驕 Pni burmistrz i髒 Gocek odsta od leskich reali籀w i nie zna si na unijnych przepisach i instytucjach.
Szanowna Pni Burmistrz leskie realia to na szczcie nie Pani realia do kt籀rych ja bym nigdy nie przysta. A jeli chodzi o przepisy i instytucje unijne to tam gdzie Pani obecnie raczkuje ja ju髒 dawno byem.

Wiesaw Stebnicki - Dzikuj za rozmow.

[Nr 13/89] Rozmowa Poonin - dzi Henryk GocekImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio