Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa
Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 1/77] Rozmowa "Poonin" - dzi Marceli KucaWiesaw Stebnicki: Plotka gosi, 髒e pracownicy szpitala maja mie obni髒one o 10% wynagrodzenia, czy to prawda?

Marceli Kuca: W zwizku z faktem narastajcego zadu髒enia i bardzo trudn sytuacj finansow SP ZOZ wynikajc z niedoszacowania kontrakt籀w na wiadczenia zdrowotne na przestrzeni ostatnich lat ( mimo podejmowanych dziaa racjonalizujcych jego funkcjonowanie tj. organizacyjnych, kadrowych i finansowych) jako jednym z element籀w dziaa w zakresie uzdrowienia sytuacji finansowej szpitala bya zo髒ona zwizkom zawodowym jako przedstawicielom zaogi w grudniu 2008 roku propozycja obni髒enia wynagrodzenia w 2009 roku o 10%. Propozycja ta jest zwizana z faktem wzicia te髒 przez zaog SP ZOZ odpowiedzialnoci za losy i dziaalno oraz przyszo swojego zakadu pracy.

Wiesaw Stebnicki: Obni髒ka wynagrodzenia miaa podobno pokry kwot jak SP ZOZ ma zwr籀ci NFZ za rok 2007. NFZ zarzda zwrotu 240 tys. z . Dlaczego te pienidze trzeba zwr籀ci i czy prawd jest te髒 to, 髒e nieprawidowoci miay miejsce tylko na oddziale rehabilitacji?

Marceli Kuca: Propozycja obni髒enia wynagrodzenia nie wynika z wymogu zwrotu rodk籀w do NFZ, ale tak jak wczeniej wspomniaem jest jednym z element籀w dziaa w zakresie uzdrowienia sytuacji finansowej zespou i wzicia wsp籀odpowiedzialnoci pracownik籀w za losy zakadu pracy.
Fakt zwrotu rodk籀w finansowych POW NFZ za 2007 rok wynika z niewaciwego wyboru procedur medycznych w wietle przepis籀w w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej i dokumentowania tych wiadcze medycznych. Dotyczy to caego szpitala a nie tylko oddziau rehabilitacji.

Wiesaw Stebnicki: Czy jest jeszcze na terenie szpitala sprzt medyczny nie wykorzystywany w badaniach, leczeniu czy profilaktyce?

Marceli Kuca: Obecnie cay sprzt medyczny, kt籀ry jest w posiadaniu SP ZOZ jest wykorzystywany do bada, leczenia i profilaktyki.

Wiesaw Stebnicki: Podobno kontrakt zawarty z NFZ na 2009 rok jest du髒o korzystniejszy od ubiegorocznego i czy w zwizku z tym comiesiczny deficyt zostanie zlikwidowany?

Marceli Kuca: Wysoko kontrakt籀w na wiadczenia medyczne zawarte w dziale: szpitala og籀lnego, rehabilitacji, specjalistyki i ratownictwa medycznego s na poziomie roku 2008.
Natomiast w celu zmniejszenia comiesicznego deficytu, kt籀ry wynosi miesicznie ok. 150 tys. prowadzone s dziaania racjonalizujce koszty bie髒cego funkcjonowania, naturalna redukcja zatrudnienia, wprowadzenie szerszej gamy wiadcze medycznych w zakresie: chirurgicznych zabieg籀w ortopedycznych, zabieg籀w rehabilitacyjnych z hydroterapii oraz zwikszenia usug zakadu diagnostyki laboratoryjnej.
Du髒ym obci髒eniem w codziennej dziaalnoci SP ZOZ wpywajcym na pynno finansow zespou jest spata comiesicznych zobowiza podjtych przez moich poprzednik籀w, a wynikajcych z zacignitych kredyt籀w, spaty rat za zakupiony sprzt i wyposa髒enie medyczne.

Wiesaw Stebnicki: Jakie dodatkowe dziaania podja dyrekcja szpitala celem likwidacji deficytu i ile wynosi obecne zadu髒enie szpitala?

Marceli Kuca: O dodatkowych dziaaniach jakie podja dyrekcja w celu likwidacji deficytu wspomniaem odpowiadajc na poprzednie pytanie. Obecnie zadu髒enie szpitala wynosi ok. 8 mln z , w tym 1,5 mln z to zobowizania wymagalne.
Deficyt SP ZOZ wynika midzy innymi z utrzymywania w ramach struktury szpitala og籀lnego kosztochonnych oddzia籀w zabiegowych jakimi jest chirurgia, poo髒nictwo oraz blok operacyjny. Deficytowym jest tak髒e oddzia pediatrii. I je髒eli nadal nie bd doszacowane przez NFZ procedury medyczne realizowane przez te oddziay to nale髒y si zastanowi nad zmian struktury funkcjonowania szpitala w celu likwidacji deficytu.

Wiesaw Stebnicki: Rzd przewidzia w bud髒ecie na rok 2009 2,8 miliarda z dla szpitali, kt籀re mimo braku odpowiedniej ustawy zechc si prywatyzowa. Czy szpital w Ustrzykach mo髒e zosta sprywatyzowany?

Marceli Kuca: Sprawa podjcia decyzji co do zmiany formy prawnej SP ZOZ tj. przeksztacenia zespou w sp籀k prawa handlowego le髒y w gestii organu zao髒ycielskiego jakim jest Rada Powiatu Bieszczadzkiego. Jednak髒e myl, 髒e dop籀ki nie zostan okrelone przez rzd jasne reguy zagwarantowania spaty zobowiza zakad籀w opieki zdrowotnej podczas procesu przeksztace , a tym samym zagwarantowanie normalnego funkcjonowania zespou w nowej formie prawnej bez obci髒e finansowych po jego przeksztaceniu, Rada Powiatu Bieszczadzkiego takiej decyzji nie podejmie.

Rozmawia: Wiesaw Stebnicki

[Nr 1/77] Rozmowa "Poonin" - dzi Marceli KucaImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio