Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa
Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 2/42] Powikszy Lesko
Blisko 600- letnie Lesko, poo髒one na prawym brzegu Sanu w cigu swego istnienia stale dawao impuls powstaniu du髒ej aglomeracji miejskiej poo髒onej g籀wnie na lewym brzegu Sanu- Huzele, Weremie, czki - ale nie tylko. Na przedmieciach Leska powsta Kostry i Glinne oraz Posto籀w i Jankowce.

Przez setki lat Lesko byo i jest nadal bardzo wa髒nym centrum administracyjno- gospodarczym i kulturalnym Bieszczad籀w. Poo髒enie na skrzy髒owaniu g籀wnych dr籀g bieszczadzkich zadecydowao, 髒e 150 lat temu zaborca austriacki ustanawiajc swoj administracj w Galicji zlokalizowa w Lesku siedzib powiatu, w skad kt籀rego weszy gminy Lesko, Baligr籀d, Cisna, Olszanica, Ustrzyki, Czarna, Lutowiska i Tarnawa. Przez przeszo 150 lat powiat leski nale髒a do wojew籀dztwa Lwowskiego. Po zakoczeniu II wojny wiatowej i po zmianie granic Polski z powiatu leskiego odeszy Ustrzyki, Czarna i Lutowiska. Obecnie Lesko jest dalej siedzib powiatu w skad, kt籀rego wchodzi pi gmin. Prawobrze髒ne Lesko ma powierzchni okoo 15 km2, a liczba mieszkac籀w wynosi okoo 7 tysicy.
Wielu mieszkac籀w Leska i gminy uwa髒a, 髒e miasto nale髒aoby powikszy poprzez wczenie do Leska caej aglomeracji przylegajcej do miasta, czyli Huzeli, Weremienia, czek, Kostrynia i Glinnego oraz Jankowiec i Postoowa. Wymienione miejscowoci stanowi praktycznie Leski organizm miejski. Ludno tych „dzielnic”, na co dzie korzysta z caej infrastruktury Leska, to jest przedszkola, szk籀, plac籀wek handlowych, bank籀w, urzd籀w, poczty, su髒by zdrowia, sdu i prokuratury, urzdu skarbowego itp. Ludzie aglomeracji pracuj w leskich zakadach pracy i r籀髒nych urzdach. Dziki Lesku miejscowoci te zostay zelektryfikowane i zgazyfikowane. Posiadaj dobre drogi gminne i powiatowe czce je z miastem. W najbli髒szej przyszoci zostan podczone do leskiej oczyszczalni ciek籀w. Powikszenie Leska spowoduje, 髒e jego powierzchnia wzronie prawie dwukrotnie, a liczba mieszkac籀w wyniesie okoo 10 tysicy.
Lesko posiadajce takie atuty jak centralne poo髒enie w Bieszczadach, spore tereny budowlane, dobre drogi, gaz, oczyszczalnie ciek籀w i wodocigi, dobr czno ze wiatem, dobrze rozwinite szkolnictwo i dynamicznie dziaajce zarzdy Powiatu i Miasta powoduje, 髒e miasto si szybko rozwija. Na przestrzeni ostatnich kilku lat w Lesku i gminie powstao szereg inwestycji, kt籀re nie tylko day zatrudnienie, ale te髒 zachcaj coraz wicej turyst籀w do zatrzymania si tutaj. Takim spektakularnymi inwestycjami ostatnich lat s, Szkoa Szybowcowa w Bezmiechowej, Stacja Sport籀w Letnich i Zimowych w Weremieniu, hotel i restauracja w czkach oraz w Hoczwi, Zakady Piekarnicze Szelc籀w, Zakady Talens- Polska, Zakady Misne, nowa poczta. W 2005 roku wydawnictwo Bosz rozpoczo budow swojej bazy przy ul. Przemysowej. W dzielnicy Posada zbudowano super-market Biedronka. Tu髒 obok na wykupionym przez Woch籀w terenie powstanie fabryka ser籀w. Ponadto w tym rejonie zbudowana zostanie niebawem elegancka stacja paliw wraz z restauracj. Dziki inicjatywie waciciela firmy Talens- Polska Adama Paackiego w bie髒cym roku zostanie utworzone Liceum Sztuk Piknych, w kt籀rym uzdolniona plastycznie modzie髒 bdzie moga ksztaci sw籀j artystyczny warsztat. Adam Paacki ma w planie utworzenie tak髒e w Lesku Wy髒szej Szkoy Sztuk Piknych.
Jak z tego wynika Lesko nie stoi w miejscu lecz systematycznie si rozwija, a powikszenie obszaru miasta proces ten mo髒e przypieszy. Dlatego te髒 powinny zrobi wszystko by tak si w najbli髒szym czasie stao.

Jan Lewicki

[Nr 2/42] Powikszy LeskoImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio