Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 4/54] Dokd jedzie ten pocig?
Powiksz zdjcie
Inwestycje to lokomotywa postpu. Celowe wydawanie pienidzy to oszczdno. Zr籀wnowa髒ony i harmonijny, skierowany na potrzeby mieszkac籀w rozw籀j to, to o czym marz mieszkacy wielu gmin. Oszczdne i celowe wydawanie pienidzy, przejrzyste procedury r籀wnie髒 tym marzeniom towarzysz. Kiedy obserwuj inwestycyjne zmagania gminy Lutowiska przyznam szczerze 髒e nie wiem o co chodzi.
Mieszkacem gminy jestem od 1977 roku. To co si dziao dawniej nie bardzo od nas zale髒ao. Na ostatnie wydatki wpyw jednak mielimy, a przynajmniej tak myl. Na pewno nie ma to nic wsp籀lnego z oszczdnoci. Wybudowany parking w Lutowiskach, najlepiej czuje si tam wiatr. Kosztowa podobno okoo 850.000 z. Sdz, 髒e te pienidze rozwizy by problem uj wody we wszystkich wsiach gminy kt籀re si z tym borykaj. By mo髒e w dalekiej przyszoci przedsiwzicie to zaowocuje, jednak jak sdz inwestycja ta powinna by kt籀r z kolei. Czy odpowiedziano sobie na pytanie „Dla kogo to wszystko?”. To jest badanie rynku.
Wiejski park w Lutowiskach. Lokalizacja i celowo inwestycji gwarantuj, 髒e popularno tego miejsca dor籀wna parkingowi. Je髒eli wybierzecie si tam kiedy to szansa 髒e spotkacie tam drug osob bdzie taka jak na spotkanie z yeti. Nie wiem ile to ma kosztowa (oby nie tyle co parking) ale mo髒na byo pokusi si na realizacj siami wolontariatu. W wypadku sukcesu byby to niewtpliwie sukces w wielu aspektach:
- mobilizacja lokalnej spoecznoci – ludzie bardziej ceni to co zrobi,
- wadza dowartociowuje si – ma wpyw na spoeczestwo.
Taras widokowy nad Lutowiskami. Budowa tego parkingu limaczy si niebywale. Po zatrzymujcych si na poboczach drogi samochodach sdz 髒e budowa parkingu w tym miejscu jest bardzo po髒dana i poprawi bezpieczestwo turyst籀w i nasze. Zatrzymujce si za szczytem samochody podziwiajcych widoki turyst籀w niebezpieczestwo niewtpliwie stanowi. Jak jednak syszaem 髒adnej dziaalnoci gospodarczej gmina w tym miejscu nie przewiduje, a nawet to 髒e tarasem zainteresowa si znajomy kr籀liczka i go pewien rzecz ma przej. Dziwi mnie to, chocia髒 mo髒e nie bardzo.
Sdz 髒e pienidze przeznaczone na wiejski park mo髒na by przeznaczy na utworzenie boisk sportowych i plac籀w zabaw w wsiach naszej gminy, bo to bardziej su髒yoby mieszkacom, a parking widokowy wybudowa, zagospodarowa i tak jak parking widokowy na przeczy utrzyma w rkach gminy. Byoby to zr籀wnowa髒one, harmonijne i skierowane na ludzi oszczdne dziaanie.
Podobno gminie bardzo brakuje pienidzy. Nie wiem jednak czy kiedy zdycha si z godu powinno si za ostatnie grosze pozaca klamki. 饕le jest kiedy oszczdno rozpoczyna si od ograniczania porcji zdrowego rozsdku.

Marek Bk

[Nr 4/54] Dokd jedzie ten pocig?Imi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio