Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 2/52] 10 najwa髒niejszych wydarze w ...
Podobnie jak w roku poprzednim sporzdzilimy w redakcji Poonin list najwa髒niejszych wydarze w powiecie bieszczadzkim w minionym roku. Oczywicie mo髒na si spiera , czy nasza klasyfikacja jest dla wszystkich miarodajn. Czytelnicy mog uzna i髒 niekt籀re z opisanych wydarze nie powinno si tu mieci, natomiast brak jest tych , kt籀re ich zdaniem powinny si tutaj znale驕. No c籀髒 , prosimy potraktowa to jako zabaw. Natomiast jeli kto miaby inne zdanie na temat tej klasyfikacji prosimy o poinformowanie nas o tym. Mo髒e ogosimy na tej podstawie dodatkow klasyfikacj. Tymczasem zapraszamy do lektury. Tegoroczna klasyfikacja r籀髒ni si tym od ubiegorocznej, 髒e sporzdzilimy j tak髒e dla powiatu leskiego.

1. Wybory burmistrza Ustrzyk Dolnych- Wystartowao trzech kandydat籀w obecny burmistrz Henryk Suuja, kandydat prawicy Ryszard Urban i lewicy Alina Buzuk. Wikszo mieszkac籀w stawia na drug rund wybor籀w. Najwiksze szans na ponowne starcie dawano Suuji i Ryszardowi Urbanowi. Pierwszy startowa z najwygodniejszej pozycji jako burmistrz urzdujcy, kt籀ry nie zd髒y si jeszcze znudzi wyborcom. Drugi osign przyzwoity wynik w wyborach parlamentarnych, na dodatek Ryszard Urban mia chyba najmocniejsz wizualnie kampani wyborcz. Okazao si , 髒e Suuja zdeklasowa rywali o kilka dugoci.

2. Pora髒ka wyborcza starosty Ewy Sudo- Ewa Sudo wystartowaa z listy wyborczej BSS w okrgu Nr 1 czyli w Ustrzykach Dolnych. By to chyba bd, bo wszyscy byli zdania, 髒e wystartuje z okrgu Nr 2 czyli gminy Ustrzyki. Przyczynia si do budowy drogi Jasie- Bandr籀w, R籀wnia- Hosz籀w, tym samym moga tam zebra sporo gos籀w. Stao si inaczej. Lojalno jak twierdzi kazaa jej wystartowa z drugiej pozycji listy BSS w Ustrzykach Dolnych. Mandat uzyska z tej listy jedynie startujcy z Nr 1 Piotr Korczak. Mimo tej pora髒ki Ewa Sudo wybrana zostaa ponownie starost powiatu bieszczadzkiego. Jednak nie na dugo bo w styczniu 2007 roku zo髒ya rezygnacj z tej funkcji, ale to ju髒 materia na przyszoroczny ranking.

Powiksz zdjcie
3. Zmiana dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego- Gdy PiS obj wadz w kraju wiadomym byo, 髒e czoowy dziaacz miejscowej prawicy Tomasz Winnicki doczeka si awansu. Nominowany na szefa BPN za czas籀w SLD Jan Komornicki musia odej, a jego miejsce zaj Tomasz Winnicki. Doda wypada , 髒e zmiana te odbya si w niezbyt elegancki spos籀b, a szkoda bo ludzie na tym poziomie powinni to robi w „biaych rkawiczkach”.

4. Zakoczenie przebudowy ustrzyckiego rynku- Przebudowa ustrzyckiego rynku zostaa praktycznie zakoczona jesieni 2006 roku. Kontrowersyjna pocztkowo inwestycja, nie budzi ju髒 tak skrajnych emocji jak w chwili rozpoczcia prac na poudniowej pierzei. Mieszkacy oswoili si ju髒 ze zmianami. Powoli rodzi si te髒 tradycja organizacji du髒ych imprez w tym miejscu. Finaem 2006 roku bya zabawa Sylwestrowa w rynku, rok 2007 rozpocz za mocny fina WOP Jurka Owsiaka.

5. Odwoanie Grzegorza Wiktorskiego z funkcji Komendanta KP PSP w Ustrzykach- Wiktorski obj t funkcj tak髒e za poprzednich rzd籀w. Pr籀cz burmistrza Suui i Ewy Sudo pomaga mu w objciu tej funkcji pose SLD Witold Firak i byy wojewoda SLD Zdzisaw Siewierski. To w dzisiejszych czasach za rekomendacja wic zosta odwoany, a jego miejsce zaj ostatecznie Jan Marcinkowski.

Powiksz zdjcie
6. Testament pukownika Bronisawa Nitki- Spadek od tajemniczego pukownika Bronisawa Nitki trafi si ustrzyckiej owiacie jak przysowiowej lepej kurze ziarno. Zmary w Wielkiej Brytanii Polak zostawi w spadku spor kwot pienidzy , kt籀r przeznaczy na budow szkoy w Ustianowej i Ustrzykach G籀rnych. Jako , 髒e szkoa w Ustianowej ju髒 istnieje , a w Ustrzykach G籀rnych nie ma potrzeby jej budowa, burmistrz Ustrzyk w porozumieniu z wykonawc testamentu postanowili przeznaczy pienidze na zakup wyposa髒enia i remonty szk籀 Nr 1 i2 w Ustrzykach Dolnych i szkoy w Ustianowej.

7. Rozpoczcie budowy sortowni i stacji przeadunkowej mieci na terenie dawnego PPD Ustianowa- To kolejna kontrowersyjna inwestycja w Ustrzykach Dolnych. Wedug zapewnie wadz cakowicie niegro驕na dla miasta, a szczeg籀lnie dla ludzi mieszkajcych w pobli髒u budowanej sortowni. Poczekamy , zobaczymy. Jedno jest pewne, 髒e jest to inwestycja konieczna, z realizacj kt籀rej nie mo髒na ju髒 byo du髒ej czeka, bowiem wysypisko mieci na Brzegach Dolnych koczy sw籀j 髒ywot. Sortownia ma by na tyle szczelna, 髒e 髒adne zanieczyszczenia, czy te髒 smr籀d nie grozi nikomu.

8. Poszerzenie funkcji przejcia granicznego w Krocienku- Od marca 2006 roku mog je przekracza samochody ci髒arowe do 7,5 tony oraz autokary. Zmiany te spowodoway to , 髒e rok 2006 by rokiem rekordowym jeli chodzi o ilo os籀b i samochod籀w przekraczajcych granic na tym przejciu. W cigu minionego roku odprawiono tutaj ponad 2.400 tysicy os籀b i okoo 880 tysicy pojazd籀w.

9. Odwoanie Aliny Buzuk z funkcji dyrektora krytej pywalni „Delfin”- Sprawa ta wzbudzia du髒e emocje bo do odwoania Aliny Buzuk doszo w chwili gdy zdecydowaa si na start w wyborach o fotel burmistrza Ustrzyk Dolnych. Burmistrz Henryk Suuja poda inne przyczyny odwoania , w tym prob samej zwolnionej. Jednak czas w jakim do tego zwolnienia doszo wzbudzi spory, by mo髒e niepotrzebny ferment w miecie.

10. Najwikszy i najkosztowniejszy po髒ar w Ustrzykach- Spalia si suszarnia firmy „Dankros” w Ustianowej. Ta firma drzewna istnieje na miejscowym rynku od wielu lat i daje prace ponad 100 pracownikom. Straty spowodowane po髒arem wyniosy ponad 1mln z. Mimo po髒aru nie doszo w firmie do zwolnie i w dalszym cigu kontynuuje produkcje.

Tu髒 za nasz list znalazo si jeszcze kilka bardzo istotnych wydarze do jakich doszo na terenie powiatu bieszczadzkiego. Byo to midzy innymi druzgocce zwycistwo Marcina Rogackiego w wyborach na w籀jta gminy Czarna. Zwycistwo w tym stylu daje mu szans na kolejne elekcje. Nadanie honorowego obywatelstwa Eugieniuszowi Waniekowi urodzonemu w 1906 roku w Ustrzykach artycie malarzowi. Zdobycie przez narciarzy biegaczy z Halicza Ustrzyki Dolne zwycistwa w klasyfikacji klubowej na XII Og籀lnopolskiej Olimpiadzie Modzie髒y.

[Nr 2/52] 10 najwa髒niejszych wydarze w ...

» [Nr 2/52] 10 najwa髒niejszych wydarze w ...
Jakie to wydarzenie ,髒e Rogacki wygra .Gdyby mia r籀wnorzdnego kandydata to przegraby w przedbiegach .Kapusta mia by kandydatem albo Lis kt籀rego prawie nikt w Czarnej nie zna
Dodano 08 Grudnia 2007 przez ~krzysImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio