Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [6/118] Niby po wyborach, a inwestycje rosn
Przyjo si do powszechne zdanie, 髒e samorzdy uaktywniaj si w roku wyborczym. ata si wtedy dziury w drogach, sadzi drzewka i krzewy, maluje kamienice itp. Jak si okazuje nie zawsze jest to prawd - Prawd m籀wic jeli miabym wybiera to wola bym 髒eby wybory byy w tym roku - m籀wi burmistrz Henryk Suuja - Inwestycje osign warto powy髒ej 20 mln z., to du髒o wicej ni髒 w poprzednim roku, roku wybor籀w samorzdowych.


Dworcowa rewolucja

Najwa髒niejsz inwestycj jaka bdzie realizowana w tym roku w Ustrzykach to modernizacja terenu obok dworca PKP i przystanku autobusowego. Warto kosztorysowa rob籀t budowlanych wyniosa wg projektu 3,5 mln z. Zwycizca przetargu Przedsibiorstwo Rob籀t Drogowych i Mostowych z Sanoka zobowizao si wykona wszystkie praca z 2,9 mln z. Rozpoczcie rob籀t byo mo髒liwe dziki przychylno kolei, kt籀ra pozwolia wej wykonawcy na sw籀j teren. Nawiasem m籀wic zdaniem burmistrza rysuje si realna szansa by dworzec kolei zosta przekazany miastu, ale na konkrety jeszcze za wczenie. Burmistrz pytany czy jest sens inwestowa w dworzec i teren tu髒 obok skoro nie ma pocigu twierdzi, 髒e nie wyobra髒a sobie by kursy pocig籀w nie miay na t tras wr籀ci. – Trasa jest w tej chwili remontowana szczeg籀lnie na odcinku z Zag籀rza do Jasa. Nie robi si tego bez przyczyny. Jestem przekonany, 髒e pocig do Ustrzyk powr籀ci. Ju髒 teraz mimo zawieszenia kurs籀w przynajmniej raz w tygodniu przeje髒d髒a skad co jednoznacznie wiadczy, 髒e myli si w jakiej perspektywie czasu i to niezbyt odlegej o reaktywowaniu kurs籀w pocigu. Na dodatek pr籀cz przydworcowego placu remontowana bdzie kompleksowo kadka dla pieszych nad torami. Konstrukcja bdzie piaskowana, konserwowana, uzupeni si elementy spacerowe kadki, poprawi zabezpieczenia z siatki.Plac przed dworcem zyska na urodzie. Znikn straszce do tej pory budy handlowo- gastronomiczne. Oczywicie wadza chce pom籀c wszystkim tym, kt籀rzy prowadzili tam interesy w znalezieniu innych lokalizacji. Nietknity pozostanie jedynie oszklony kiosk Ruchu. W miejsce wiat przystank籀w autobusowych, a tak髒e po przeciwnej stronie powstan cigi piesze z gustownymi aweczkami i latarniami. Post籀j taxi przeniesiony zostanie bli髒ej blok籀w na ul. Dworcowej, natomiast pomidzy dworcem a sklepem Zielony Koszyk zlokalizowane zostan trzy zatoczki autobusowe dla wsiadajcych, za obok budynku mieszkalnego przy dworcu dwie zatoczki dla wysiadajcych pasa髒er籀w autobus籀w.
Powstanie te髒 sporo miejsc do parkowania, g籀wnie wok籀 Nied驕wiadka, bowiem tereny te nale髒 do miasta.

Lepszy dojazd do wycig籀w i ulicy Bieszczadzkiej

W ramach tego projektu gruntownego remontu doczeka si kilka ustrzyckich ulic. Naftowa bdzie remontowana z dw籀ch stron. Prawie 800 metr籀w od ulicy Dwernickiego obok Domu G籀rnika i nieco ponad 200 metr籀w od strony dawnego sklepu Promyczek.To prawd m籀wic jedno z najbardziej zaniedbanych miejsc w Ustrzykach. Teraz do wycigu narciarskiego bdzie mo髒na dojecha wyremontowanymi i szerszymi ulicami. Jeli ju髒 jestemy przy tej czci miasta, to trzeba wspomnie o remoncie g籀rnego odcinka ulicy Bieszczadzkiej. Ten remont pozwoli spi ulice Naftow, Bieszczadzk i Dwernickiego. Jak pisaem roboty te dofinansowywane s ze rodk籀w RPO.

Co jeszcze w tym roku

Burmistrz Henryk Suuja twierdzi, 髒e w roku wyborczym namawiano go do przyspieszenia oddania do u髒ytku basenu otwartego. Pow籀d wybory. Nie zdecydowa si na to, wychodzc z zao髒enie, 髒e nie wolno niczego robi co miao by znamiona tymczasowoci. Tak wic basen otwarty przekazany zostanie mieszkacom Ustrzyk do korzystania 1 czerwca. Jeli chodzi o hal sportow to oddana zostanie z kocem sierpnia by mo髒e z udziaem ministra sportu.
Bdzie si tez remontowa ulice w miecie, midzy innymi Rzeczn, odcinki Jana Pawa II i Dobrej. Tak髒e drogi gminne na wsi bd remontowane. Czeka to mieszkac籀w Ustianowej w prawo od przejazdu kolejowego, Hoszowa, Bandrowa w stron Stebnika, Stakowej, obozewa, Liskowatego, R籀wni. Niezwykle wa髒n i kosztown inwestycj jest rekultywacja wysypiska mieci na Brzegach. Przetarg jest ju髒 rozstrzygnity, a zadanie ma by wykonane do koca roku.
Warto wspomnie te髒 o remoncie kapitalnym budynku komunalnego przy ulicy Sikorskiego. W budynku ma by wymieniona stolarka, pokrycie dachu. Sam za budynek ocieplony z now elewacj. To wa髒na inwestycja bowiem budynek ten jest bardzo dobrze widoczny z wielu miejsc Ustrzyk.
Niespodzianka czeka te髒 na przedszkolak籀w z przedszkola Nr 1. W wakacje wchodzi do budynku ekipa remontowa, kt籀ra wyremontuje przedszkoln kuchni. Kuchnia zostanie te髒 wyposa髒ona w nowe urzdzenia i sprzt.
800 tysicy z potrzebne jest do zakoczenia prac na budynku dawnego MZRB. Czeka tam bdzie sporo mieszka komunalnych dla oczekujcych w kolejce. Mieszkania o du髒ym standardzie z centralnym ogrzewaniem.

Czy osiedle PCK ma szans na now twarz

Osiedle te budowano w latach siedemdziesitych jak zaplecze mieszkaniowe dla zakad籀w drzewnych. Niestety lata lec, a na popularnie zwanym PCK- owie niewiele si dziao. Oczywicie sp籀dzielnia „Drzewiarz”, kt籀ra powstaa na bazie zakadowego osiedla remontowaa i docieplaa budynki, ale ju髒 caa osiedlowa infrastruktura trci przysowiow myszk. Pojawia si jednak szansa na rewitalizacj tego osiedla. Projekt przygotowywany jest w ramach RPO przez Urzd Miasta i Sp籀dzielni „Drzewiarz”. Gdy szczliwie udao si zdoby dofinansowanie to za kwot 8 milion籀w z wyremontowano by ulic Gombrowicza do ulicy Jagielloskiej. W tym odcinek z pyt betonowych obok basenu. Powstao by sporo nowych miejsc do parkowania. Natomiast Sp籀dzielnia w ramach tego samego projektu ocieplia by kilka budynk籀w, odnowia elewacje, a tym samych osiedle nabrao by nowego wygldu.

Jak wic wida jeli jest wola do pewnych dziaa to nie musi si z nimi czeka do roku wyborczego. Za najlepiej w og籀le nie kierowa si takim zdaniem. Z natury rzeczy bowiem jeli kto wykonuje co systematycznie i z korzyci dla rodowiska to wyniku ka髒dych wybor籀w mo髒e by spokojny.

Wiesaw Stebnicki

[6/118] Niby po wyborach, a inwestycje rosnImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio