Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [5/117] Rozmowy na pocztek kadencji

Wiesaw Stebnicki - Kim Pan jest Panie w籀jcie?

Krzysztof Mr籀z - W Bieszczady przyjechaem wraz z 髒on w 1987 roku z Warszawy. Kupilimy gospodarstwo rolne. Hodowalimy bydo, kozy, owce. Niestety hodowla stawaa si z roku na rok coraz mniej opacalna. Postanowiem wic uczy modzie髒 jzyka angielskiego w wielu bieszczadzkich szkoach w tym tak髒e w LO w Ustrzykach. Ponadto prowadziem biuro handlu nieruchomociami, oraz pomagaem w pozyskiwaniu r籀髒nego rodzaju dotacji.

W. S. - Kobiet si o wiek nie pyta, w籀jta chyba mog?


K. M. - Urodziem si w 1962 roku, jak wic wida ju髒 za rok okrga rocznica, 50 urodziny. W tej chwili w Bieszczadach mieszkam tylko z 髒on. Synowie wyjechali do Warszawy. Musz powiedzie i to z satysfakcj, 髒e jestem te髒 ju髒 dziadkiem. Jeden z syn籀w prowadzi w Warszawie swoj firm informatyczna, drugi studiuje.

W. S. - Z reguy tak rozmow na pocztek kadencji rozpoczynam od pytania o trzy najwa髒niejsze cele na najbli髒sze cztery lata. W przypadku Lutowisk rozpoczn inaczej, czym zapeni Pan 2,5 milionow dziur w bud髒ecie jaka czeka was w 2012 roku?

K. M. - Tak, brak rekompensaty za grunty parkowe, to zarazem brak ¼ dotychczasowego bud髒etu. Ci髒ko bdzie t dziur zaata. Z jednej strony BPN z otulin, kt籀ry co tu du髒o m籀wi ogranicza mo髒liwoci rozwoju, z drugiej lasy zasilajce wprawdzie bud髒et ale te髒 ograniczajce rozw籀j. Pozostaje turystyka. Trzeba maksymalizowa dochody z turystyki, rozwija baz dba o zwikszenie ruchu w martwych sezonach. Jak mog zachcam ludzi do zmiany swoich dom籀w w gospodarstwa agroturystyczne. Zar籀wno gmina jak i sam osobicie bdziemy pomaga w uzyskaniu dotacji na ten cel. Bdziemy te髒 ka nacisk na imprezy takie jak Wycigi Psich Zaprzg籀w, Targi Koskie, wito 驍ubra. Chcemy reaktywowa Przegld Film籀w Bieszczadzkich. To jedna z szans na rozw籀j gminy. Jednak zrobimy te髒 wszystko by Lutowiska, caa gmina nie upodobnia si np. do Zakopanego, bo to co tam si dzieje moim zdaniem z turystyka i wypoczynkiem niewiele ma wsp籀lnego.

W. S. - No dobrze rozw籀j turystyki, ale zapewne tak髒e oszczdnoci, bo przy obecnym 10 milionowym bud髒ecie brak 2,5 mln to spora r籀髒nica. Gdzie bdzie najwiksze zaciskanie pasa, w owiacie?

K. M. - Utrzymanie dw籀ch filialnych szk籀 w Zatwarnicy i Stuposianach to spory koszt. Ja jednak na owiat patrz nie tylko pod ktem cyfr. Radni przymierzali si do zamknicia tych plac籀wek ju髒 jesieni tego roku. W kocu rada zdecydowaa o przedu髒eniu dziaania plac籀wek filialnych o rok, czyli do problemu wr籀cimy w 2012 roku. Da to czas na spokojne przemylenie sprawy przez radnych, nauczycieli w tych plac籀wkach. Rzecz jasna odo髒enie sprawy o rok nie oznacza cakowitej bezczynnoci. Nauczyciele szk籀 filialnych zobligowani s do wprowadzenia r籀髒nego rodzaju oszczdnoci. Rol gminy jest te髒 przygotowanie si do przewozu dzieci do szkoy w Lutowiskach.

W. S. - Poprzednia rada gminy bya praktycznie zdominowana przez lenik籀w. Teraz jest ich znacznie mniej, cho s radnymi poprzedni w籀jt oraz nadleniczy. Jak si ukada wsp籀praca z nimi?

K. M. - Bardzo dobrze. Poprzedni w籀jt wprowadzaj mnie w tajniki swojej pracy. Zawi籀z mnie do wszystkich urzd籀w, agencji i instytucji z kt籀rymi gmina wsp籀pracuje. Przedstawi wszystkim znanym sobie ludziom w tych instytucjach. Bardzo sobie ceni wsp籀prac z obecnym radnym Wodzimierzem Podym. Tak髒e wsp籀praca z nadleniczym Markiem Bajd i pozostaymi lenikami w radzie ukada si nie驕le.

W. S. - To Bieszczadzki Park Narodowy jest przyczyn dla kt籀rej bud髒et gminy bdzie biedniejszy o ¼. Oczywicie nie ma w tym winy dyrekcji parku, bo decyzje zapady znacznie wy髒ej, nie mniej jednak mogo si to odbi na wzajemnych relacja pomidzy Panem , a dyrekcj Parku. Czy jest tak rzeczywicie?

K. M. - Absolutnie nie. Nasze relacje z dyrektorem s jak najbardziej dobre, spotykamy si, rozmawiamy. Oczywicie Park ogranicza rozw籀j gminy. Na jego terenie nie mo髒na inwestowa, tworzy nowych firm, miejsc pracy, a tym samym zbiera nowych podatk籀w do kasy gminy. Trzeba jednak uczciwie powiedzie, 髒e to tereny parku cigaj tutaj tysice turyst籀w, kt籀rzy zostawiaj pienidze w gminie. Rzecz w tym by wypracowa takie wzajemne relacje, kt籀re bez szkody dla funkcji ochronnej Parku pozwalay by pozostaym terenom gminy na maksymalizowanie zysk籀w z turystyki. BPN jest na etapie tworzenia nowego planu ochrony przyrody, gmina za tworzy nowy plan zagospodarowania przestrzennego. Chodzi o to by oba te plany w jakim stopniu wsp籀gray z sob. Majc na uwadze moje relacje z dyrekcja parku jestem w tej sprawie optymist.

W. S. - Podobne wszystkie najciekawiej zlokalizowane dziaki w gminie zostay ju髒 wyprzedane, czym mo髒ecie skusi potencjalnych inwestor籀w?

K. M. - To prawda wikszo teren籀w bdcych wczeniej wasnoci gminy zostaa wyprzedana. Pozostao niewiele takich dziaek. Jedna z nich jest pikna dziaka ze stawami poni髒ej budynku gminy. Nie chcemy ich ju髒 sprzedawa. Chcemy by wanie mogy sta si zacht dla inwestor籀w. Chcemy mie wpyw na to co na tych dziakach bdzie budowane.

W. S. - Jeli ju髒 jestemy przy inwestycjach turystycznych, to zapytam co dzieje si z projektem budowy „stanicy Chrepti籀w”, bdzie, czy umara mierci naturaln?

K. M. - Rozmawiaem z inwestorem i ten podtrzymuje sw籀j zamys. Co wicej wykona ju髒 drog dojazdow, doprowadzi energi elektryczn. Niebawem rozpocznie si realizacja kolejnych czci projektu. Jak si okazao inwestycja realizowana bdzie ze rodk籀w wasnych inwestora, a nie z kredyt籀w, to automatycznie znacznie wydu髒y czas budowy, ale inwestor nie ma zamiaru wycofania si z pomysu.

W. S. - Kilkakrotnie gmina dokadaa si do inwestycji powiatowych, szczeg籀lnie dr籀g. Jak to bdzie wygldao w tej kadencji?

K. M. - Ju髒 w tej chwili doo髒ylimy 400 tysicy z do remontu drogi w kierunku Zatwarnicy. W przyszym roku bdzie ci髒ej. Jeli jestemy przy drogach to mog powiedzie, 髒e wanie droga przez Chmiel na Zatwarnic to dla nas priorytet. Poza tym droga na Muczne, tam je驕dzi sporo turyst籀w. Oczywicie droga przez Sokrodne. Bdziemy szuka pienidzy szczeg籀lnie tam gdzie wkad wasny jest minimalny.

W. S. - W jakim stanie zasta Pan gmin?

K. M. - W nie najgorszym. Niestety ze wiadomoci, 髒e spokoju bdzie rok. Ju髒 musimy szuka oszczdnoci gdzie si da. Mylimy o zmianie sposobu ogrzewania biurowca, bdziemy ogranicza szkolenia pracownik籀w, wyjazdy, zajmiemy si sortowaniem mieci. Ka髒da zaoszczdzona zot籀wka jest na wag zota. Nie oznacza to jednak, 髒e nikt nie myli w tej chwili o rozwoju. Kryzys si cofa, ludzie bd si bogaci, a wic tak髒e wyje髒d髒a na urlopy. To nasza szansa. Musimy zrobi wszystko by t dziur bud髒etow jaka nas czeka w roku 2012 dobrze zaata.

W. S. - Dzikuj za rozmow.

K. M. - Dzikuj.

[5/117] Rozmowy na pocztek kadencjiImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio