Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 8/48] Przyjazne Bieszczady
Powiksz zdjcie
- Dzi wielu ludzi jest zagubionych, nie ma pracy i pienidzy, boryka si z r籀髒nymi problemami dnia codziennego, wyjcie do nich jest obowizkiem ka髒dego z nas- m籀wi Alina Buzuk- Gmina i miasto musz by gospodarne i pikne, ale to wanie ludzie s najwa髒niejsi.

Alina Buzuk ma na swoim koncie wiele sukces籀w, o kt籀rych warto wspomnie. To ona zainicjowaa rozbudow szkoy w Bandrowie tworzc tam nowoczesn plac籀wk. Niestety szkole tej w chwili obecnej grozi zagada. To ona od chwili otwarcia organizowaa prac krytej pywalni „Delfin”. Robia to na tyle dobrze, 髒e za estetyk , organizacj imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych zdobya wiele pochwa , nagr籀d i podzikowa , w tym tych najcenniejszych od ludzi korzystajcych z basenu. To ona przez wiele lat organizowaa jedn z najwikszych w poudniowej Polsce imprez muzycznych „Country Crock”. To ona zainicjowaa darmowe badania cytologiczne i mammograficzne kobiet, dziki czemu spora ich grupa unikna wyroku mierci jakim jest rak. Za sw prac otrzymaa wiele nagr籀d , odznacze i dobrych ocen. Midzy innymi od burmistrza Piotra Korczaka – szczeg籀lnie wyr籀髒niajc ocen- za dyrektorowanie szkole w Bandrowie, za prac w owiacie otrzymaa te髒 nagrody Ministra Owiaty, kuratora i inspektora owiaty. Pod jej kierownictwem szkoa w Bandrowie otrzymaa nagrod w MEN w drugiej edycji konkursu „Dziecko w gminie- zdrowe od髒ywianie”, odbi籀r tej nagrody zwizany by z wizyt w Paacu Prezydenckim. Alina Buzuk kandydujca z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborc籀w ”Przyjazne Bieszczady” chce- w razie zwycistwa- wsp籀lnie z pozostaymi kandydatami „Przyjaznych Bieszczad”:
- Stworzenia kompleksu sportowego , w skad kt籀rego wchodzi by basen kryty i otwarty, sztuczne lodowisko, camping z prawdziwego zdarzenia.
- Parku kultury , wypoczynku i rekreacji „Pod Dbami” z miasteczkiem country, makietami Bieszczadzkich cerkiewek, wesoym miasteczkiem dla dzieci, amfiteatrem, pasa髒em spacerowym nad brzegami rzeki oraz cie髒kami rowerowymi na stokach Kamiennej Laworty i Gromadzynia
- Zbudowania niewielkiego zbiornika retencyjno- wypoczynkowego w Ustrzykach lub najbli髒szej okolicy.
- Doprowadzenia do tego by Ustrzyki pr籀cz miana zimowej odzyskay te髒 miano letniej stolicy Bieszczad籀w, poprzez pomoc i inspiracj w organizacje du髒ych imprez muzycznych i rozrywkowych, organizacj przeja髒d髒ek- latem bryczk, zim saniami, zakup telebimu do projekcji film籀w o Bieszczadach, organizacj imprez sportowych o zasigu og籀lnopolskim w sferze spoecznej.
- Ustawienia prac urzd籀w w stron ludzi gorzej sytuowanych na zasadzie –zaradnym nie przeszkadza , gorzej sytuowanym pomaga- poprzez prace interwencyjne su髒ce upikszaniu miasta , ekologii, zagospodarowania turystycznego.
- Wybudowani pierwszych od czas籀w transformacji mieszka komunalnych i socjalnych.
- Organizacji „biaych niedziel”, wsp籀finansowanie z bud髒etu i organizacji pozarzdowych bezpatnych bada profilaktycznych kobiet i m髒czyzn.
- Organizacji finansowanych przez miasto i sponsor籀w koloni i p籀kolonii dla dzieci z mniej zasobnych rodzin w sferze gospodarczej.
- Rozpoczcia stara o utworzenie filii specjalnej strefy ekonomicznej kt籀ra pozwolia by utworzy kilkaset miejsc pracy.
- Pilnego znalezienia inwestor籀w do budowy hoteli i infrastruktury turystycznej w zamian za darmowe dziaki i ulgi podatkowe.
- Budowy i modernizacji dr籀g miejskich i gminnych , tak by dojecha mo髒na byo do ka髒dej posesji w gminie i powiecie.
- W rolnictwie propagowanie upraw atwych do zbycia jak choby wierzby energetycznej i pomoc w znalezieniu odbiorc籀w na produkcje rolnicz.
- Szukanie rodk籀w finansowych poza bud髒etem samorzd籀w wsp籀lnie z organizacjami pozarzdowymi dziaajcymi na tym terenie.

Kandydaci KWW „Przyjazne Bieszczady” dotrzymaj sowa danego w programie wyborczym. Naszym celem nie jest powyborcze dzielenie stanowisk tak ja si to dzieje do tej pory, wystarczy tylko na nas odda sw籀j gos. Apelujemy szczeg籀lnie do tych wszystkich dla kt籀rych ostatnie szesnacie lat nie byo okresem atwym- uwierzcie w to 髒e zmiany na lepsze s dla was te髒 mo髒liwe , nie zostawajcie w domu 12 listopada i zagosujcie na nas. Tylko waszymi gosami mo髒emy pokona tych, kt籀rzy rzdz Ustrzykami niepodzielnie od szesnastu lat. Uwierzcie w siebie.

[Nr 8/48] Przyjazne BieszczadyImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio