Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [4/116] Wiadomoci z granicy
Niecodzienny przemyt

R籀髒ne rzeczy przemycane s przez granic w Krocienku. W zasadzie celnicy niczemu ju髒 si nie dziwi. Jednak deklaracja kierowcy ukraiskiego dostawczego Mercedesa wzbudzia ciekawo. Zgosi on do odprawy u髒ywane meble o wartoci wg. faktury 700 z. Jak stwierdzi kierowca Mercedesa meble zostay kupione w Rzeszowie dla jednej z ukraiskich firm. Jak ju髒 pisaem transport ten zaciekawi celnik籀w dlatego te髒 samoch籀d skierowano do specjalnej odprawy. Podejrzenia okazay si suszne, bowiem meble ju髒 na pierwszy rzut oka wyglday na zabytkowe i du髒o cenniejsze ni髒 kwota podana w fakturze. By to zweryfikowa niezbdne byo sprowadzenie specjalisty. Do oceny doszo nastpnego dnia. Meble obejrza ekspert z Muzeum Okrgowego w Kronie. Kredens, krzesa i zegary pochodziy najprawdopodobniej z przeomu XIX i XX wieku.
Dokadna ekspertyza zostanie przeprowadzona niebawem jako 髒e wszystkie zabytkowe rzeczy zostay zatrzymane przez celnik籀w, bowiem podlegaj one przepisom ustawy o ochronie zabytk籀w. Zabezpieczeniem przyszej kary byo 2500 z jakie posiada przy sobie kierowca. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi oddzia dochodzeniowo- ledczy Urzdu Celnego w Kronie. Wydawa by si mogo, 髒e taki przemyt byby bardziej realny w odwrotnym kierunku. Jak jednak wida powstaa i na Ukrainie grupa majtnych ludzi, kt籀rych sta na sprowadzanie drogich i luksusowych przedmiot籀w.

Jeste na indeksie, zmie nazwisko

Na pocztku lutego do odprawy granicznej zgosia si obywatelka Ukrainy. Jakie髒 byo jej zdumienie gdy odm籀wiono jej wjazdu do Polski, wszak robia to ju髒 335 razy. Okazao si, 髒e kilka lat temu przebywaa na terenie Polski nielegalnie bo na podstawie wizy czeskiej. Wtedy wydalono ja z kraju i dano zakaz wjazdu. Przez prawie rok Ukrainka zakazu cile przestrzegaa, a髒 do czasu gdy wysza za m髒. Dosza wtedy do wniosku, 髒e jeli przyja nazwisko m髒a nikt si nie zorientuje ma zakaz. Jak ju髒 pisaem robia to skutecznie ponad 300 razy. Stra髒 Graniczna jednak w kocu odkrya ten oszukaczy manewr. Ukrainka przyznaa si do wszystkiego, poddaa si dobrowolnej karze i moga wr籀ci na Ukrain. Oczywicie przez do dugi czas nie odwiedzi ju髒 Polski, chyba 髒e ponownie wyjdzie za m髒 i zmieni nazwisko.
Podobny manewr zastosowa te髒 pewien Ukrainiec przekraczajcy granic Polski. On przyj nazwisko 髒ony, bo tak髒e mia zakaz wjazdu do Polski. Jednak jak w filmie „Mi” mia te髒 przy sobie inne dokumenty na stare nazwisko i w trakcie przeszukania dokumenty te Stra髒 Graniczna znalaza. Ukrainiec tak髒e przyzna si do oszustwa i podda si dobrowolnej karze.
Przepisy m籀wi, 髒e osoby kt籀re popeniaj pewne wykroczenia na terenie Polski zostaj z niej wydalone, a okres zakazu wjazdu wynosi przewa髒nie od 2 do 5 lat. Jak jednak wida Polska jest dla Ukraic籀w na tyle atrakcyjnym krajem, 髒e staraj si r籀髒nymi sposobami zakaz ten omin.

Papierosy na r籀髒ne sposoby

Trzeba przyzna, 髒e intuicja u celnik籀w to rzecz niezwykle cenna. Gdy do przejcia granicznego podjechaa ada kierowana przez Ukraica z Ni髒nej Woczy celnik postanowi skierowa pojazd do szczeg籀owej kontroli. Po zdemontowaniu zderzaka, zdjciu warstwy szpachli i odchyleniu dw籀ch kawak籀w blachy, celnicy dotarli do skrytki w kt籀rej znale驕li 370 paczek papieros籀w Prima. Do ukrytych papieros籀w mo髒na byo te髒 doj od strony nadkola. Jak si jednak okazao to nie ukryte papierosy byy g籀wnym kopotem przemytnika. Doszed on bowiem do wniosku, 髒e z celnikami da si jednak co nieco zaatwi, a najlepsz metod bd pienidze i to pod wezwaniem 100 dolarowym. Zaproponowa celnikom trzy stu dolarowe banknoty.


Tym samym do kary jaka czekaa go za przemyt doo髒y jeszcze kar za pr籀b przekupstwa. Celnicy zawiadomili o tej propozycji swoich przeo髒onych, a ci policj. Ustrzycka Komenda Policji prowadzi postpowanie o przestpstwo podlegajce na pr籀bie wrczenia korzyci majtkowej. Ukraica zwolniono. Jeli jednak policzy swoje straty to przemyt nie by zbyt udany. Straci samoch籀d, przemycane papierosy, 300 dolar籀w no i co najwa髒niejsze czeka go jeszcze kara za popenione grzechy.

13 zn籀w nieszczliwa

Mercedes klasy A zarejestrowany w wojew籀dztwie wielkopolskim podjecha do przejcia granicznego w Krocienku od strony ukraiskiej. Jak deklarowa jedzie na narty do Polski, a konkretnie do Zakopanego. Dowodem jego sportowych zamiar籀w byy narty, kt籀re mia w samochodzie. Celnikom nie uszo jednak uwagi to, 髒e samoch籀d wyglda wewntrz nieco inaczej ni髒 orygina. W miejscu gdzie mia si znajdowa oryginalny schowek, schowka nie byo. Pojazd skierowano wic do kontroli szczeg籀owej. Jak si okazao brak schowka wynika z powodu przerobienia pojazdu do przemytu. W pododze wykonano pi otwor籀w, kt籀rymi mo髒na byo si dosta do trzech schowk籀w. By tam dotrze trzeba byo wymontowa fotele i wykadzin podogow. Znaleziono tam cznie 1270 paczek papieros籀w, 770 paczek LM-籀w i 500 paczek Chesterfield籀w. Papierosy oczywicie przepady. Przepado te髒 150 z jakie mia kierowca w kieszeni, to na poczet kary. No i rzecz jasna kierowc czeka jeszcze proces karny.

[4/116] Wiadomoci z granicyImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio