Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa
Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [4/116] Trzeba mie cel, a nie tylko by…
Jako, 髒e cz mieszkac籀w Ustrzyk jest zainteresowana ruchem inspirowanym przez Janusza Palikota publikujemy materia temu powicony. Janusz Palikot nie m籀g zorganizowa spotkania w naszym miecie dlatego wszystkich zainteresowanych tych ruchem prosimy o kontakt, by przekaza namiary na najbli髒sze struktury tej organizacji.

Trzeba mie cel, a nie tylko by…

Jaki czas temu w Przemylu odbyo si spotkanie z byym ju髒 posem Januszem Palikotem. Zjawi si tu aby propagowa sw籀j nowy program i utworzy silne struktury, kt籀re s ju髒 widoczne w wikszoci polskich miast. Na spotkanie przybyo ok. 200 os籀b, g籀wnie starszych.


Struktury mamy ju髒 w 300 miastach a czonk籀w ju髒 5 tysicy. Utworzylimy tak wielkie struktury bez rozpadu 髒adnej partii, bez 髒adnych transfer籀w w parlamencie, bez dotacji z bud髒etu. To jest sia z kt籀r nale髒y si ju髒 liczy – m籀wi Palikot. Janusz Palikot pokaza drog wyjcia nie tylko z kryzysu gospodarczego ale r籀wnie髒 z marazmu w jaki Polska wpada po 10 kwietnia.. Debata o Smolesku to mga, aby nie rozmawia o sprawach wa髒nych. Chciabym, aby przestano cho na jeden dzie wspomina t klsk, bo uwa髒am, 髒e to bya klska. Namawiam do nierozmawiania o tym - dodaje.
„Nie zajmujemy si polityk. Budujemy autostrady” to byo haso PO w ostatnich wyborach. Teraz nie budujemy dr籀g bo nie mamy pienidzy, Wiele wa髒nych inwestycji drogowych zostao wstrzymanych bo niema pienidzy. Je髒eli teraz nie wybudujemy tych dr籀g to bdzie to mo髒liwe dopiero za kilka pokole. Mamy teraz jedyn tak szans bo mo髒emy dosta nawet 80% rodk籀w na ten cel. Nam brakuje teraz jakie 15% nakad籀w to jest okoo 100 mld. Kasa nie jest pusta. 饕le si wydaje nasze pienidze. Na wybudowanie drogi z Rzeszowa do Wilna brakuje nam 6 mld zotych. Reszt daje Unia Europejska. Pytanie jest proste. Czy chcemy mie przez kolejne cztery lata misj w Afganistanie, czy t drog - pyta byy pose? W zeszym roku wydalimy miliard sto siedemdziesit milion籀w na pensj katechet籀w. Czy nie powinnimy oczekiwa, 髒e w sytuacji gdy nie ma pienidzy na wszystko, aby katecheci uczyli przez kilka lat za darmo? – pyta publiczno. To minister ybacka z SLD podpisaa rozporzdzenie o patnoci lekcji religii. ZUS to czarna dziura. Bo wypaca tyle ile dostanie od pastwa. Fundusz inwestycyjny w tej instytucji to 5 mld z i nikt tego nie kontroluje. Tak nie mo髒e by. Proponuj poczy ZUS i KRUS poniewa髒 nie widz powodu 髒eby dwa budynki i podw籀jna ilo urzdnik籀w zajmowaa si tym. To s miliardowe oszczdnoci. Jestem tu z przekonania nie tylko, 髒e wejd do Sejmu, ale tak髒e 髒e wygram te wybory. Trzeba mie cel, a nie tylko by. Ja byem w PO i wiem 髒e Tusk nie chce istotnych zmian. Jemu marzy si by drugi raz premierem, ale jaki to cel i co z niego wynika.
Moja Komisja Przyjazne Pastwo przygotowao ponad 170 projekt籀w uatwiajcych 髒ycie obywatelom, ale wiksza cz z nich nie zostaa wprowadzona. Dlatego wszystkie te postulaty weszy do programu Ruchu Poparcia. Jednym z pomys籀w byo np. odrolnienie grunt籀w, chodzio o to aby u髒ytkownik sam decydowa czy ziemia jest rolna czy inwestycyjna i odprowadza od tego odpowiedni podatek. To ju髒 zrobione, ale jest tego znacznie wicej. To s gotowe ju髒 projekty, wystarczy je uchwali.

Jaki system podatkowy preferuje Ruch Poparcia?

Uwa髒am, 髒e system podatkowy nie jest najistotniejszy. Biurokracja to najwiksza zmora z jak nale髒y si zmierzy, ale my proponujemy stawk 3x18 proc.(PIT, CIT i VAT). Poprawi to konkurencyjno i wzmocni gospodark. Nasz postulaty to jeszcze:
- Zasada milczcej zgody tzn. 髒e 60 dni ma urzd na decyzj, je髒eli nie odpowie na ni to oznacza to bdzie jego zgod.
- Owiadczenie zamiast zawiadcze, bo gos obywatela jest elementem procedury pastwa. Przepisy traktuj nas jak zodziei, powoduj ogromne koszty i s nie produktywne.
- Jawno, wszyscy mamy mie prawo wgldu w przetargi, raporty.

Gdy w XVIII w. obni髒ylimy kwoty na armi to zniknlimy z mapy. Teraz chce Pan zrobi to samo. Jak nas zaatakuj to co wtedy?

Niemcy tak髒e zmniejszaj nakady na wojsko, w Rosji te髒. Jeli kto myli 髒e jest szansa na dogonienie Rosji w zbrojeniach to jest w bdzie.

Po wyborach z kim Pan chce wej w koalicj?

Nie bd teraz m籀wi o koalicjach bo dopiero si o takich sprawach m籀wi po wyborach. Najbli髒ej mi jednak do SLD i PO, ale to zale髒y kt籀ra bdzie miaa wicej gos籀w. Jeli chodzi o PiS to ja najwy髒ej mog zawrze koalicj z kotem Kaczyskiego, a nie z Kaczyskim.

Jak Pan chce obni髒y dug publiczny?

Zlikwidujemy powiaty i urzdy wojew籀dzkie, tam marnotrawione s pienidze. Ich istnienie w og籀le nie ma sensu, tworz fikcj pracy. Nie s w og籀le produktywne. Odpartyjnienie polityki poprzez kadencyjno, przez co nie bdzie robienia polityki tylko po to aby utrzyma si przy wadzy. R籀wnie髒 to o czym ju髒 m籀wiem wczeniej czyli wstrzymanie misji w Afganistanie, ograniczenie wydatk籀w na armi, wycofanie si pastwa z finansowania Kocioa, a tak髒e lepsze zarzdzanie administracj i zarzdzanie pastwowymi przedsibiorstwami, poczenie ZUS i KRUS.
Jeli chodzi o dug to my nie jestemy rzetelnie informowani. Tak naprawd to nic nie wiemy. Z dugiem trzeba schodzi w granicach rozsdku, nie mo髒na go po prostu wyzerowa, ka髒de pastwo ma jakie dugi bo to napdza gospodark. Inwestuje pi milion籀w ze swoich pienidzy w Ruch Poparcia bo wierz 髒e mo髒na obudzi ludzi. To nie wadza i pienidze s najwa髒niejsze ale to co chcemy zrobi. Tkwimy w absurdzie, 髒e Tusk jest lepszy od Kaczyskiego. Obud驕my si.

Micha Jachym

[4/116] Trzeba mie cel, a nie tylko by…

» [4/116] Trzeba mie cel, a nie tylko by…
Cignie debili do debila. Jak trzeba byc odm籀髒d髒onym 髒eby promowac tego kretyna Palikota. Ale co tam, komuchom obojetne, byle Kaczora kopn.
Dodano 18 Marca 2011 przez ~lokImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio