Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa
Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 7/47] Ranking diet radnych samorzdowych
W pierwszych miesicach dobiegajcej wanie koca kadencji wadz samorzdowych, opublikowalimy artyku na temat wysokoci diet otrzymywanych przez samorzdowc籀w. Publikowany materia by oparty na uchwaach rad samorzdowych o wysokoci diet radnych i mia z natury rzeczy charakter og籀lny i teoretyczny. Dzisiaj postanowilimy powr籀ci do tematu i przedstawi czytelnikom rzeczywist wysoko diet pobieranych przez radnych w koczcej si kadencji. Opiera si bdziemy na informacjach uzyskanych w poszczeg籀lnych radach. W naszym rankingu przedstawimy w oddzielnych tabelach diety uzyskane przez czonk籀w prezydi籀w rad i pozostaych jej czonk籀w, wraz z wyliczeniem stosunku procentowego w odniesieniu do diety przewodniczcego rady oraz w przeliczeniu na redni miesiczn diet. Przedstawimy r籀wnie髒 informacj o sumiennoci radnych w skadaniu owiadcze majtkowych jak i o mo髒liwociach poznania owiadcze majtkowych samorzdowc籀w przez poszczeg籀lnych obywateli. Nasz prezentacj rozpoczynamy od Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
Ustrzycka Rada Miejska liczy pitnastu radnych w tym przewodniczcego i dw籀ch zastpc籀w. Uzyskane dane obejmuj okres lat 2003, 2004, 2005 i siedem pierwszych miesicy 2006 roku. W tym okresie radni pobrali diety w cznej wysokoci 310.434,00 PLN z czego przewodniczca rady i jej dw籀ch zastpc籀w otrzymali 137.330,00 PLN to jest 44,24% sumy cznej, za pozostaych dwunastu radnych otrzymao 173.104,00 PLN to jest 55,76 % kwoty przeznaczonej na diety. rednio ustrzycki radny otrzyma 20.695,60 PLN co rednio miesicznie przynioso mu kwot 481,29 PLN. Wszyscy radni w terminie skadali owiadczenie majtkowe, niestety za wyjtkiem owiadczenia majtkowego przewodniczcej rady, nie s one dostpne na stronach internetowych urzdu miejskiego. Informacj o dietach uzyskalimy w biurze rady miejskiej szybko i sprawnie. Zgodnie z przyjtymi kryteriami przedstawiaj si one nastpujco.

1. Czonkowie prezydium rady.
L.P. Imi i Nazwisko Wysoko otrzymanej diety Stosunek procentowy do diety przewodniczcego rady rednio miesicznie
1. Halina Nosal
Przewodniczca
58.680,00 PLN 100,00 % 1364,65 PLN
2. Arkadiusz Lupa
Zastpca przew.
39.550,00 PLN 67,40 % 919,76 PLN
3. Ryszard 饕dziebko
Zastpca przew.
39.100,00 PLN 66,63 % 909,30 PLN
  Przewodniczcy i zastpcy razem 137.330,00 PLN    
2. Pozostali radni.
L.P. Imi i Nazwisko Wysoko otrzymanej diety Stosunek procentowy do diety przewodniczcego rady rednio miesicznie
1. Zdzisaw Rudziski 21.891,50 PLN 37,30 % 509,10 PLN
2. Leokadia Bis 18.634,00 PLN 31,75 % 433,34 PLN
3. Ryszard Dugi 17.621,00 PLN 30,02 % 409,79 PLN


Intencj nasz jest przedstawienie rzetelnej informacji o dietach radnych, dlatego wszystkie dane bdziemy przedstawia bez jakichkolwiek uwag i komentarzy, kt籀re uwa髒amy za zbdne. W kolejnych wydaniach naszej gazety bdziemy przedstawia informacj o dietach radnych w innych miejscowociach.

Redakcja

[Nr 7/47] Ranking diet radnych samorzdowychImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio