Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [13/106] Przedszkolacy do szk籀
Problematyka braku miejsc w przedszkolach od dawna nurtuje samorzdowc籀w. Pewnym rozwizaniem mo髒e by przesunicie oddzia籀w szeciolatk籀w do szk籀, gdzie sytuacja lokalowa jest znacznie lepsza. Jednak takie rozwizanie jest czsto oprotestowywane przez rodzic籀w, zdaniem kt籀rych, szkolne budynki nie s przystosowane do przyjcia tak maych dzieci. Wadze samorzdowe Gminy Ustrzyki Dolne postanowiy podj to trudne wyzwanie i przenie przedszkolne oddziay „zerowe” z ustrzyckiego Przedszkola nr 1 do Zespou Szk籀 Publicznych nr2. W sumie planowane przeniesienie dotyczy pidziesiciu dzieci. W tym celu nakadem okoo stu tysicy zotych dokonano adaptacji pomieszcze dawnego internatu szkolnego dla potrzeb szecioletnich dzieci. Adaptacja bya kosztowana z uwagi na konieczno powikszania pomieszcze, co wizao si z usuniciem czci cian nonych. Niezbdne byo r籀wnie髒 przebudowanie czci sanitarnej, poprzez przystosowanie sanitariat籀w do potrzeb maych dzieci. W najbli髒szych dniach wszystkie prace adaptacyjne zostan zakoczone i na dzie 1 wrzenia szkoa bdzie gotowa na przyjcie zer籀wkowicz籀w. Kompleksowa adaptacja pozwoli r籀wnie髒 na stworzenie oddzia籀w przygotowanych do przyjcia dzieci na cay dzie, w warunkach niczym nieodbiegajcych od tych przedszkolnych. „Je髒eli wprowadzone novum zda egzamin, to w przyszym roku zastosujemy podobne rozwizanie w Przedszkolu nr 2 i Zespole Szk籀 Publicznych nr 1” – powiedzia mi w rozmowie burmistrz Ustrzyk Dolnych pan Henryk Suuja – „Bdzie to o tyle atwiejsze, 髒e w sierpniu 2011 roku zostanie oddana do u髒ytku hala sportowa przy tej szkole i sytuacja lokalowa ulegnie zasadniczej zmianie”. Henryk Suuja bardzo mocno podkreli, 髒e „Jedynym powodem decyzji o stopniowym przenoszeniu oddzia籀w zerowych do szk籀, by brak miejsc typowo przedszkolnych. Podjte dziaania s profesjonalne i przemylane, dlatego zapewniam rodzic籀w, 髒e nie ma 髒adnych powod籀w do niepokoju”. Na dzie dzisiejszy istnieje ogromny popyt na miejsca przedszkolne i trzeba przyzna, 髒e dziaania ustrzyckich samorzdowc籀w id wanie w kierunku zaspokojenia tego popytu. Dziaania te maj jeszcze jedno wa髒ne znaczenie. Od 2012 roku obowizek szkolny obejmie r籀wnie髒 szeciolatk籀w i dziki dzisiejszym dziaaniom Gmina Ustrzyki Dolne bdzie na t istotn zmian w peni przygotowana. Nale髒y doda, 髒e wa髒nym wydarzeniem na ustrzyckim rynku owiatowym, bdzie uruchomienie z dniem 1 wrzenia nowego budynku Przedszkola nr 2. Adaptowany kosztem 3 milion籀w zotych obiekt dawnej przychodni lekarskiej, spenia wszystkie wsp籀czesne wymogi i mo髒na miao powiedzie, 髒e Przedszkole nr 2 to nowoczesna plac籀wka XXI wieku.


Poza spenieniem wysokich europejskich standard籀w, nowe przedszkole zostao powikszone o jeden oddzia. Wadze gminy nie zapominaj r籀wnie髒 o Przedszkolu nr 1 z ulicy Pionierskiej. Budynek zosta wczeniej wyremontowany z pomoc Funduszy Norweskich a na przyszy rok zostaa zaplanowana, kosztem kilkudziesiciu tysicy zotych, modernizacja zaplecza kuchennego. Jak zapewni mnie na zakoczenie rozmowy burmistrz Suuja, po zakoczeniu planowanych przedsiwzi, za dwa lata problem miejsc przedszkolnych w Ustrzykach Dolnych zostanie praktycznie rozwizany.

Marek Prorok

[13/106] Przedszkolacy do szk籀Imi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio