:: [Nr 5/98] Ranking diet radnych samorzdowych
Artyku dodany przez: Redakcja (2010-04-13 16:54:34)

Ostatnia prezentacja w rankingu diet radnych samorzdowych za rok 2009 dotyczy gmin wiejskich. W tym roku prezentujemy czytelnikom wysoko diet jakie otrzymali radni trzech bieszczadzkich gmin: Czarnej, Lutowisk i Olszanicy. Obszarowo najwiksz z tych gminy s Lutowiska liczce ponad 475 km², Czarna ma prawie 185 km² powierzchni, a najmniejsza Olszanica zajmuje 94 km². Pod wzgldem liczby ludnoci kolejno tych gmin jest dokadnie odwrotna. Najwicej, bo ponad pi tysicy mieszkac籀w zamieszkuje gmin Olszanica, druga jest Czarna z liczb prawie dw籀ch tysicy czterystu mieszkac籀w a trzecie Lutowiska, kt籀re zamieszkuje niespena dwa tysice dwustu mieszkac籀w. Bud髒ety tych gmin s jeszcze bardziej zr籀髒nicowane. Pod tym wgldem prym wiedzie Olszanica z bud髒etem na rok 2009 w wysokoci 14.336.579 PLN, Lutowiska zaplanoway na ten sam rok wydatki w wysokoci 8.250.378 zotych a Czarna 5.799.079 zotych. W poni髒szych tabelach prezentujemy wysoko diet jakie w roku 2009 pobrali radni wymienionych gmin. Dla por籀wnania podajemy r籀wnie髒 wysoko diet jakie otrzymali w roku 2008, a w rubryce wzrost podajemy stosunek procentowy diety z 2008 roku do tej pobranej w roku 2009.

Rada Gminy Lutowiska


W wierszu 13 brakuje wysokoci diety za rok 2008 radnego Jana Radwaskiego. Nie bylimy w stanie informacji takiej uzyska, poniewa髒 w swoim owiadczeniu majtkowym radny Radwaski jej nie wykaza. Z tego te髒 powodu nie mo髒emy dokadnie wyliczy, o ile w 2009 roku wzrosy diety radnych gminy Lutowiska. Na uwag zasuguj znaczne rozpitoci w wysokociach diet poszczeg籀lnych radnych oraz fakt, ze przewodniczcy rady pan Marek Bajda pobiera ponad 45% z caej kwoty przeznaczonej na diety.

Rada Gminy Czarna


W minionym roku diety radnych z Czarnej wzrosy o prawie 14%. Rozpitoci pomidzy dietami poszczeg籀lnych radnych utrzymuj si na podobnym poziomie a przewodniczcy rady pan Adam Mehal pobiera prawie 32% z pienidzy przeznaczonych dla caej rady.

Rada Gminy Olszanica


Gmina Olszanica przeznacza na diety swoich radnych ponad dwukrotnie wicej ni髒 Lutowiska i Czarna, ale na szczeg籀ln uwag zasuguje wysoko diet poszczeg籀lnych czonk籀w rady. Struktura diet radnych z Olszanicy jest o wiele bardziej spaszczona, ni髒 ich koleg籀w z Czarnej i Lutowisk. Przewodniczcy rady pan Tadeusz Darasz pobiera niespena 18% wszystkich diet, czym znacznie odbiega od pana Mehala z Czarnej, nie m籀wic ju髒 o panu Bajdzie z Lutowisk. Zgodnie z nasz tradycj nie komentujemy prezentowanych liczb.

Marek Prorok


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=907