:: [Nr 4/97] Napad czy akt rozpaczy?
Artyku dodany przez: Redakcja (2010-03-30 18:23:15)

Szczeg籀y napadu na SKOK w Lesku, jaki mia miejsce w dniu 23 lutego bie髒cego roku, s powszechnie znane. Przypomn tylko, ze sprawc okaza si 49 – letni mieszkaniec Leska, kt籀rego stan zdrowia by na tyle powa髒ny, 髒e po zatrzymaniu, zamiast trafi do policyjnego aresztu, trafi do szpitala. By w stanie hiperglikemii.
Terminem tym okrelany jest zbyt wysoki poziom cukru we krwi, kt籀ry w przypadku zatrzymanego Mariusz . zosta wywoany niezaaplikowaniem niezbdnej dawki insuliny.


Sprawca napadu od lat choruje na cukrzyc i powinien codziennie aplikowa sobie zalecon przez lekarza dawk insuliny. Niezale髒nie od tego powinien regularnie si od髒ywia, stosujc odpowiedni diet. Sytuacja 髒yciowa Mariusza . nale髒y do bardzo trudnych. Jest wdowcem samotnie wychowujcym pitnastoletniego syna a zaawansowana choroba nie pozwala mu na podjcie pracy. Utrzymuje si wraz z synem z renty chorobowej, kt籀ra jest zbyt maa, aby zaspokoi podstawowe potrzeby rodziny, ale zbyt du髒a, aby speni kryteria upowa髒niajce do skorzystania z pomocy spoecznej. Nale髒y on do ludzi, kt籀rzy nie potrafi, bd驕 nie chc prosi o pomoc. Std z pewnoci nie narzuca si zbytnio pracownikom opieki spoecznej. Mia problemy wychowawcze z synem, std rodzina objta bya nadzorem pedagogiczno – socjalnym. Z informacji, jakie uzyskaem wynika, 髒e w okresie bezporednio poprzedzajcym napad, Mariusz . nie bra insuliny przez kilku dni i brakowao mu pienidzy na jedzenie. Prawdopodobnie od trzech tygodni mieszka z synem w nieogrzewanym mieszkaniu, bo na opa zabrako mu rodk籀w a ten otrzymany z opieki spoecznej, skoczy si. Czy w tej sytuacji, czyn kt籀rego si dopuci nale髒y nazywa napadem, czy czynem rozpaczy? Wtpliwoci ma nie tylko ja, ale i wielu mieszkac籀w Leska, z kt籀rymi rozmawiaem. Ma je zapewne r籀wnie髒 prokuratura, skoro zastosowaa wobec Mariusz . tylko doz籀r policyjny najagodniejszy z posiadanych rodk籀w zapobiegawczych.


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=899