:: [Nr 3/43] W imieniu Pana Boga
Artyku dodany przez: Redakcja (2006-05-09 10:49:07)

Powiksz zdjcie
Tak ma wyglda koci籀
od strony "Nied驕wiadka"
Gdyby kto mnie zapyta czy w Ustrzykach Dolnych jest co godnego odnotowania i pokazania, musiabym odpowiedzie przeczco. To miasto jest szare, ponure, ze sab jak na XXI wiek rozwinit infrastruktur, po prostu bez wyrazu. Jest jednak co o czym mo髒na powiedzie, 髒e iloci przebija wszystko. Najwicej jest tutaj bowiem kocio籀w wyznania rzymsko-katolickiego. Niewiele jest w Polsce takich dziesiciotysicznych miasteczek, gdzie mo髒na by si doliczy a髒 piciu kocio籀w tego wyznania i jednej – bliskiej mu- cerkwi grekokatolickiej. rednia wiernych na jedn wityni jest wic icie nisko imponujca. Nie przeszkadza to jednak urzdnikom kocielnym w podejmowaniu stara o poszerzenie i tak ju髒 du髒ych woci. Tym bardziej jeli mo髒na to zrobi za przysowiowe frico. By taki skwer u zbiegu ulic 29 Listopada i Dworcowej- pisz by, bo niebawem go ju髒 nie bdzie- gdzie oczekujcy na autobus w upalnym letnim skwarze ludzie, mogli si tam schroni przed socem i odpocz. Niestety miejscowe wadzy jakby na przek籀r zdrowemu rozsdkowi postanowiy si tego piknego i zarazem niezwykle atrakcyjnego miejsca pozby za jeden procent wartoci. Okazuje si bowiem , 髒e zwierzchnicy kocioa z bp. przemyskim na czele doszli do wniosku, 髒e koci籀 pw. Najwitszej Marii Panny Kr籀lowej Polski jest za may. Trzeba go rozbudowa i to najlepiej gdy zrobi si to w kierunku zachodnim , czyli opisanego wy髒ej skweru. Reszta posza ju髒 jak po male. Czyli jak to zwykle przedstawiciele kocioa robi to na zasadzie fakt籀w dokonanych. Najpierw zrobiono koncepcj wstpn i taki sam projekt architektoniczny na dziace, kt籀ra w tym czasie bya jeszcze wasnoci miasta. P籀驕niej gotow ju髒 wizje caoci przedstawiono burmistrzowi. Ten bez zmru髒enia oka j przyklepa, szybko przygotowa projekt uchway i podda go ocenie radnych. Ci -jak byo do przywidzenia- projekt na komisjach jednogonie przyklepali i na Sesji Rady r籀wnie髒 jednogonie przegosowali. Tak wic jedenasto lub jak twierdz inni siedemnasto arowa dziaka prawie w centrum miasta przestaa by wasnoci komunaln , czyli mieszkac籀w, a staa si wasnoci parafii czyli kr籀tko m籀wic kocioa. 驍eby byo weselej dopiero teraz ma si wypowiedzie w tej sprawie konserwator zabytk籀w. Zakadajc hipotetycznie- w co zreszt przy rzdach PiS nie wierz- 髒e opinia dotyczca rozbudowy kocioa bdzie negatywna, to i tak koci籀 pozostanie wacicielem niemaej , adnej i drogiej dziaeczki. Wiadomym jest na pewno tylko jedno. To nie Kuria bdzie inwestorem tej rozbudowy. I to nie ona wyo髒y na ni pienidze. To jest wbrew reguom przyjtym w tym rodowisku. Zacznie si wic zbieranie wr籀d wiernych. Na pewno wpynie proba do wadz miasta o wsparcie finansowe tej inwestycji. P籀驕niej bdzie wniosek o umorzenie podatku gruntowego, itd. ,itp. Tak mniej wicej bdzie wyglda scenariusz tego przedsiwzicia. Z inwestycji komunalnej stanie si ona inwestycj og籀lnospoeczn. Pytam si na jakiej zasadzie. A gdzie inne wyznania? Dlaczego jak ka髒dy podatnik maj o髒y na co do czego nie s przekonani. I jeszcze jedno. W siedmiotysicznym Lesku jest jeden koci籀 rzymsko-katolicki, podobnie w omiotysicznym Brzozowie. W prawie pidziesiciotysicznym Sanoku jest ich pi i jeden polsko-katolicki. Nikt tam nie m籀wi , 髒e mu ciasno. Prawdziwy katolik Boga nosi w sercu. Mury nie s do tego potrzebne. Inaczej ni髒 urzdnikom kocielnym, kt籀rzy twierdz, 髒e wystpuj w jego imieniu.

Marek Szczerbiec


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=51