:: [Nr 13/73] Komu mleczarni, komu?
Artyku dodany przez: Redakcja (2008-12-01 15:08:09)

Ustrzycka Okrgowa Sp籀dzielnia Mleczarska ogosia upado w 1993 roku, dosownie kilkadziesit dni od chwili otwarcia. Jedno trzeba przyzna 籀wczesnemu zarzdowi i prezesowi Wadysawowi Wronie na plus. Mianowicie to, 髒e doprowadzili do cakowitego dokoczenia inwestycji. Tak wic nie zostawiono po sobie surowych mur籀w, a w peni sprawny i wyposa髒ony w niezbdny sprzt zakad.

Co z tym fantem zrobi

Otwarcie nowej mleczarni byo niezwykle uroczyste. Uczestniczyli w nim burmistrz Ustrzyk Dolnych, radni, przedstawiciele partii politycznych. Goci zaproszono po przem籀wieniach i przeciciu wstgi na poczstunek.


Kr籀loway na stoach nabiaowe przysmaki, niestety g籀wnie z mleczarni w Sanoku. Na drugi dzie stoy posprztano, a budynki zamknito na cztery spusty. W nowo wybudowanej mleczarni nie przerobiono ani litra mleka. Syndyk i rada wierzycieli zaczli szuka kupca na ten zakad. Zgosio si trzech, w tym jeden przedsibiorca z Ustrzyk oraz Sp籀dzielnia Mleczarska w Sanoku. Wydawao si, 髒e to Sanok ma najwiksze szanse na przejcie zakadu z Ustrzyk. I w rzeczy samej taka decyzja zapada, jednak obali j nadzorujcy sdzia komisarz. A tak prawd m籀wic w gr wczyli si politycy lokalni, kt籀rzy mieli swojego miejscowego faworyta. Ten mia produkowa lody i otworzy skad celny. Tym samym bieszczadzcy producenci mleka mogli by sami zamiast swoich kr籀w p籀j si pa. Rolnicy zaczli wic ostro protestowa. Sanok bowiem mimo upadku mleczarni w Ustrzykach skupowa na tym terenie mleko , a w budynku mleczarni uruchomi swoj hurtowni. OSM w Sanoku uniosa si honorem i owiadczya, 髒e ponownej oferty nie zo髒y, a na dodatek zaprzestanie skupu mleka w Bieszczadach.
Mo髒e to przekonao syndyka, a mo髒e zrozumia jak iluzoryczne s wizje roztaczane przez drugiego oferenta, bo w kocu Sanok przej ustrzycki zakad, a m籀wic prociej budynki i sprzt.

Nowy waciciel, nowe porzdki

Wice-prezes OSM w Sanoku Antoni Jaklik m籀wi, 髒e po przejciu zakadu rozpoczto wyprzeda髒 sprztu. Robiono tak z dw籀ch powod籀w. Po pierwsze OSM w Sanoku dosza do wniosku, 髒e uruchomienie produkcji w Ustrzykach nie bdzie opacalne, po drugie sprzt cho nowy jest ju髒 przestarzay technicznie.


Jednoczenie szukano dzier髒awc籀w na wolne pomieszczenia. Pr籀cz hurtowni mleczarskiej, uruchomiono hurtowni misn, a tak髒e piekarni. W kocu znalaz si najlepszy z mo髒liwych dzier髒awc籀w Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Firma solidna, solidny patnik, a na dodatek zwizana z rolnictwem. Cz budynku z kotowni sprzedano Bronisawowi Mrugale.
Niestety nic co dobre nie trwa wiecznie. Agencja przeniosa si do budynku Nadlenictwa, czas hurtowni powoli si koczy, wic prezes OSM Sanok Wiesaw Janowicz i wiceprezes Antoni Jaklik za zgod zarzdu postanowili wolne obiekty sprzeda. Pojawio si kilka ofert, w tym jedna z Ustrzyk prawdopodobnie od Mrugay. Jednak prezesi nie chc tego zdradzi. W listopadzie przystpi do rozm籀w z jednym z oferent籀w zainteresowanych kupnem caoci.
Budynek jest zlokalizowany tu髒 obok tras narciarskich i wycig籀w. Jest w dobrym stanie technicznym, podczone s wszystkie media. Mo髒na go przerobi w czci administracyjnej na hotel w pozostaej na restauracje, obiekty rozrywkowe. Sowem kto bdzie mia dobry pomys i spore pienidze mo髒e tylko na tym zyska.

A co z rolnikami?

Ci zdaniem wiceprezesa Jaklika nie maj si czego obawia. Produkcja mleka w Bieszczadach ronie i OSM w Sanoku jest w stanie ka髒d ilo zagospodarowa. OSM w Sanoku chce tutaj inwestowa w baz skupu, rozw籀j stad. Chce pomaga rolnikom w modernizacji gospodarstw. Pr籀cz mleka krowiego skupuje tak髒e mleko kozie, cho ostatnio ma problemy ze zbyciem produkt籀w opartych na bazie mleka koziego. Mo髒e skupowa tak髒e mleko owcze, bo ma specjalizujcy si w przerobie tego mleka zakad w Rymanowie. Jednak jak na razie owce w Bieszczadach chowane s tyko dla jagniciny.
Tak wic przyszed moment, 髒e obiekt zwany po dzi dzie mleczarni ju髒 niebawem mo髒e zyska nowe miano. Wa髒ne jest to, 髒e na tej transformacji nie straci 髒aden rolnik.


Wiesaw Stebnicki


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=422