:: [2/129] Ile kosztowali nas radni powiatowi w roku 2011?
Artyku dodany przez: Redakcja (2012-03-12 11:42:36)

Lista diet radnych miaa ukaza si w „Naszych Pooninach” zgodnie z wieloletni tradycj w marcu. Jednak jak zauwa髒ylimy na stronach internetowych gazety ju髒 od kilku tygodni nasi czytelnicy szukaj tam corocznego rankingu diet radnych. W zwizku z tym publikujemy je ju髒 w numerze lutowym. Rewelacji nie ma. Rosn o prawie 10% wypacone diety dla radnych powiatu leskiego. Stoj w miejscu diety radnych powiatu bieszczadzkiego. Rok 2011 by pierwszym penym rokiem sprawowania swoich funkcji przez radnych tej kadencji, a wic rokiem dobrym do por籀wna.


Kwoty diet radnych powiatu leskiego niewiele si r籀髒ni w por籀wnaniu z dietami radnych poprzedniej kadencji. W tej kadencji uby jeden wiceprzewodniczcy rady. Powiat leski ma wyra驕nie wicej funkcyjnych os籀b w radzie ni髒 powiat bieszczadzki. Przyczyna jest nadzwyczaj prosta, funkcjami obdarzyo si tam wszystkich czonk籀w rzdzcej powiatem koalicji. List siedmiu radnych uzupenia starosta. Dlatego te髒 mimo i髒 powiat leski jedynie nieznacznie przewy髒sza liczb mieszkac籀w powiat bieszczadzki, to na diety udzie tutaj o 1/3 wicej pienidzy ni髒 w powiecie bieszczadzkim. Lescy radni pobrali w cigu roku 136.811,- z. Jest to mniej wicej tyle samo co rok wczeniej.


cznie daje to kwot 102.440,- z . Jednak by byo mo髒liwe realne por籀wnanie tych kwot z powiatem leskim trzeba odj 15.840 z jak pobra czonek zarzdu Andrzej Pitek, kt籀ry nie jest radnym. Pitnastym radnym w powiecie jest starosta Krzysztof Gsior, kt籀ry diety nie pobiera. Tak wic radni powiatu bieszczadzkiego kosztowali samorzd 86.600 z. To niewiele. Najprawdopodobniej 髒aden polski samorzd powiatowy nie wya paca ni髒szej kwoty ni髒 powiat bieszczadzki. Jest to o prawie 13 tysicy z mniej ni髒 w roku 2010.

Redakcja


» Udostpnij:
adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=1562