:: [4/116] Straci wszystko
Artyku dodany przez: Redakcja (2011-03-21 18:00:59)

Domy budowane z drewna s pikne, ekologiczne, zdrowe. Wyr籀髒niaj si te髒 z betonowej szarzyzny. No i co najwa髒niejsze idealnie wpasowuj si w g籀rski bieszczadzki krajobraz. Niestety domy te maj jedna wad, mianowicie s mao odporne na ogie. Gdy taki dom zacznie pon z natury rzeczy niewiele daje si z po髒aru uratowa.
Witold Drygiel mieszka w takim piknym domu w Chmielu. No dodatek dom by te髒 dla niego miejscem pracy. Mieci si bowiem w nim warsztat stolarski. Warsztat to pr籀cz pomieszczenia sporo specjalistycznego stolarskiego sprztu, surowce i gotowe wyroby. Po髒ar kt籀ry wybuch w czwartkowe popoudnie 24 lutego zniszczy wszystko. Spony maszyny, surowce, gotowe wyroby, spon dom. Pozostaa kupa popiou.To ogromna tragedia. Czowiek w jednej chwili straci miejsce zamieszkania, straci te髒 jedyne 驕r籀do utrzymania. Mieszkacy gminy Lutowiska zareagowali natychmiast. W pierwszym odruchu zaczli zbiera pieni髒ki na pomoc pogorzelcowi, zao髒yli konto na kt籀re mog sa pienidze tak髒e ludzie spoza gminy. W pomoc zaanga髒owali si ssiedzi, radni gminy Lutowiska, w籀jt Krzysztof Mr籀z. To bardzo wa髒ne, ze w tak dramatycznej chwili Witold Drygiel nie zosta sam. Patrzc na skal pomocy i zaanga髒owanie os籀b kt籀rzy si nia zajmuj wypada mie nadziej, ze ju髒 niebawem Witold Drygiel zn籀w zamieszka na swoim.

/steb/

Pomoc dla pogorzelca!

W dniu 24 lutego okoo godziny 16:00 spali si dom mieszkalny wraz z warsztatem stolarskim mieszkaca miejscowoci Chmiel Pana Witolda Drygiel.
Niestety niczego nie udao si uratowa. Mieszkaniec Chmiela straci cay dobytek 髒ycia oraz swoje miejsce pracy.
Wszystkich chtnych, kt籀rym nie jest obojtny los pokrzywdzonego prosimy o pomoc finansow.

Wpat nale髒y dokonywa na konto Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Lutowiskach.

Nr konta: 85 8621 0007 2001 0005 2445 0005
Z dopiskiem "Pomoc dla pogorzelca z Chmiela"adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=1273