Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [2/129] Jak u Pana Boga za piecem
Wszyscy zapewne znaj ten sympatyczny serial, kt籀rego akcja toczy si na Podlasiu w sennym miasteczku. Bohaterami s midzy innymi policjanci z miejscowego posterunku. 驍yje si tam wolniej ni髒 w du髒ych aglomeracjach, ale po stokro spokojniej. Czy w Bieszczadach jest podobnie. Z rozmowy jak przeprowadziem z komendantem powiatowym policji Aleksandrem Lubasem, wynika 髒e chyba tak.


Najbezpieczniej na Podkarpaciu

Tak wynika ze statystyk- m籀wi Aleksander Lubas- Wojew籀dztwo Podkarpackie jest jednym z najbezpieczniejszych w Polsce, za Bieszczady na Podkarpaciu. W roku 2011 nie zanotowano ani jednego zab籀jstwa, napadu z broni w rku, gwatu, czyli przestpstw najci髒szego gatunku. Jeli chodzi o te przestpstwa mniejszego kalibru to owszem s i to nawet wicej ni髒 rok wczeniej. W 2011 wszczto 457 dochodze czyli o 86 wicej ni髒 rok wczeniej. W toku postpowania stwierdzono 524 przestpstwa, czyli o 127 wicej ni髒 rok wczeniej. Wykryto 396 przestpstw, 99 wicej ni髒 przed rokiem, czyli 74,6% o 1,4% wicej. Jak wic wida wzrosa ilo przestpstw, ale zarazem wzrosa ilo przestpstw wykrytych. To efekt lepszej pracy policjant籀w, czemu cyfry nie pozwalaj zaprzeczy. -Warto wspomnie o tym, 髒e na statystyki dotyczce iloci przestpstw du髒y wpyw maj ludzie spoza Bieszczad, przekraczajcy granic, odpoczywajcy tutaj turyci- dodaje komendant Lubas. To fakt, przecie髒 dziennie w Krocienku granic przekracza tysice ludzie, setki tysicy wybieraj Bieszczady jako miejsce wypoczynku. Jeli chodzi o przestpstwa wikszego kalibru warto tu wspomnie o sukcesie jakim byo zakoczenie ledztwa dotyczcego sprzeda髒y i udzielania narkotyk籀w. Zajmowao si tym 5 os籀b dorosych i jedna nieletnia. Zarzucono im 68 czyn籀w kryminalnych. Narkotyki nabyo 100 os籀b. Ponadto sukcesem zakoczyy si ledztwa dotyczce wamania do sklepu przy Rynku, sklepu w Hoszowie, oszustw i wyudze przy zakupie telefon籀w kom籀rkowych, oraz wamania do Zakadu Gospodarki Komunalnej w Czarnej.

Na drogach sporo uaskiej fantazji

G籀wnie z powodu alkoholu. Zatrzymano 139 pijanych kierowc籀w o 46 wicej ni髒 rok wczeniej. Powodem tego nie jest jaki nagych wzrost nietrze驕wych wsiadajcych za kierownic, ale ogromne zintensyfikowanie kontroli kierowc籀w. Umo髒liwi to midzy innymi alkomat nowej generacji pozwalajcy na bezdotykowe mierzenie poziomu alkoholu oraz uproszczone procedury kontroli. Kierowca jest badany alkomatem i jeli jest trze驕wy to nie ma praktycznie papierkowej roboty, co umo髒liwia zwikszenie liczby kontrolowanych.


Drog籀wka pracuje przy penym stanie osobowym, je驕dzi dobrymi samochodami, wsp籀pracuje ze Stra髒 Graniczn. Doda warto, 髒e nasze poczynania na drodze ledzi te髒 nieoznakowany samoch籀d, wic naprawd warto przemyle decyzj jazdy po kielichu. Policja z Ustrzyk zwikszya sw籀j zasig dziaania, a髒 do powiatu sanockiego, ale i te髒 policjanci z Sanoka i Leska mog nas skontrolowa na terenie powiatu bieszczadzkiego.

Synne policyjne maszyny do pisania ju髒 tylko w muzeach

Jeszcze jaki czas temu, jeli kto mia okazj odwiedzi biura policji m籀g tam zauwa髒y stare maszyny do pisania zamiast komputer籀w. Teraz jest to nie do pomylenia. Policja wyposa髒ona jest w dobry sprzt komputerowy, w tym cztery komputery najnowszej generacji wczone w specjalny policyjny system umo髒liwiajcy prowadzenie dochodze. By by na bie髒co z posugiwaniem si tym sprztem i odpowiednimi programami obsugujcy je policjanci s na bie髒co szkoleni w komendzie wojew籀dzkiej lub na miejscu w Ustrzykach. W tej chwili komendzie i rewirach w Czarnej i Lutowiskach pracuje peny stan, nie ma wakat籀w. Nie mo髒na poda ilu policjant籀w pracuje, ale jest to stan zapewniajcy prawidow prac policji. W lecie komenda wojew籀dzka wzmacnia stan osobowy w g籀rach. Policja korzysta te髒 ze wsparcia finansowego i rzeczowego miejscowych samorzd籀w oraz Bieszczadzkiego Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy i Bezpieczestwa. Pomoc ta kierowana jest na zakup paliwa, modernizacj budynku komendy. Jak si okazuje powiat bieszczadzkie jest te髒 na pierwszym miejscu w wojew籀dztwie jeli chodzi o przestpczo nieletnich. -To wynik dziaa prewencyjnych jakie prowadzimy w szkoach, czy te髒 w innych miejscach z udziaem modzie髒y- m籀wi towarzyszca rozmowie Dorota Krzywdzik- Gazowska.


Policjanci s w szkoach na ka髒de 髒danie. Bior udzia nawet w wywiad籀wkach, organizuj r籀髒nego rodzaju akcje i to dao efekt.

Nowy posterunek policji na czas Euro

Trudno powiedzie ilu kibic籀w skorzysta z przejcia granicznego w Krocienku. Faktem jest jednak to, 髒e miejscowa policja te髒 si do tego wydarzenia przygotowuje. Midzy innymi na czas trwania Euro przygotowuje specjalny posterunek na przejciu granicznym w Krocienku. -Trwaj w tej chwili uzgodnienia z administratorem przejcia w tej sprawie- m籀wi komendant Aleksander Lubas- Martwi jedynie, 髒e istnieje prawdopodobiestwo i髒 cz specjalnie przeszkolonych policjant籀w z Ustrzyk mo髒e te髒 w tym czasie by przerzucona do Krakowa.
Jak wic wida pierwszy peny rok pracy komendanta Lubasa przebieg bez specjalnych wstrzs籀w. By rokiem normalnej pracy i zakoczy dobrym wynikiem. W nowym roku poza Euro te髒 nie zanosi si na jakie inne wielki wydarzenia no mo髒e tylko to zwizane ze zmian zastpcy komendanta, bo dotychczasowy zastpca Gwidon Piotrowicz przeszed na emerytur. Wypada 髒yczy sobie by policja miaa jak najmniej roboty, a nam wszystkim 髒yo si tu w Bieszczadach faktycznie tak jak u Pana Boga za piecem.

Wiesaw Stebnicki


» Udostpnij:


[2/129] Jak u Pana Boga za piecemImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio