Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 8/101] W „Otrycie”- szyj, gotuj i w dobrym stanie ziele utrzymuj
S r籀髒ne sposoby walki z bezrobociem. Niestety niewiele z nich to sposoby skuteczne. Jednym z najmniej spopularyzowanych jest tworzenie przez bezrobotnych sp籀dzielni socjalnych. W Polsce do tej pory zarejestrowano 208 takich sp籀dzielni za na pocztku 2010 roku sp籀dzielnia socjalna powstaa w Ustrzykach Dolnych.


Mo髒e warto na pocztku poda definicj sp籀dzielni socjalnej. Ot籀髒 jest to zrzeszenie os籀b, w przewa髒ajcej mierze os籀b zagro髒onych wykluczeniem spoecznym, kt籀re wsp籀lnie, w oparciu o osobist prac prowadz przedsibiorstwo i realizuj cele spoeczne oraz zawodowe na rzecz integracji rodowiska lokalnego. Sp籀dzielnia taka mo髒e zrzesza 50 czonk籀w, a dodatkowo da prac 50 pracownikom specjalistom. Tworzc sp籀dzielni mo髒na skorzysta z finansowej pomocy Biur Pracy oraz ulg w paceniu skadek ZUS.

Do upokorze

Pi modych trwale bezrobotnych kobiet z Ustrzyk miao do bezskutecznego poszukiwania pracy. Miejscowy rynek oferuje praktycznie tylko w sezonie kator髒nicz prac przez okrgy dzie, na dodatek za marne pienidze w handlu lub gastronomi. Dlatego te髒 Aleksandra W籀jtowicz- Gorszwa i Renata Matyja po nam籀wieniu trzech kole髒anek postanowiy, 髒e jeli ci髒ko pracowa, to ju髒 lepiej na sw籀j rachunek.

W ten spos籀b powsta zal髒ek przyszej sp籀dzielni. O mo髒liwoci jej utworzenia dowiedziay si od dyrektora DPS w Moczarach Stanisawa Leszegi, kt籀ry by autorem projektu umo髒liwiajcego ich tworzenie. Niestety by to tw籀r nie znany jeszcze miejscowym urzdom. Nie dziw wic, 髒e przebrnicie od fazy pomysu do rejestracji byo przysowiow drog przez mk. Nawet sdowa rejestracja sp籀dzielni nie uatwia szybszego amania urzdniczych barier. Doda warto, 髒e nie byo w tym zej woli ze strony urzd籀w, a jedynie obawa by nie zrobi jakiego bdu w mao jeszcze znanej materii. Pocieszajce mo髒e by to, 髒e nastpne tego typu sp籀dzielnie tworzone na naszym terenie bd miay uatwion drog. Warto wspomnie, 髒e ogromnej pomocy udzieli im prezes podobnej cho sporo wikszej sp籀dzielni ze lska Jacek Imioa.
Tak wic po b籀lach rodzenia powstaa Wielobran髒owa Sp籀dzielnia Socjalna „Otryt”. Pienidze na start uzyskay z Powiatowego Biura Pracy w Ustrzykach Dolnych. Za te pienidze zakupiy specjalistyczny sprzt niezbdny do planowanej na pocztek dziaalnoci. Niestety pienidze daje si pod warunkiem, 髒e wytrwaj minimum rok, w przeciwnym razie musiay by wszystko zwr籀ci. Ale patrzc na ich optymizm i umiejtnoci firma powinna istnie bardzo dugo.

Tym si chc zajmowa

W zakres swoich statutowych zada wpisay praktycznie wszystkie formy dziaalnoci. Jednak jak m籀wi prezes sp籀dzielni Renata Matyja na pocztek dziewczyny zajm si prowadzeniem kawiarni Otryt, kt籀ra ju髒 dzisiaj kusi wymienitym jedzeniem w tym pierogami i krokietami oraz najwikszym w miecie wyborem doskonaych win. W oparciu o kawiarnian kuchni sp籀dzielnia wiadczy usugi cateringowe, czyli m籀wic po polsku jedzenie dostarczane na konkretne zam籀wienie.


Sp籀dzielnia mo髒e obsu髒y wesela, chrzciny, komunie, konferencje itp., itd. Nastpn ju髒 uruchomion form dziaalnoci s usugi zwizane ze sprztaniem. Mog to by domy prywatne, wsp籀lnoty mieszkaniowe, sp籀dzielnie, firmy sowem mog i potrafi wysprzta na bysk wszystko. Ponadto planuj utworzy w najbli髒szym czasie punkt krawiecki oraz zajmowa si pielgnacj zieleni. Chc te髒 podj si specjalistycznych prac budowlany na zasadzie wynajmu podwykonawc籀w.

Wszystkie maj rodziny, dzieci, a w zwizku z tym trudn sytuacj finansow i zwizane z tym 髒ycie w nieustajcym stresie. Do miay te髒 upokorze zwizanych z poszukiwaniem pracy, bo jakby o tym nie m籀wi bezrobotny szukajcy pracy jest bardzo czsto upokarzany choby przez proponowane przez pracodawc籀w warunki. Maj wiadomo problem籀w na jakie bd napotyka. Mimo, 髒e dobray si same, czeka ich jednak proces wzajemnej integracji ju髒 nie na stopie przyjacielskiej ale w brutalnej walce o przetrwanie firmy. Licz na pomoc wadz. I tak pomoc powinny otrzyma, bo tworz co co mo髒e by wzorem dla innych. Politycy jak do tej pory zajmuj si pierdoami, rozliczeniami, r籀髒nymi orientacjami seksualnymi i to zar籀wno z prawej jak i lewej strony. Ka髒dy za z polityk籀w na pytanie o likwidacj bezrobocia robi gupi min i zwala wszystko na prawa rynku. Tymczasem takich ludzi jak ta pitka ustrzyckich dziewczyn jest w kraju miliony. Ten kto tym ludziom potrafi pom籀c bdzie w przyszoci rzdzi w tym kraju.

Wiesaw Stebnicki

[Nr 8/101] W „Otrycie”- szyj, gotuj i w dobrym stanie ziele utrzymuj

» [Nr 8/101] W „Otrycie”- szyj, gotuj i w dobr
Wpu do domu Grszw 髒eby Ci posprztaa a wyjdziesz na tym jak kole髒anki pielgniarki z kt籀rymi pracowaa..........
P籀 Ustrzyk wie dlaczego Olka nie mo髒e w Ustrzykach znale驕 pracy, a tu taka reklama.
Dodano 18 Czerwca 2010 przez ~MARCINImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio