Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 5/98] Szpital w Lesku - prywatyzacja nam si nie opaca
Kiedy w 2002 roku doszo do podziau du髒ego powiatu Bieszczadzkiego na Leski i Bieszczadzki dw籀ch dziaajcych na tym terenie szpitali ustrzycki by w bardzo dobrej kondycji finansowej, a leski w fatalnej. Tu髒 po podziale funkcj dyrektora leskiego szpitala obja Alicja Szczepaska.


Czas pokaza, 髒e decyzja jak podj wtedy zarzd powiatu leskiego okazaa si nadzwyczaj szczliw.

Naprawianie

- Swoje urzdowanie chcc, nie chcc musiaam rozpocz od restrukturyzacji, tak modnej w szpitalach dopiero ostatnimi latami - m籀wi dyrektor Alicja Szczepaska - Oczywicie wizao si to r籀wnie髒 ze zwolnieniami, a tym samym protestami zaogi. Nie przysporzyo mi to na samym starcie popularnoci. Bya to jednak decyzja konieczna by szpital nie zosta zlikwidowany. W restrukturyzacji pomaga Pani dyrektor Krzysztof Baata. Jak twierdzi Szczepaska, najwa髒niejsz rzecz w restrukturyzacji jest systematyczno i konsekwencja. Jeli si co robi to od a do z. I tak byo w przypadku jakichkolwiek remont籀w, czy zmian organizacyjnych zwizanych z restrukturyzacj. Jednym z najwa髒niejszych zada bya modernizacja kotowni. W kocowym efekcie powstaa nowoczesna automatyczna kotownia, kt籀r obsuguje zaledwie jeden czowiek. Na dodatek przy szpitalu zamontowano 140 solar籀w do ogrzewania wody. Daje to wymierny efekt finansowy, same solary pozwalaj zaoszczdzi rocznie 300 tys. z. Caa inwestycja kosztowaa 4 mln z. ale dziki r籀髒nego rodzaju dotacjom jakie dyrektor Szczepaska pozyskaa i to na dodatek poza Podkarpaciem, szpital zapaci zaledwie 200 tys. z. Kolejnymi etapami restrukturyzacji byo wyprowadzenie na zewntrz pewnych uug, czyli prania i kuchni. Dyrektor pr籀bowaa te髒 nam籀wi salowe do utworzenia sp籀ki i powierzy im zadanie jakie do tej pory w szpitalu wykonuj. - Napotkaam jednak na zdecydowany op籀r zwizk籀w zawodowych. Dlatego te髒 zdecydowaam si na likwidacj nocnej zmiany dla salowych - m籀wi Szczepaska. Tak髒e przyznany Pni dyrektor Euro-Certyfikat 2009, mo髒na nazwa elementem restrukturyzacji. Poniewa髒 wieczy on wprowadzenie sprawdzonych wzor籀w zarzdzania, obiegu dokumentacji. W leskim szpitalu 髒aden dokument bez loga certyfikatu nie zostanie przez Szczepask podpisany. Znikny te髒 r籀髒nego rodzaju zeszyty, notatniki.

Kasy jak wszdzie cigle brakuje

Do 2009 roku szpital bilansowa swoje przychody z wydatkami. Jednak strajk redniego personelu medycznego spowodowa i髒 rok 2009 zamknito strat wysokoci 500 tys. z.


Na komisji u pana wojewody zostaa poproszona o uwzgldnienie 髒da strajkujcych, w zamian wojewoda obieca zrekompensowa poniesione koszty zwizane z roszczeniami placowymi dao zwikszenie koszt籀w o 150 tys. z miesicznie, a wojewoda oczywicie 髒adnej rekompensaty nie da. Tak wic std wzia si ubiegoroczna strata. Przy rocznym kontrakcie w wysokoci 22 mln z. nie jest to du髒o, ale trzeba wiedzie, 髒e musimy tez z tego powodu ogranicza do minimum tak髒e inne wydatki. Miedzy innymi brakuje tez okoo miliona z na zapacenie wszystkich wymagalnych nale髒noci. Podkarpacie otrzymuje na jednego mieszkanka 1450 z, reszta Polski 1670, to zdaniem dyrektor Szczepaskiej musi powodowa stay problem z finansowaniem dziaalnoci szpitala. Minister zdrowia obiecuje wyr籀wnanie tych proporcji i wszyscy na to czekaj. W leskim szpitalu zwikszenie kwoty kontraktu o 1,5 mln z. pozwolio by na prawidow dziaalno, bez cigych oszczdnoci i ograniczania wydatk籀w do minimum. Szpital spaca na bie髒co dwa kredyty na SOR i kotowni. Nie zalega z paceniem podatk籀w i ZUS. Nie jest wic 驕le. W tej chwili Szczepaska przymierza si do generalnego remontu przychodni poo髒onej w atrakcyjnym miejscu miasta. Jest ju髒 dokumentacja, drzewo na konstrukcj dachu podarowane przez soectwa, brakuje 800 tys. z, kt籀re trzeba gdzie znale驕 bo nie mo髒na ich zabra z bie髒cej dziaalnoci.

Ostatnio dobre ukady ssiedzkie

Leski szpital zatrudnia 30 lekarzy, 2 rezydent籀w i trzy osoby w trakcie specjalizacji. Caa zaoga liczy sobie 380 os籀b, a szpital ma 167 籀髒ek. Jak wida jest wikszy od ustrzyckiego o okoo 1/3 w wszystkich elementach, no mo髒e poza iloci 籀髒ek, kt籀ra jest podobna do ustrzyckiej. Dyrektor Szczepaska od pocztku chciaa z Ustrzykami wsp籀pracowa. Przesaa 籀wczesnej Pani starocie Ewie Sudo plan restrukturyzacji, kt籀ry wprowadzaa w Lesku. Ostrzegaa Ustrzyki przed zatrudnieniem Pani Ostrowskiej. Jednak te gesty nie byy jako przychylnie przyjmowane w Ustrzykach. Dopiero dyrektor Marceli Kuca zdaniem Szczepaskiej stwarza nadziej na dobr wsp籀prac. Spotykaj si czsto i du髒o rozmawiaj o problemach swoich plac籀wek. Szczepaska podsuwa mu dobre i sprawdzone w swoim szpitalu metody restrukturyzacji. Oboje ustalili, 髒e nie bd tworzy konkurujcych z sob oddzia籀w, a raczej si uzupenia. Ta dobra wsp籀praca r籀wnie髒 dobrze rokuje obu szpitalom. Tak髒e projekt profilaktyki chor籀b kr髒enia, ukadu oddechowego, raka piersi realizowany przez leski szpital z funduszy norweskich obejmuje swoim zasigiem powiat Bieszczadzki. Wicej napiszemy o tym w nastpnym numerze Poonin.

Ustrzycki szpital d髒y do przeksztacenia si w sp籀k prawa handlowego. W Lesku wcale tego nie chc. Na przeksztaceniu zyskaj szpitale zadu髒one w skarbie pastwa-ZUS, po datki. Leski szpital paci te zobowizania na bie髒co, nie ma te髒 innych dug籀w kt籀re przejo by starostwo. Po co si wic przeksztaca. Wystarczy zwikszy kontrakt o 1,5 mln z. a byo by znakomicie. Znajc determinacje w dziaaniu dyrektor Alicji Szczepaskiej mo髒na by pewnym, ze tak wanie si stanie.

Wiesaw Stebnicki

[Nr 5/98] Szpital w Lesku - prywatyzacja nam si nie opacaImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio