Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa
Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 2/95] Odnie髒anie, temat zawsze dy髒urny
Odnie髒anie dr籀g i ulic, to dy髒urny temat wszystkich medi籀w w naszym kraju. W telewizji cigle widzimy kierowc籀w i dziennikarzy narzekajcych na stan dr籀g a powiedzenie „zima zn籀w zaskoczya drogowc籀w” zostao tak wywiechtane, 髒e a髒 dziw, i髒 jeszcze si nie przetaro. W okresach intensywnych opad籀w niegu dziennikarze maj uatwione zadanie, bo wszystkie programy informacyjne wypeniaj wiadomoci z dr籀g i narzekania na drogowc籀w. Jest to swojego rodzaju „zapchajdziura”. Nie inaczej dzieje si w Bieszczadach, cho tutaj drogowcy maj o wiele trudniejsze zadanie ni髒 na przykad na Mazowszu. R籀wnie髒 do naszej redakcji docieraj gosy narzekania na prac lokalnych su髒b odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dr籀g. Sam jestem kierowc u髒ywajcym samochodu na co dzie, bez wzgldu na warunki atmosferyczne i mam na ten temat zgoa odmienne zdanie. Uwa髒am, 髒e stan dr籀g na terenie ustrzyckiej gminy, cho nie jest idealny, nie daje powod籀w do cigego narzekania. Dla peniejszego zrozumienia problemu przeprowadziem rozmow z Marianem Stebnickim – prezesem miejscowego MPGK- przedsibiorstwa, kt籀re jest odpowiedzialne za odnie髒anie dr籀g.


Na pocztek usyszaem od prezesa Stebnickiego kilka istotnych wyjanie. Firma, kt籀r kieruje corocznie bierze udzia w przetargach „na utrzymanie porzdku i czystoci ulic w miesicie i gminie” ogaszanych przez Urzd Miejski. W roku 2009 przewidziano na ten cel kwot 400 tysicy zotych a MPGK zwyci髒yo z ofert 360 tysicy. Trzeba wyjani mieszkacom, 髒e ogaszany przetarg nie obejmuje g籀wnych ulic miejskich takich jak: 1-go Maja, 29-go Listopada, Fabryczna, Dwernickiego i Przemysowa. Le髒 one, bowiem w pasie dr籀g krajowych bd驕 wojew籀dzkich i ich odnie髒anie jest w gestii Rejonu Dr籀g. „Mimo tego – m籀wi prezes Stebnicki- jestem czsto obarczany odpowiedzialnoci za zy stan tych ulic, nawet przez przedstawicieli ustrzyckiej gminy”. Umowa, zawarta w wyniku przetargu pomidzy MPGK a Urzdem Miejskim, okrela dokadnie kolejno zimowego odnie髒ania ulic na terenie miasta oraz jego jako. Nie nakada ona obowizku utrzymania na jezdniach czarnej nawierzchni. Z du髒ym szacunkiem wypowiada si Marian Stebnicki o swoich pracownikach „Pracuj bardzo ci髒ko i w trudnych warunkach. W okresie intensywnych opad籀w niegu zarywaj noce”. Z wypowiedzi prezesa wynika, 髒e rzeczywiste koszty ponoszone przez MPGK na utrzymanie ulic, s przewa髒nie wy髒sze od tych zawartych w umowie. Jest to jednak poniekd wpisane w zadania firmy, bo jest ona przedsibiorstwem miejskim -powoanym dla su髒enia jego mieszkacom. „Czasem odnosz wra髒enie, 髒e im bardziej si staramy i im lepiej nam to wychodzi, to czciej jestemy oskar髒ani o nieudolno. Ale c籀髒, jestemy su髒b miejsk i nara髒enie na krytyk to poniekd nasze ryzyko zawodowe”. – powiedzia na zakoczenie rozmowy prezes MPGK. Na koniec zacytuj wypowied驕 mojego znajomego, kt籀ry wyje髒d髒a z Ustrzyk o poranku, po nocnych intensywnych opadach niegu: „Jestem zaskoczony, 髒e o tej porze i w takich warunkach ulice miejskie s przyzwoicie odnie髒one, ale c籀髒 si dziwi, nieg to dla Was codzienno”.

Marek Prorok

[Nr 2/95] Odnie髒anie, temat zawsze dy髒urny

» [Nr 2/95] Odnie髒anie, temat zawsze dy髒urny
Marian !
Zle wygladasz, odpocznij chlopie.
Dodano 20 Kwietnia 2010 przez ~pucioImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio