Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa
Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 2/95] Szkoa Mistrzostwa Sportowego - presti髒 czy zbdna zachcianka
Istniej w Polsce trzy takie szkoy szkolce modzie髒 w dyscyplinach narciarskich w Zakopanem, Szczyrku i Szklarskiej Porbie. Od kilkunastu lat czynione s starania o utworzenie takiej szkoy w Ustrzykach Dolnych. Staraniom tym patronuje czowiek - instytucja miejscowego narciarstwa Stanisaw Nahajowski oraz miejscowi trenerzy i instruktorzy narciarstwa z dyrektorem szkoy podstawowej i gimnazjum o profilu sportowym Bogdanem Zwaryczem. Od lat te髒 brak konkretnych efekt籀w tych dziaa. Dlatego w tym roku inspiratorzy utworzenia szkoy powiedzieli –teraz albo nigdy.


Oficjalne zgoszenie

Wol utworzenia takiej szkoy na jednej ze styczniowych sesji Rady Miasta zgosi dyrektor Bogdan Zwarycz. Na tej sesji wrczano midzy innymi medale Polskiego Zwizku Narciarskiego podkarpackim dziaaczom narciarskim. Byli wic pasjonaci narciarstwa z Iwonicza, Zag籀rza, bya wic doskonaa okazja do takiego wystpienia. Zdaniem inicjator籀w przedsiwzicia za utworzeniem takiej szkoy przemawia sporo fakt籀w. Midzy innymi:
- znakomite warunki klimatyczne,
- rozbudowana baza sportowa, czyli licencjonowana trasa biegowa Pod 驍ukowem, z trasami rezerwowymi w Woosatem, trasy slalomowe w tym posiadajca homologacj FIS trasa na Laworcie, liczne wycigi narciarskie cznie z krzesekowym, rynna snowboardowa,
- baza lokalowa w postaci istniejcych budynk籀w szkoy, internatu, sto籀wki, wietlicy, sali gimnastycznej,
- wykwalifikowana kadra trenerska oraz lekarz sportowy.

Za utworzeniem takiej szkoy przemawiaj te髒 dotychczasowe osignicia sportowe narciarzy biegaczy, a tak髒e alpejczyk籀w, na kt籀rych wymienienie brako by miejsca w gazecie. Dziaaj tak髒e tutaj kluby narciarskie o sporych osigniciach i Narciarska Szkoa Sportowa zapewniajca potencjalnych uczni籀w. Tak髒e na Podkarpaciu jest sporo szk籀 i klub籀w o profilu narciarskim dla kt籀rych Ustrzyki stanowiy by lepsz alternatyw ksztacenia ni髒 szkoy w Zakopanem, Szczyrku, czy Szklarskiej Porbie. Istnieje te髒 mo髒liwo naboru uczni籀w z terenu wojew籀dztwa lubelskiego, witokrzyskiego, podlaskiego.

Kolejny ruch nale髒y do starostwa

Po wysuchaniu tego projektu burmistrz Henryk Suuja powiedzia, 髒e kolejny ruch w tej sprawie nale髒y do starostwa. To prawda, zgodnie z Ustaw z 27.06.2003 roku zakadanie szk籀 sportowych i mistrzostwa sportowego, nale髒y do zada wasnych powiatu. Jednoczenie zgodnie z t ustaw szko t mo髒e prowadzi gmina po zawarciu porozumienia ze starostwem. Reasumujc szko mo髒e zao髒y tylko i wycznie starostwo, a w porozumieniu z nim mo髒e ja prowadzi gmina.
Dlatego te髒 inicjatorzy projektu przedstawili ten wniosek starostwu, a rozpatrywano go na posiedzeniach Komisji Owiaty i Kultury, z udziaem Bogdana Zwarycza i Stanisawa Nahajowskiego.


Jak si okazao jest jeden drobny problem do zbilansowania przychod籀w i wydatk籀w brakuje w pierwszym roku istnienia szkoy 6 tys. z., w drugim 170 tys. z., trzecim 126 tys. z. Oczywicie koszty te wyliczono na podstawie symulacji zakadajcej, 髒e w ka髒dej z klas bdzie 12 uczni籀w. Warto doda, 髒e koszty utrzymania szkoy byy by minimalne, zapleczem bya by szkoa sportowa na Pionierskiej, jej kadra nauczycielska i trenerska. Szkoa utrzymywaa by si z subwencji owiatowej, sporej bo wynoszcej okoo 20 tys. z na ucznia dotacji z Ministerstwa Sportu, odpatnoci klub籀w za szkolenie zawodnik籀w i ewentualnej dotacji Urzdu Marszakowskiego.

Chodzi o presti髒, czy wybujae ambicje

O tym czy warto zakada tak szko w pierwszej kolejnoci miaa zdecydowa Komisja Owiaty i Kultury Starostwa i w swoim prawie penym skadzie Wiesaw Jasiski, Marek Andruch, Ryszard Urban, Artur Wo驕ny, Tadeusz Kocur, Wiesaw Stebnicki zaopiniowaa wniosek jednogonie pozytywnie. Teraz Starosta Krzysztof Gsior musi si dogada z burmistrzem co do dalszych dziaa. Czas nagli by szkoa moga ruszy we wrzeniu wniosek musi by zo髒ony do koca marca. O tym czy szkoa taka jest miastu potrzebna, czy nie, nie spos籀b jednoznacznie powiedzie. Niewtpliwie wzr籀s by jego presti髒, umocnio by si miano zimowej stolicy Bieszczad. Obydwie istniejce w miecie szkoy rednie mogy by straci po kilku uczni籀w, ale i te髒 mogo by do miasta zjecha sporo uczni籀w z caego Podkarpacia i wschodniej czci Polski. Co wicej miasto w wypadku utworzenia takiej szkoy mogo by pozyskiwa 80% dotacje do wszystkich inwestycji zwizanych ze sportem. Podkarpacki Zwizek Narciarski, miejscowi trenerzy i instruktorzy, uzdolnione sportowo dzieci i ich rodzice oraz ju髒 oficjalnie szeciu radnych powiatu s na tak. Do domknicia bilansu brakuje nieco ponad 100 tys. z. Gdyby uczni籀w byo wicej jak 12 w klasach by mo髒e bilans wyszed by na zero. Mo髒e wic warto ponie to ryzyko bo czasami dobrze zainwestowana zot籀wka mo髒e zwr籀ci si po wielokro.

Wiesaw Stebnicki

[Nr 2/95] Szkoa Mistrzostwa Sportowego - presti髒 czy zbdna zachciankaImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio