Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 1/94] Nim dojdzie do tragedii
Stoi w centrum miasta i mo髒e sta si przyczyn tragedii dla mieszkajcych w nim ludzi i przechodni籀w.
Co musi si sta, 髒eby kto tak na serio si tym zainteresowa?!Opinie Wojew籀dzkiego i Powiatowego Inspektora Budowlanego s jednoznaczne.
Budynek nadaje si do kapitalnego remontu. Jego stan techniczny jest ju髒 na tyle zy, 髒e zamieszkiwanie w nim stanowi zagro髒enie dla zdrowia i 髒ycia jego mieszkac籀w. W opinii innego biegego r籀wnie髒 mo髒emy przeczyta, i髒 budynek jako cay obiekt nie spenia warunk籀w technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie i powinien by poddany gruntownemu remontowi w penym zakresie wszystkich rodzaj籀w rob籀t budowlanych.


Tyle mo髒na dowiedzie si z ekspertyz biegych. Warunek jest tylko jeden. W trakcie remontu budynek musi by pusty, bez lokator籀w. Mieszkaj tam cztery rodziny. W sumie czternacie os籀b. Bdc bardziej precyzyjnym trzeba by powiedzie, 髒e czternacie os籀b jest tam zameldowanych, ile tak naprawd tam mieszka na stae trudno powiedzie. Obecna wacicielka Danuta B. kupia budynek w 2007 roku. Nie przepuszczaa, 髒e bdzie miaa z nim tyle kopot籀w. Z drugiej strony – to opinia prawnik籀w – musiaa sobie zdawa spraw z tego, 髒e kupuje obiekt z caym jego „inwentarzem”, czyli lokatorami, r籀wnoczenie znajc jego stan techniczny i zakres rob籀t jakie bdzie musiaa wykona by spenia on warunki techniczne pozwalajce na jego u髒ytkowanie. Pani Danuta twierdzi, 髒e ma niezbdne rodki do przeprowadzenia remontu i doprowadzenia go do takiego stanu technicznego, 髒e staby si perek r籀dmiejskiej architektury. Niestety w realizacji tych ambitnych plan籀w przeszkadzaj zamieszkujcy tam lokatorzy. Jak twierdzi kilkakrotnie rozmawiaa z wadzami miasta by pomogli jej wybrn z tej wydaje si patowej sytuacji. Wydawao si, 髒e takim wiatekiem w tunelu bya mo髒liwo wpisania jej lokator籀w na list os籀b oczekujcych na mieszkania z puli gospodarki mieszkaniowej. Ta iskra tak jak szybko si zapalia, tak szybko zgasa. Okazao si bowiem, 髒e potencjalni kandydaci nie speniaj podstawowego warunku by mo髒na si stara o przydzia mieszka komunalnych – mianowicie maj zbyt wysokie dochody. W tym wypadku to zadecydowao, 髒e mieszkacy budynku przy ulicy 29 Listopada 1 otrzymali pisma odmowne. Byo to zaskoczenie dla mieszkac籀w ale r籀wnie髒 i samej wacicielki, kt籀rej o odmowie przyznania lokali zastpczych nie poinformowano. O wszystkim dowiedziaa si od swoich lokator籀w. 驍eby tego byo mao niepotrzebnie robiono jej nadziej. Nie wiem czy to by brak cywilnej odwagi, czy te髒 nieumiejtno rozwizania powa髒nych problem籀w, w ka髒dym bd驕 razie pismem sygnowanym GKM 7142/07/08 z dnia 17.11.2008 roku informuje si j cyt., 髒e gmina w 2009 roku przystpi do przygotowania kilkunastu lokali socjalnych i po dokonaniu stosownych przekwaterowa bdzie istniaa mo髒liwo zapewnienia lokali dla os籀b zamieszkujcych w Pani budynku. Koniec cytatu. Pismo podpisa z up. Burmistrza jego zastpca Jacek Przybya. Niby nic, pismo w swojej formie i treci bardzo eleganckie ale te髒 enigmatyczne, niewiele wnoszce do rozwizania sprawy. Zaskoczony tym pismem jest Przewodniczcy Komisji d/s Rodziny, Opieki i Spraw Mieszkaniowych Zdzisaw Rudziski. Jego zdaniem tego typu pismo byo posuniciem nieprzemylanym, tym bardziej, 髒e wspomniana Komisja od pocztku staa na stanowisku, 髒e z prawnego punktu widzenia Danucie B. nie mo髒na pom籀c. 驍e to ona zobligowana jest do tego, 髒eby na czas remontu swojej kamienicy zabezpieczy mieszkania zastpcze swoim lokatorom. Stanowisko Komisji w tej sprawie jest jednoznaczne i ostateczne. Na podobnym stanowisku stoi Burmistrz Ustrzyk Dolnych - Henryk Suuja. Opr籀cz wczeniej przytoczonych argument籀w dodaje jeszcze jeden tzw. czynnik ludzki czyli spoeczny, kt籀ry nie pozwala mu na to by pozytywnie zaatwi spraw Danuty B. kiedy w miecie na mieszkania czeka 87 rodzin. Na zamian kolejnych 51, a w 2009 roku wpyno kolejnych 35 wniosk籀w. Do tego trzeba doda, kolejne 4 rodziny z budynku przy ulicy 29 Listopada w zwizku z przygotowaniami do budowy hali sportowej. Przy tak du髒ych potrzebach w ubiegym roku udao si miastu odda do u髒ytku budynek socjalny z 16 mieszkacami w R籀wni. Na ukoczeniu jest dokumentacja adaptacji na budynek mieszkalny byego biurowca KBK. W przyszym roku ma ruszy remont. W tym wypadku miasto zyska kolejne 22 mieszkania, co tylko w niewielkim stopniu poprawi t trudn sytuacje.
Dwie strony nawet nie sporu, bo nie mo髒e by tu mowy lecz sprawy, w kt籀rej mamy konflikt interes籀w. Z jednej strony miasto, kt籀re przede wszystkim musi zadba o tych wszystkich, o kt籀rych zadba musi zabezpieczajc im podstawowe sprawy 髒yciowe w tym mieszkaniowe. I prywatny waciciel kamienicy, na kt籀rym r籀wnie髒 ci髒y obowizek dbania o swoich lokator籀w.
Jedno co si w tej sprawie wyania i jest namacalne w postaci bogatej korespondencji, ekspertyz itp. rzeczy, to to, 髒e przez dwa lata niepotrzebnie dawano kobiecie zudne nadzieje, 髒e da si co w tej sprawie zrobi. Nieraz brutalna prawda jest lepsza od obietnic bez pokrycia, tym bardziej 髒e z g籀ry jest znana odpowied驕.

Andrzej Kotowicz

[Nr 1/94] Nim dojdzie do tragediiImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio