Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [3/115] Pacz nic tu nie pomo髒e ...

W ostatnim numerze „Naszych Poonin” leski wicestarosta Stanisaw Szel髒ek wypakuje si w rkaw czytelnikom niczym may Jasio, kt籀remu lizak wpad do piaskownicy.
Pacze, bo opozycja zadaje pytania. Pacze, bo opozycja omiela si gosowa przeciw jedynie susznym uchwaom zaproponowanym przez zarzd powiatu. Pacze, bo opozycja ma swoje zdanie. Pacze wreszcie, bo radni z opozycji nie pozwolili rozstawi si po ktach zgodnie z jedynie suszn wol koalicji. W swoich szlochach, lamentach i zawodzeniu Pan wicestarosta zapdzi si jednak zbyt daleko. Por籀wna dziaania opozycji do postpowania czowieka, „kt籀ry z zimn krwi morduje swoich rodzic籀w a nastpnie prosi sd o agodny wymiar kary ze wzgldu na sieroctwo”. Zwa髒ywszy na to, 髒e dla wikszoci z nas ojciec i matka to jednak niekwestionowana wito, por籀wnanie jest wyjtkowo 髒aosne. Nie jestem psychologiem i nie mnie rozstrzyga czy owo por籀wnanie wynika z jakich traumatycznych prze髒y z dziecistwa, czy z intelektualnych ogranicze, czy te髒 mo髒e jest wynikiem wielkiego rozedrgania emocjonalnego. Ale jako mieszkacowi powiatu leskiego jest mi zwyczajnie wstyd za te sowa, kt籀re publicznie wypowiedzia jeden z najwy髒szych przedstawicieli naszej lokalnej spoecznoci.
Wstyd mi zreszt nie tylko za te sowa. Oto bowiem czowiek, kt籀ry niemal od dwudziestu lat pracuje na najwa髒niejszych stanowiskach w lokalnym samorzdzie owiadcza publicznie na amach „Naszych Poonin”, 髒e „je髒eli klub radnych powstanie to tylko dziki gosom tzw. „koalicji”. Pan wicestarosta zapomnia, zapewne przez chroniczne przepracowanie, doczyta przez minione dwadziecia lat, 髒e w ka髒dej z ustaw samorzdowych to ustawodawca zagwarantowa radnym mo髒liwo tworzenia klub籀w i gosy 髒adnej koalicji nie s w tym wypadku potrzebne. No chyba, 髒e pod rzdami obecnej leskiej koalicji powiatowej ustawy nie maj zastosowania, a prawa i obowizki obywateli niczym na dzikim zachodzie ustanawia bd nasi samorzdowi szeryfowie i od ich kaprysu zale髒e bdzie dosownie wszystko. Wstyd mi tak髒e za to, 髒e biadolc nad negatywnym gosowaniem radnych opozycyjnych dotyczcym powoania komisji bud髒etu i owiaty Pan wicestarosta zapomnia doda, zapewne przez przypadek i roztargnienie, i髒 ich bezmylne zapisy pozbawiy w konsekwencji dw籀ch radnych opozycji mo髒liwoci pracy w kt籀rejkolwiek z nich. Jest to ewenement w skali kraju, kt籀ry mo髒e ju髒 wkr籀tce niechlubnie rozsawi nasz powiat w caej Polsce.
Prawd jest natomiast, 髒e na pierwszej sesji Rady Powiatu Leskiego powiedziaem, i髒 wszyscy radni opozycyjni w tej kadencji bd uwa髒nie patrze na rce zarzdowi i starocie. Wypowiadajc te sowa nie zdawaem sobie jednak sprawy z tego, 髒e maj one a髒 tak wielk moc sprawcz. Od tamtego momentu odnosz nieodparte wra髒enie, i髒 nie tylko rce ale tak髒e ydki starosty i wicestarosty zaczy tak panicznie dr髒e, 髒e nie s oni w stanie nawet spokojnie zebra myli. Histeryczne reakcje i zachowania szef籀w zarzdu powiatu leskiego, przekadaj si bezporednio na chaos w radzie powiatu, kt籀ra od czasu swojego ukonstytuowania do dnia dzisiejszego zajmuje si najczciej jedynie sama sob. Gniot goni gniot a niekompetencja przykrywana jest niekompetencj. W tym czasie leski szpital, dla kt籀rego organem zao髒ycielskim jest powiat leski bierze kolejne kredyty a nauczyciele niekt籀rych leskich szk籀 rednich zmuszeni s z za髒enowaniem prosi rodzic籀w uczni籀w o dobrowolne datki na rzecz plac籀wki owiatowej, kt籀rej organem prowadzcym jest ten sam leski powiat. Wbrew przedwyborczym, publicznym zapewnieniom wicestarosty o doskonaej kondycji finansowej i spodziewanej nadwy髒ce bud髒etowej, kolejny bud髒et powiatu zamknity zosta znowu deficytem i coraz bardziej przypomina zdezelowany i rozklekotany w籀z drabiniasty, kt籀rym nikt nie kieruje. Trudno si zreszt temu dziwi, skoro zamiast wzi si do solidnej pracy wicestarosta pochlipuje jedynie jaka to niedobra jest opozycja. Nie zdziwi si wcale je髒eli za jaki czas przeczytam, 髒e cae to dziadostwo to wanie jej wina. Zanim to jednak nastpi, pozwol sobie na jeszcze jedn dygresj. Jakakolwiek wadza to nie tylko blichtr, rauty, salony, wysokie wynagrodzenia, su髒bowe fury i kom籀ry. Wadza to przede wszystkim odpowiedzialno. Odpowiedzialno za ka髒d decyzj i odpowiedzialno za jej brak. Odpowiedzialno za to co si zrobio i odpowiedzialno za to czego si nie zrobio.
Odpowiedzialno za wypowiedziane sowa i odpowiedzialno za przemilczenia. Zatem skoro tak ochoczo wzilicie Panowie pen wadz, we驕cie tak髒e pen odpowiedzialno, przestacie paka i u髒ala si nad sob jak beksy i poka髒cie wreszcie wszystkim na co Was naprawd sta, bo powa髒nych problem籀w do rozwizania naprawd nie brakuje. Dosy paczu. Do roboty!!!

Robert Petka

[3/115] Pacz nic tu nie pomo髒e ...Imi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio