Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [3/115] Stop dla poktnego handlu ukraiskim paliwem
Od dnia 15 lutego bie髒cego roku szykuj si powa髒ne zmiany dla os籀b wwo髒cych do naszego kraju paliwa zatankowane w ukraiskich stacjach paliw. W prawie celnym podstawow zasad jest ochrona narodowego rynku przed niekontrolowanym napywem towar籀w z zewntrz. Cay system opat i nale髒noci celnych ma za zadanie, wanie tak ochron sprawowa. Szczeg籀lnie cile chroniony jest rynek towar籀w akcyzowych, czyli alkoholu, papieros籀w i paliw. Zasad jest pobieranie opat od przywozu tych towar籀w na rynek polski. Istnieje od niej wyjtek dla os籀b dokonujcych okazjonalnego wwozu tych towar籀w pod warunkiem, 髒e przywo髒one s na wasny u髒ytek w ilociach niewskazujcych na ich handlowe przeznaczenie. Przepisy nie zawieraj precyzyjnego okrelenia owej okazjonalnoci podobnie trudne jest precyzyjne okrelenie, jaka ilo danego produktu ma jeszcze charakter niehandlowy, a jaka ju髒 ten charakter traci. Brak takich regulacji nie wynika z opieszaoci, czy te髒 niedokadnoci, tw籀rc籀w przepis籀w celnych, ale z charakteru opisywanej sytuacji. Ka髒dy przyw籀z ma charakter indywidualny, podobnie jak indywidualne s potrzeby ka髒dego czowieka. Trudno jest wic w spos籀b kategoryczny precyzowa czstotliwo i ilo wwo髒onych towar籀w. Dlatego logicznym wydaje si zastosowanie indywidualnej oceny ka髒dej sytuacji, naturalnie z zachowaniem norm og籀lnie przyjtych i zasad zdrowego rozsdku. Rok temu przyjto wprawdzie rozwizanie, 髒e czstotliwo okazjonalnego przywozu nie mo髒e by wiksza, ni髒 co 24 godziny, ale nie jest to pene rozwizanie problemu. Sprawa ta nie jest tylko naszym polskim problemem. Podobne kopoty maj r籀wnie髒 inne kraje Unii Europejskiej i z tego to powodu problemem tym zajmowa si Trybuna Sprawiedliwoci Unii Europejskiej, zwany potocznie Europejskim Trybunaem Sprawiedliwoci. Rozstrzygnicie, o kt籀rym mowa, nastpio na wniosek rzdu Szwecji. Omawiany wyrok Trybunau z dnia 4 czerwca 2002 roku(sprawa C-99/00) uznaje jednoznacznie, 髒e decydujcy jest indywidualny charakter sprawy i ka髒dy przypadek wymaga odrbnej oceny. Orzeczenie idzie jeszcze dalej i stwierdza, 髒e instrukcje opracowane przez organy celne s tylko niewi髒cym instrumentem- narzdziem, majcym na celu usprawnienie procedur celnych. Reasumujc, ka髒dy przypadek okazjonalnego przywozu towaru ma by analizowany i indywidualnie oceniany przez funkcjonariuszy su髒b celnych.

Stojc na tym stanowisku Su髒ba Celna RP postanowia wprowadzi z dniem 15 lutego bie髒cego roku zasad szczeg籀owego analizowania indywidualnych przypadk籀w wwozu do kraju paliw silnikowych. Nie ulega dla nikogo wtpliwoci, 髒e je髒eli kto wwozi jednorazowo do kraju sto litr籀w paliwa w zbiorniku pojazdu, to czyni to dla wasnych potrzeb i z pewnoci w celach niehandlowych. Je髒eli jednak ta sama osoba powt籀rzy t czynno dwadziecia razy w miesicu, to z pewnoci wzbudzi to, co najmniej powa髒ne wtpliwoci, czy bya w stanie zu髒y to paliwo poprze jazd wasnym samochodem? Przepisy bowiem nie zezwalaj na spuszczanie paliwa ze zbiornika pojazdu, za wyjtkiem przypadk籀w awaryjnych. Tak wic na nic zda si tumaczenie, 髒e paliwo zostao zu髒yte do kosiarki spalinowej, czy tez drugiego posiadanego pojazdu. Z informacji, jakie uzyskaem od celnik籀w wynika, 髒e ilo os籀b, kt籀re z du髒 czstotliwoci przekraczaj granic polsko – ukraisk przewo髒c paliwo, nie jest szokujca, ale na tyle du髒a, 髒e stanowi istotny problem. Wprowadzane zmiany nie dotkn zatem przecitnego podr籀髒nego a tylko tych, kt籀rzy z przywozu paliwa z Ukrainy uczynili sobie spos籀b zarobkowania. Jak w praktyce bdzie to wygldao? Specjalici ze Su髒by Celnej bd szczeg籀owo analizowali wszystkie przypadki czstego wwozu paliw silnikowych. Pod uwag bd brane r籀髒ne czynniki, miedzy innymi pojemno zbiornika, rednie zu髒ycie paliwa przez dany typ pojazdu, odlego miejsca zamieszkania podr籀髒nego od granicy itp. W przypadku dojcia przez funkcjonariuszy do przekonania, 髒e wwo髒one paliwo nie ma charakteru okazjonalnego, a jego ilo wskazuje na handlowe przeznaczenie, osoba wwo髒ca zostanie zobowizana do opaty podatku akcyzowego, podatku VAT i ewentualnie ca. Innym rozwizaniem bdzie powr籀t na Ukrain. Nie znam wysokoci tych opat, ale jedno jest pewne, spowoduj one cakowit nieopacalno handlu tym paliwem. Opierajc si na przywoanym orzeczeniu Europejskiego Trybuna Sprawiedliwoci w opisanym wy髒ej spos籀b mo髒e by analizowany ka髒dy towar przywo髒ony z zagranicy w baga髒u podr籀髒nego. Przytoczone konsekwencje mog r籀wnie髒 spotka na przykad osob, kt籀ra przez dziesi kolejnych dni bdzie przywozia do Polski 10 litr籀w piwa. Zdaj sobie spraw z tego, 髒e wprowadzone zmiany postpowania wywoaj wiele niezadowolenia a by mo髒e spowoduj r籀wnie髒 protesty ludzi, kt籀rym s one nie w smak. Dlatego wanie staraem si w moim artykule szeroko i szczeg籀owo pokaza ich istot, podstaw prawn oraz powody wprowadzenia. Jestem przekonany, 髒e przez znakomit wikszo przekraczajcych granic zostan one przyjte ze zrozumieniem a nawet z zadowoleniem. S one, moim zdaniem, kolejnym etapem wprowadzania normalnoci na przejciach granicznych z Ukrain.

Marek Prorok

[3/115] Stop dla poktnego handlu ukraiskim paliwem

» [3/115] Stop dla poktnego handlu ukraiskim paliwem
Panie Prorok z szcunkiem do panskiej osoby.
Panski komentarz jak i objasnienie zmian mozna ujac w jednym zdaniu.

" jak pan z pana krowa uratowana , jak pan z chlopa przepadla nasza robota "

Jezeli chodzi o zasadnosc tych posuniec "dyktatury " to sie nie zgadzam.
Po co bylo otwierac granice jak od momentu jej otwarcia sie ja sukcesywnie zamyka.
Dodano 25 Lutego 2011 przez ~beskyd

» [3/115] Stop dla poktnego handlu ukraiskim paliwem
ODEZWAL SIE TEN CO HANDLOWAL TYM PALIWEM ZAPOMNIAL JUZ O TYM POJDZ CZLOWIEKU NA PLAC BAZAROWY I POPATRZ CO ROBIA TAM UKRAINCY GDZIE CI STROZE PRAWA
Dodano 07 Marca 2011 przez ~bakcyl

» [3/115] Stop dla poktnego handlu ukraiskim paliwem
trudne pytanie ktos zadal ? nie sztuka co badz napisac na temat ktory podrzuca kroscienski celnik wiadomo z reszta ktory pasuje mu jak i panu lepsza posadka ? niedoczekanie wasze zeby na to zasluzyc czeba uczciwym byc ludzie was znaja jestescie z malego miasteczka
Dodano 09 Marca 2011 przez ~igorek

» [3/115] Stop dla poktnego handlu ukraiskim paliwem
A kto to paliwo od tych "podych Ukraic籀w" kupuje? Pewnie niecni Sowacy?

Uznaniowo jest korupcjogenna.
Dodano 18 Marca 2011 przez ~Pawel D.Imi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio