Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [2/114] 10 lat Stowarzyszenia „Promyk Nadziei”
15.01.2011 w Restauracji „Myliwska” w Ustrzykach Dolnych zorganizowane zostao po raz kolejny spotkanie opatkowe dzieci i modzie髒y objtej opiek Stowarzyszenia „Promyk Nadziei”. Jak powiedziaa Prezes Stowarzyszenia El髒bieta Granatowska szczeg籀lnie wdziczni jestemy gospodarzowi Restauracji Panu Waldemarowi Cauziskiemu za bezpatne udostpnienie pomieszcze, przygotowanie poczstunku i wszelkie zaanga髒owanie. Dzikujemy r籀wnie髒 Panu Marianowi Gadysz, Firmie „Alfred” z Chmielnika Zdroju, Cukierni „Szelc籀w” z Leska, Ks. Dziekanowi Romanowi Szczupak, oraz uczniom z Bieszczadzkiego Zespou Szk籀 Zawodowych, kt籀rzy obsugiwali wszystkich uczestnik籀w spotkania.
Chcemy r籀wnie髒 podzikowa zaproszonym gociom za przybycie, a byli to Pan Jan Buczek sekretarz Gminy Ustrzyki Dolne, Pani Jowita Lach kierownik PCPR reprezentujca Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych, Pastwo Jolanta i Bronisaw Pls stali darczycy Stowarzyszenia, Pani Lucyna Sobaska prezes Fundacji „Bieszczadzka” jednoczenie reprezentujca rodzic籀w wolontariuszy.
Stowarzyszenie w tak uroczystym dniu obchodzio r籀wnie髒 10-lecie swojego istnienia. W tym okresie prowadzona bya dziaalno stacjonarna obejmujca systematyczn i cig rehabilitacj dzieci i modzie髒y niepenosprawnej poprzez r籀髒ne zorganizowane formy. Zostao ni objtych ponad 100 podopiecznych. Rokrocznie w ramach dziaalnoci pozastacjonarnej dodatkowo realizowane byy zadania typu „Integracyjne Ferie Zimowe” i „Integracyjne Wakacje”. We wszystkich prowadzonych dziaaniach swoim kolegom i kole髒ankom pomagali przez cay ten czas wolontariusze - uczniowie szk籀 podstawowych, gimnazjum i rednich, a niekt籀rzy z nich nawet przez 10 lat.
W ramach dodatkowych zada podopieczni „Promyka Nadziei” i wolontariusze uczestniczyli w turnusach rehabilitacyjnych, wycieczkach wyjazdowych, rajdach po Bieszczadach. W niekt籀rych latach dziaalnoci Stowarzyszenia pobyty na turnusach rehabilitacyjnych odbyway si 2 razy do roku w tym zawsze raz do miejscowoci nadmorskich jak Jarosawiec, azy, Dbki, Ustka, na Mazury w miejscowoci Spaty, 3-krotnie do Krynicy G籀rskiej, do Okunink nad Jeziorem Biae, w wojew籀dztwie witokrzyskim w Kakowie-Godowie, w Ldku Zdroju w wojew籀dztwie dolnolskim.
Dzieci i modzie髒 zwiedziy niemal p籀 Polski w tym cae Bieszczady podczas rajd籀w i pieszych wycieczek.
W ramach organizacji czasu wolnego szczeg籀lnie podczas ferii i wakacji podopieczni i wolontariusze brali udzia w kuligach, spotkaniach integracyjnych z modzie髒 z orodka wypoczynkowego Caritas w Myczkowcach.
Wszystkie te dziaania mo髒liwe byy dziki wsparciu wielu fundacji takich jak: TVN „Nie Jeste Sam”, „Polsat”, „Porozumienie Bez Barier” Jolanty Kwaniewskiej, Orlen „Dar Serca”, a tak髒e r籀髒nych instytucji TVP 1 „Reklama Dzieciom”, Media Corporation „Jaka To Melodia”, Sony Poland – Warszawa, Kancelaria Doradztwa Podatkowego – Robert Bem Warszawa, Telewizji Polsat, Nadlenictwo Ustrzyki Dolne, Bieszczadzki Park Narodowy.
G籀wnym 驕r籀dem utrzymania dziaajcej przy stowarzyszeniu wietlicy byy i s rodki z PFRON, oraz przekazywany przez podatnik籀w 1% podatku na rzecz OPP. Swoje istnienie Stowarzyszenie ”Promyk Nadziei” zawdzicza r籀wnie髒 indywidualnym sponsorom, kt籀rzy przez sw籀j „dar serca” przekazuj nie tylko pomoc finansow ale te髒 merytoryczn w rozwizywaniu trudnych problem籀w. W cigu tych 10 lat istnienia Stowarzyszenia byy lata w kt籀rych atwiej byo nam pozyska rodki finansowe, ale te髒 i lata gdzie nasze dalsze istnienie byo pod znakiem zapytania, ale mimo wielu trudnoci Stowarzyszeniu udao si przetrwa i dotrze z pomoc do najbardziej potrzebujcych dzieci pokrzywdzonych przez los.
Z okazji 10 rocznicy istnienia Stowarzyszenia chcielibymy podzikowa wszystkim instytucjom, ludziom „dobrego serca”, kt籀rzy przyczynili si do tego, aby plac籀wka moga istnie, a zatrudnieni pracownicy otrzymali chocia髒 minimalne wynagrodzenie za wymagajc du髒ego zaanga髒owania i wiedzy prac. Chcielibymy r籀wnie髒 podzikowa wszystkim wolontariuszom, kt籀rzy pomagali i pomagaj sabszym kolegom i kole髒ankom w pokonywaniu codziennych barier.
Mamy nadziej, 髒e uda nam si witowa kolejne rocznice dziki wspaniaej postawie os籀b nas wspierajcych w r籀髒ny spos籀b, rodzice znajd u nas wsparcie, a dzieci swoje miejsce.

/steb

[2/114] 10 lat Stowarzyszenia „Promyk Nadziei”Imi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio