Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [1/113] 10 najwa髒niejszych wydarze minionego roku w powiecie bieszczadzkim

1. Ponowny wyb籀r Henryka Suuji na burmistrza Ustrzyk Dolnych. Sam wyb籀r mo髒e nie jest wielk niespodziank jednak spos籀b w jaki do niego doszo wart jest tego wyr籀髒nienia.


Ot籀髒 burmistrz Suuja nie miaa w tych wyborach kontrkandydata. Osiem lat temu mia ich piciu, cztery lata temu dw籀ch, tym razem nikogo. wiadczy to mo髒e o sile tej kandydatury, albo o saboci przeciwnik籀w. Biorc pod uwag opini ludzi bli髒szy prawdy jest ten pierwszy wariant.


2. Krzysztof Mr籀z w籀jtem gminy Lutowiska. Kandydatur ta podsuna BSS radna Teresa Mikoajczak.


BSS przekona do kandydatury Przyjazne Bieszczady i tym samym kandydat Stra髒ak籀w Ochotnik籀w i lenik籀w Feliks Dudka zyska powa髒nego kontrkandydata. Dudka zrobi bd bo jeszcze przed wyborami zacz m籀wi jakie to „porzdki” poczyni w Urzdzie i instytucjach od niego zale髒nych. Tak髒e mieszkacy gminy, a nawet sami lenicy mieli do dyktatu lenik籀w i szefa nadlenictwa kt籀ry rzdzi nimi w pracy i jako Przewodniczcy rady Gminy tak髒e w radzie. Nie dziw wic, 髒e ponad 70% wyborc籀w oddao swe gosy na Mroza.


3. Krzysztof Gsior starost bieszczadzkim, Zygmunt Krasowski zastpc, a Piotr Korczak szefem rady.


Dopiero trzecie miejsce bo nie byo tu 髒adnych niespodzianek. Niespodziank mo髒e by brak Tadeusza Kocura w zarzdzie. Zastpi go Andrzej Pitek, a nowym wiceprzewodniczcym rady zosta naczelny Poonin - Wiesaw Stebnicki.


4. Tytu honorowego obywatela Ustrzyk Dolnych dla Lecha Wasy. Mimo i髒 cz os籀b zwizana z Solidarnoci dyskredytuje poczynania Wasy jest on niekwestionowanym przyw籀dc pierwszej Solidarnoci, osobom rozpoznawaln na caym wiecie, swoist ikona RP.


Dlatego te髒 zgoda na tytu honorowego obywatela Ustrzyk to wyr籀髒nienie dla miasta oraz znakomita reklama w kraju i na wiecie.


5. Biegaczka MKS „Halicz” Ustrzyki Dolne Ewelina Marcisz w narciarskiej kadrze Polski.


Ma za sob pierwsze starty w Pucharze wiata w jednej dru髒ynie z Justyn Kowalczyk. Miejsca jakie zajmuje s jeszcze odlege, ale to dopiero pocztki. Po Waldemarze Steciuku, Pawle W籀jciku- biathlonistom oraz biegaczom Rafaem Wgrzynem i Pawle Fundaniczu to kolejna ju髒 reprezentantka Polski z Ustrzyk.


6. Rozpoczcie budowy hali sportowej w Ustrzykach Dolnych. Inwestycja, kt籀ra wzbogaci ofert miasta dotyczca bazy sportowo-rekreacyjnej.


Da dzieciom ze szkoy podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 mo髒liwo prowadzenia zaj z WF w profesjonalnych warunkach.


7. Rozbudowa Orodka Wypoczynkowego w Aramowie. W nowo budowanej czci znajd si kompleks basen籀w kpielowych, zje髒d髒alnie, krgielnia, hala sportowa z penowymiarowym boiskiem do piki rcznej, oszklony pasa髒 wypoczynkowy, sale konferencyjne, stadion sportowy itp.


Po ukoczeniu bdzie to najnowoczeniejszy orodek Spa na poudniu Polski. Oferta Aramowa powikszy si te髒 o odkupiony w przetargu od miasta orodek w Tr籀jcy. Miasto za zyska na podatkach paconych przez Aram籀w SA.


8. Zatrzymanie systematycznego zadu髒ania Szpitala Powiatowego. Dug ur籀s do blisko 9 milion籀w z.


Dziaania restrukturyzacyjne dyrektora Marcelego Kucy zatrzymay ten wieloletni proces. Oczywicie nie obyo si bez bolesnych pocigni, g籀wnie zwolnie. Nie mniej jednak koszty te byy konieczne bo alternatyw moga by jedynie likwidacja szpitala.


9. Likwidacja linii kolejowej Zag籀rz- Krocienko-Chyr籀w. Rok temu w Chyrowie uroczycie obchodzono 15 lecie kolejowego przejcia granicznego.


Niestety z pocigu tego korzystaa jedynie wska grupa os籀b zajmujca si przewozem towar籀w akcyzowych z Ukrainy. Na dodatek ludzie ci demolowali wagony. Tak wic przem籀wiy argumenty ekonomiczne i pocig zlikwidowano. Szkoda, 髒e nikt nie pomyla o rozszerzeniu oferty na tej linii, jej przedu髒eniu na Ukrainie i na Sowacj, organizacji kurs籀w typowo turystycznych. Kolej jak na ni przystao posza po najmniejszej linii oporu i pocig zlikwidowaa. Tymczasem na wiecie kolej wraca do ask i uruchamia linie zamknite nawet kilkadziesit lat temu.


10. Mo髒e to nieskromne, ale wydarzeniem jest te髒 wydanie 100 numer籀w Naszych Poonin. To jeden z nielicznych tytu籀w regionalnych utrzymujcy si na rynku osiem lat bez jakiejkolwiek dotacji. Nastpny jubileusz Poonin to dziesiciolecie gazet to dziesita rocznica jej wydawania, kt籀ra bdzie miaa miejsce w grudniu 2012 roku. No chyba, ze sprawdz si przepowiednie maj籀w i w grudniu doczekamy si niszczcej wiat apokalipsy.

[1/113] 10 najwa髒niejszych wydarze minionego roku w powiecie bieszczadzkimImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio