Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [15/108] Wiadomoci z granicy
Przemyt na koloratk i pielgrzymk

Do kontroli granicznej w dniu 10 wrzenia bie髒cego roku podjecha bus marki Mercedes Sprinter z ukraiskiego miasta Wielkie Bere驕ne. Pojazd by w doskonaym stanie technicznym i atrakcyjnie wyposa髒ony, midzy innymi w aparatur telewizyjn i DVD. Kierowca pojazdu w eleganckim ubraniu a obok niego m髒czyzna w koloratce, prawdopodobnie duchowny grekokatolicki. Podr籀髒ni udawali si do Woch a konkretnie do Rzymu. Samoch籀d, wygld podr籀髒nych oraz du髒y baga髒 nie wskazyway, aby w tym przypadku mogo by cokolwiek nie w porzdku. Jednak dziwne zachowanie pasa髒era w koloratce zwr籀cio uwag celnika, kt籀ry wykazujc si wyjtkowym nosem i szczeg籀lnym zaciciem operacyjnym skierowa pojazd do szczeg籀owej kontroli. Decyzja ta bya przysowiowym strzaem w dziesitk. Kontrola ujawnia skrytki w pododze pojazdu oraz w ukach dachu a w nich 2777 paczek papieros籀w marki Marlboro.


Papierosy i samoch籀d zostay zatrzymane a dodatkowo zabezpieczono na poczet przyszej kary kwot 2000 zotych z zasob籀w finansowych kierowcy, kt籀ry przyzna si do pr籀by przemytu. Kiedy dotara do mnie informacja o opisywanej pr籀bie przemytu, mimo woli przypomniaem sobie skarg, jaka do naszej redakcji wpyna od jednego z uczestnik籀w pielgrzymki religijnej. Autor listu, a waciwie dw籀ch list籀w zdecydowanie protestowa przeciwko poddawaniu szczeg籀owej kontroli uczestnik籀w pielgrzymki religijnej, zwaszcza tych w starszym wieku. Przedstawiona sytuacja jednoznacznie pokazuje, 髒e przemytnicy s w stanie zastosowa ka髒de rozwizanie dla osignicia zao髒onego celu i nie cofn si przed 髒adn mistyfikacj. Problem tylko w tym, 髒e zadaniem Su髒by Celnej jest ochrona polskiego obszaru celnego przed przemytem i std bezwzgldnie konieczne jest jednakowe traktowanie wszystkich przekraczajcych granic. Sam fakt uczestnictwa w pielgrzymce religijnej nie mo髒e dawa nikomu szczeg籀lnych uprawnie.

Kolekcjoner militari籀w z Bieszczad

W dniu 16 wrzenia 2010 roku prowadzone byy wsp籀lne dziaania operacyjne funkcjonariuszy celnych Granicznego Referatu Zwalczania Przestpczoci w Krocienku oraz Grupy Mobilnej z Przemyla wraz z funkcjonariuszami Stra髒y Granicznej z Plac籀wki w Krocienku. Podczas akcji dokonano przeszukania czterech prywatnych posesji na ternie bieszczadzkich miejscowoci Lipie i Rabe. G籀wnym celem wsp籀lnych dziaa byo ujawnienie wyrob籀w akcyzowych takich jak papierosy i alkohol, bez polskich znak籀w akcyzy. W sumie ujawniono ponad 60 litr籀w wina r籀髒nych marek oraz 4litry w籀dki. Czynnoci kontrolne dobiegay ju髒 koca, gdy nagle odkryto jeszcze jedno szczeg籀lne znalezisko. Na pitrze przeszukiwanego budynku oraz w pomieszczeniach gospodarczych ujawniono materiay niebezpieczne. Lokalny arsena zawiera: uski artyleryjskie oraz sponki bez adunku, nab籀j 12,7 mm kompletny, kadub pocisku 20mm, dwa mechanizmy zapalnika pocisku artyleryjskiego 75mm, trzy zapalniki artyleryjskie niekompletne, lotka granatu mo驕dzierzowego ze sponk, kadub pocisku artyleryjskiego 75mm oraz dwa pociski artyleryjskie 75mm.


Po konsultacji z policjantami z ustrzyckiej Komendy Powiatowej Policji, wezwano bezzwocznie Patrol Saperski i opuszczono przeszukiwane pomieszczenia. Wedug sapera, kt籀ry dokonywa ogldzin na miejscu, wikszo z ujawnionych przedmiot籀w nie zawieraa g籀wnego adunku wybuchowego, ale mogy zawiera w zapalnikach adunek inicjujcy. Niebezpieczne przedmioty zostay zabezpieczone i zatrzymane przez Patrol Saperski. Po zakoczeniu interwencji saper籀w funkcjonariusze doprowadzili do koca swoje czynnoci kontrolne. Waciciel posesji Jan G., kt籀ry nie posiada 髒adnego wymaganego prawem zezwolenia twierdzi, 髒e jest kolekcjonerem militari籀w i poszukuje amunicji przy pomocy wykrywacza metali. Nieodpowiedzialnego „kolekcjonera” czeka teraz postpowanie karne o nielegalne posiadanie materia籀w wybuchowych.

Polacy naladuj Ukraic籀w

Do tej pory przer籀bki samochod籀w w celach przemytniczych to bya raczej specjalno ukraiskich „przygranicznych biznesmen籀w”. Ostatnie tygodnie pokazuj, ze w lady ukraiskich koleg籀w idzie wielu polskich przemytnik籀w. W dniu 10 wrzenia br. funkcjonariusze z Granicznego Referatu Zwalczania Przestpczoci w Krocienku wytypowali do szczeg籀owej kontroli samoch籀d osobowy Ford Scorpio kierowany przez, kilkakrotnie notowanego za przemyt, m髒czyzn zamieszkaego w okolicach Iwonicza. Samoch籀d zatrzymano w chwili wyjazdu z przejcia granicznego w Krocienku i skierowano „na kana”. Podczas szczeg籀owych ogldzin pojazdu odkryto sprytnie wykonan skrytk mieszczc si w przerobionym ukadzie wydechowym Forda.


Znajdowao si w niej 87 paczek papieros籀w r籀髒nych marek. Papierosy zarekwirowano, samoch籀d zatrzymano do dyspozycji sdu a waciciela czeka postpowanie karno – skarbowe.
Kilka dni p籀驕niej, dnia 18 wrzenia, do kontroli skierowano innego staego gocia przejcia granicznego w Krocienku. By nim mieszkajcy w okolicach Sanoka waciciel wie髒o kupionego Fiata SRR, r籀wnie髒 kilkakrotnie notowany za pr籀by przemytu. W skrytkach umieszczonych w progach pojazdu znaleziono 116 paczek papieros籀w. Konsekwencje dla waciciela pojazdu byy paskudne, bo samoch籀d zatrzymano do dyspozycji sadu.


W opisanych wy髒ej sytuacjach Su髒ba Celna RP zawsze wnioskuje o konfiskat pojazdu, jako narzdzia przestpstwa a sdy z reguy w peni akceptuj taki wniosek. Jak zapewniono mnie w Oddziale Celnym w Krocienku, podobna praktyka bdzie teraz stosowana na co dzie.

Imigranci z Afganistanu zatrzymani

We wczesnych godzinach porannych 14 wrzenia 2010 roku w Woosatym funkcjonariusze z plac籀wki Stra髒y Granicznej w Ustrzykach G籀rnych zatrzymali 9-osobow grup nielegalnych imigrant籀w z Afganistanu. Zatrzymani to dwie rodziny z dziemi w wieku od 2 do 10 lat. Imigranci zostali zatrzymani na skraju lasu, niedaleko wioski, 1,5 km od granicy polsko-ukraiskiej. Gdy okazao si, 髒e w grupie cudzoziemc籀w jest czworo dzieci i kobieta w ci髒y, funkcjonariusze wezwali na miejsce ratownik籀w Pogotowia Ratunkowego stacjonujcych w Ustrzykach G籀rnych. Badaniu poddano wszystkich zatrzymanych. Stan ich zdrowia by dobry. Wszystkich Afgaczyk籀w przetransportowano do plac籀wki Stra髒y Granicznej w Ustrzykach G籀rnych, gdzie otrzymali ciepy posiek Wstpne ustalenia wykazay, 髒e cudzoziemcy przekroczyli granic z Ukrainy do Polski idc pieszo pod oson nocy. W trakcie przeprawy przez Bieszczady, pokonywali wraz z dziemi znaczne wysokociowe r籀髒nice terenu. Mieli sporo szczcia, bo dzie wczeniej pogoda w g籀rach si poprawia, nie padao i byo sucho. Obecnie trwaj czynnoci procesowe zwizane z readmisj cudzoziemc籀w na Ukrain.

Marek Prorok

[15/108] Wiadomoci z granicyImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio