:: [Nr 1/77] WOƚP - wszędzie grali w Ustrzykach olali
Wiadomo¶æ dodana przez: Redakcja (2009-01-26 11:56:55)

PoniedziaƂkowe telewizyjne aktualnoƛci z Rzeszowa podaƂy, ĆŒe w ramach Wielkiej Orkiestry ƚwiątecznej Pomocy Jurka Owsiaka zebrano w Ustrzykach okoƂo 20 tysięcy zƂ. ByƂem tym zdumiony poniewaĆŒ w niedzielę zƂaziƂem caƂe miasto by zrobić zdjęcie z orkiestry do PoƂonin mimo iĆŒ wiedziaƂem, ĆŒe nawet sztabu nie powoƂano. Niespodzianki nie byƂo, zadzwoniliƛmy do telewizji i okazaƂo się, ĆŒe pieniądze przypisane Ustrzykom zebrano w Tyczynie.adres tej wiadomo¶ci: http://www.naszepołoniny.pl/news.php?id=135