:: [Nr 3/96] Pocig "przemytnik" wci髒 na topie
Artyku dodany przez: Redakcja (2010-03-20 08:55:48)

Pomimo ograniczenia limit籀w przywozu artyku籀w tytoniowych oraz wyrob籀w alkoholowych z Ukrainy do Polski zainteresowanie pocigiem powszechnie znanym pod nazw „przemytnik” nie maleje a wrcz przeciwnie jest coraz wiksze. Dzieje si to, poniewa髒 w praktyce zacza obowizywa Umowa o Maym Ruchu Granicznym pozwalajca naszym ssiadom zza wschodniej granicy na uproszczone przekraczanie granicy oraz przebywanie w 30 kilometrowej strefie w gb naszego kraju. Dziki temu w przygranicznych miejscowociach jak np. Ustrzyki Dolne – szczeg籀lnie w okolicach zielonego rynku napotykamy bardzo wielu „turyst籀w” proponujcych nam wiele artyku籀w akcyzowych po okazyjnych w por籀wnaniu do polskich cenach. Szczeg籀lnie dobrym wziciem ciesz si ukraiskie papierosy typu: Prima, Classic, Monte Carlo, kt籀rych pomimo zaostrzenia limit籀w nie brakuje oraz r籀髒nego typu w籀dki, kt籀re wielu ludzi chwali jednak髒e osobicie radzibym uwa髒a na tego typu okazje i sprawdza tzw. banderol.


Nie bez znaczenia jest te髒 fakt, 髒e pocig, kt籀ry dotychczas by zwykym poczeniem z Sanoka do Chyrowa i z powrotem sta si teraz poczeniem midzynarodowym kursujcym na linii Jaso – Chyr籀w oraz Chyr籀w – Jaso w sumie cztery pocigi dziennie. Nowa linia miaa su髒y m.in., jako zastpstwo poczenia Zag籀rz – Jaso, kt籀re zostao zlikwidowane pomimo protest籀w pracownik籀w oraz ludzi doje髒d髒ajcych do pracy i szkoy. PKP owszem zgodzia si na uruchomienie nowego poczenia, ale rozkad zosta tak uo髒ony, 髒e raczej poza maszynistami, konduktorami oraz powietrzem nic nie odje髒d髒a ze stacji pocztkowej, co nie jest zreszt dziwne gdy髒 pierwszy pocig rusza z Jasa o 4:40 gdy wikszo ludzi pracujcych a tym bardziej uczni籀w jeszcze pi. Drugie za poczenie wyrusza z Jasa, o 09:35 gdy ludzie s ju髒 w pracy a uczniowie w szkole. Poczenie to ma tak髒e spenia rol turystyczn szczeg籀lnie w okresie wakacji, gdy wielu podr籀髒nik籀w udaje si na wsch籀d. Jednak髒e nie chciabym osobicie znale驕 si w roli takiego turysty, poniewa髒 o ile w stron z Polski do Ukrainy pocig wyglda do znonie z powrotem ulega totalnemu rozkadowi na czci pierwsze oraz ponownemu zo髒eniu przez „turyst籀w” Nastpnie po dojechaniu na przejcie graniczne prace zaczynaj ukraiska Derzhavna Prikordonna Sluzhba oraz polska Su髒ba Celna, kt籀re wycigaj papierosy schowane wczeniej przez „turyst籀w” zostawiajc przy tym pocig w takim stanie, 髒e aby dosownie opisa jego wygld musiabym u髒y s籀w uznawanych powszechnie za obel髒ywe, wic po prostu napisz, 髒e jest w stanie totalnego rozkadu, agonii oraz og籀lnej makabry. Niewtpliwie jednak podr籀髒 tym konkretnym rodkiem lokomocji za nasz wschodni granic jest prze髒yciem wywoujcym skrajne emocje, o kt籀rych nie atwo zapomnie, dlatego te髒 z utsknieniem czekam na Euro 2012 aby m籀c podziwia miny tych wszystkich Anglik籀w, Woch籀w, Niemc籀w oraz Szwajcar籀w jadcych przemytnikiem na mecz.

B.J.


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=869