:: [Nr 3/96] Polaczyk bez "Domu Zdrojowego"
Artyku dodany przez: Redakcja (2010-03-20 08:43:39)

Wierz, 髒e na razie. Znajc determinacj wadz gminy Solina mam pewno, 髒e w kocu uda im si zrealizowa t inwestycj. Jest dziaka na kt籀rej ma by ona usytuowana. Jest dokumentacja techniczna, kt籀ra ju髒 kosztowaa gmin 350 ty. z. Jest w kocu pozwolenie na budow. Brakuje tylko pienidzy na realizacj tej inwestycji. Bagatela 26-28 mln z. Tyle wanie ma kosztowa centrum uzdrowiskowo-turystyczne „Dom Zdrojowy”. Dodajmy inwestycja, kt籀ra w kocu pozwoliaby na to, 髒e Polaczyk najmodsze uzdrowisko w wojew籀dztwie na to miano w peni m籀gby zasugiwa. Je髒eli jeszcze przypomnimy sobie, 髒e koncepcja powoania do 髒ycia uzdrowiska w Polaczyku rodzia si dugo, bo jeszcze w latach osiemdziesitych ub. stulecia i w b籀lach, bo nie wszystkim wtedy byo w smak powoanie do 髒ycia kolejnego uzdrowiska w wojew籀dztwie, to tym bardziej teraz trzeba zrobi wszystko by spi niejako klamr ten prawie trzydziestoletni okres w dziejach tej miejscowoci. By Polaczyk z miejscowoci typowo wczasowo-turystycznej, bo pod takim ktem w latach siedemdziesitych by budowany, sta si perek tej czci Polski, dysponujc wspaniaymi walorami mikroklimatu i przyrodniczymi. Budowa „Domu Zdrojowego” pozwoliaby wykorzysta te walory w cigu caego roku. Ttnicy 髒yciem Polaczyk tylko w lecie to za mao. By stao si inaczej niezbdna jest caa baza okoo uzdrowiskowa czyli 驕r籀da wody pitnej, kt籀re ju髒 s, pijalnia tej wody i inne tego typu obiekty, kt籀re pozwalaj odr籀髒ni miejscowo uzdrowiskow od turystyczno - wczasowej. Solina i Polaczyk to wizyt籀wki Podkarpacia. Inwestowanie w te miejscowoci to interes, kt籀ry wszystkim si opaci. Je髒eli decydenci wojew籀dzcy tego nie zrozumiej to bdziemy mogli m籀wi o kolejnej straconej szansie.

/ kot /


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=864