:: [Nr 15/91] Rozmowa Poonin - w tym numerze Krzysztof Gsior
Artyku dodany przez: Redakcja (2009-12-19 11:24:02)
Wiesaw Stebnicki - Ustrzycki szpital to temat nieustannych rozm籀w w miecie. Czy dziaania restrukturyzacyjne day ju髒 jakie efekty?

Krzysztof Gsior - Efekty tych dziaa daj ju髒 wymierne efekty finansowe. W trzecim kwartale szpital zmniejszy comiesiczna strat prawie do zera. Wpyna na to obni髒ka pac caego personelu, cznie z lekarzami o 5%, co dao 40 tysicy z. miesicznie. Du髒e oszczdnoci daa te髒 redukcje zatrudnienia. Dzi w szpitalu pracuje okoo 270 os籀b i bd kolejne zwolnienia. Tak髒e wyprowadzenie niekt籀rych usug takich jak sto籀wka, pralnia, prosektorium te髒 przyczynio si do zmniejszenia strat.

Wiesaw Stebnicki - Czy prowadzone bd dalsze prace nad projektem komunalizacji szpitala?

Krzysztof Gsior - Prace trwaj i niebawem eksperci kt籀rzy je przygotowuj przedstawi je radnym do akceptacji, ale mo髒e by i tak, 髒e szpital zacznie bilansowa swoje przychody i koszty, przestanie si zadu髒a i komunalizacja nie bdzie potrzebna. Rada powiatu zgodzia si bowiem na kolejny kredyt, kt籀ry pozwoli spaci niekt籀re dugi szpitala i przyczyni si do kolejnego zmniejszenia zadu髒enia.

Wiesaw Stebnicki - Starostwo Bieszczadzkie po raz drugi zdobyo statuetk Kazimierza za wydatki inwestycyjne na infrastruktur techniczn. Jaki inwestycje przyczyniy si do tego?

Krzysztof Gsior - W klasyfikacji bierze si wydatki na transport czyli remonty i modernizacje dr籀g, ochron zdrowia, owiat i pomoc spoeczn. Do kwalifikacji liczono wydatki z lat 2006-2008. Powiat wyda 329,34 z w przeliczeniu na jednego mieszkaca. W powiecie wydatki te to g籀wnie remonty dr籀g, ale te髒 wydatki w owiacie.

Wiesaw Stebnicki - No wanie jeli mowa o owiacie to du髒a inwestycja w zespole szk籀 zawodowych na ulicy Przemysowej. Ile bdzie kosztowa i co zrobi si w ramach tego remontu?

Krzysztof Gsior - W ramach pierwszego etapu, kt籀ry zakoczy si w tym roku wykonana zostanie nowa konstrukcja dachu, odwodnienie budynku, uzupenienie stolarki, docieplenie budynku szkoy i nowa elewacja. Wyremontowane zostan ubikacje i azienki. Koszt tegorocznych rob籀t wyniesie 1,2 mln z. Drugi etap kosztowa bdzie 1,8 mln z i obejmie wymian boazerii, parkiet籀w, remonty ubikacji w sali gimnastycznej, zamontowana zostanie winda dla niepenosprawnych oraz powstan boiska i place na zewntrz. Roboty maj zosta zakoczone do grudnia 2010 roku.

Wiesaw Stebnicki - Mam nadziej, 髒e w przyszym roku statuetka Kazimierza trafi ponownie do Ustrzyk.

Krzysztof Gsior - Bdzie trudniej poniewa髒 okres jaki bdzie brany pod uwag w klasyfikacji nie by ju髒 tak dobry jak dwa poprzednie, ale z drugiej strony mielimy tak du髒a przewag na drugim w klasyfikacji powiatem, ze mo髒e by dobrze.

Wiesaw Stebnicki - Dzikujc za rozmow wypada tylko tego Starocie 髒yczy.

Krzysztof Gsior - Dzikuj.


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=783