:: [Nr 14/90] Ju髒 za rok wybory, za rok, za rok...
Artyku dodany przez: Redakcja (2009-11-22 09:26:57)

Tytu tego materiau to nieco zmieniony tekst kultowego utworu grupy „Czerwone Gitary” o maturze. Pasuje jednak idealnie do tego o czym pisz poni髒ej. Wybory samorzdowe s bowiem podobnym do matury sprawdzianem dla radnych, burmistrz籀w, w籀jt籀w, starost籀w. R籀髒nica jest tylko taka, 髒e uczni籀w ocenia Komisja Egzaminacyjna, a samorzdowc籀w lokalne spoeczestwo. Wprawdzie do wybor籀w pozosta jeszcze dokadnie rok, ale w partiach, stowarzyszeniach, komitetach obywatelskich ju髒 rozpoczy si gorczkowe poszukiwania najlepszych kandydat籀w.

Zacznijmy od powiat籀w

Gdy zaledwie po kilku miesicach Ewa Sudo rezygnowa z funkcji Starosty Bieszczadzkiego, do dugo trway poszukiwania jej nastpcy. Oczywicie ograniczay si one do os籀b zwizanych z BSS i jego koalicjanta „Niezale髒nych”. W kocu postanowiono, 髒e nastpc Ewy Sudo bdzie Krzysztof Gsior dotychczasowy wice-burmistrz Ustrzyk Dolnych. Opinie na ten temat byy podzielone. Paday pytania czy podoa tak wa髒nej funkcji. W gosowaniu wygra zdecydowanie gosami BSS, Niezale髒nych i jednym gosem zrobionego w konia przez PiS SLD. Okazao si , 髒e Gsior podoa i radzi sobie na tym stanowisku cakiem dobrze. Teraz , na rok przed wyborami jest ponownie prawie pewnym kandydatem na starost. Oczywicie zdecyduj o tym radni, ale w tych wyborach gdzie nie bdzie blokowania list PiS jest bez szans. Nawet gdyby zdobyo sze mandat籀w swojego starosty nie przeforsuje, a po tym jak potraktowao lewic w poprzednich wyborach trudno PiS- owi liczy na jakiegokolwiek koalicjanta.
Marek Scelina w powiecie Leskim jest ju髒 starost drug kadencj. Co najdziwniejsze jest jedynym czonkiem rady z SLD, a potrafi zbudowa mocn grup wok籀 siebie. Scelin niekt籀rzy w Lesku nazywaj „walcem drogowym”, to z racji dziesitek kilometr籀w dr籀g jakie wyremontowano i zmodernizowano za jego dwu kadencji. Pod tym wzgldem nie ma sobie r籀wnych. Jeszcze niedawno zastanawia si czy startowa w przyszym roku. Teraz ju髒 podj decyzj i startuje. Leska prawica zapowiada mocny kontratak, ale robi tak ju髒 od lat i nic z tego nie wychodzi.
PiS w Lesku tak jak i w Ustrzykach widnie. Po niefortunnej pora髒ce ustrzycki PiS si amie. Wyodrbnia si ju髒 z niego grupa modych przedsibiorc籀w, kt籀ra wystawi swoje listy w wyborach. Jak sycha tak髒e inni ustrzyccy PiS-owcy szukaj miejsca na innych listach.

A co w miastach

Jeli chodzi o Ustrzyki Dolne, to pozycja jak wyrobi sobie Henryk Suuja pozwala mu ze spokojem oczekiwa na wynik wyborczej walki. W poprzednich wyborach mia dwoje kontrkandydat籀w Ryszarda Urbana z PiS i Alin Buzuk z lewicowych Przyjaznych Bieszczad. Wygra w pierwszej turze i to zdecydowanie. SLD w 2002 roku zagrozio Soui doprowadzajc do drugiej tury wybor籀w. W przyszym roku lewica prawdopodobnie nie wystawi swojego kandydata skupiajc si na walce o mandaty radnych. PiS te髒 si ju髒 wystrzela. Rywalizowali z Suuj Marek Andruch i Ryszard Urban ponosz klsk. W obwodzie pozosta jeszcze najpopularniejszy ustrzycki PiS- owiec Arkadiusz Lupa. Ale ten otrzyma w tym roku nominacj na kolejn kadencj dyrektorowania miejscowemu LO. Robi to bardzo dobrze i na pewno z tego nie zrezygnuje. Innych powa髒nych kandydat籀w jak na razie nie wida. Mo髒e by wic i tak, 髒e Henryk Suuja nie bdzie mia tym razem przeciwnika, bdzie nim jedynie przekroczenie progu 50% poparcie. Barbara Jankiewicz burmistrz Leska do pewnego czasu bya spokojna o swoj reelekcj. Zao髒ya swoj foto- gazetk w kt籀rej kilkanacie razy w numerze wymienia si jej osignicia i zamieszcza kilkanacie zdj w r籀髒nych pozycjach i strojach i powoli brna do celu. Wprawdzie nie za bardzo miaa si czym chwali, ale skoro nie byo nowych inwestycji poza pomnikiem ksi髒ki to przynajmniej dobrze si prezentowaa na r籀髒nego rodzaju imprezach , otwarciach, do髒ynkach. Tymczasem z USA wr籀ci Henryk Gocek byy burmistrz Leska i zamci ten bogi spok籀j. Gocek otwarcie powiedzia, 髒e staje do walki i zacz punktowa pani burmistrz. Czy ma jakie szanse, trudno powiedzie. R籀髒nie o tym m籀wi w Lesku. Ale Barbara Jankiewicz te髒 du髒o stracia nawet u bezgranicznie jej ufajcych leskich mieszczanach. Gdyby przyczy si do tej walki Robert Petka miaby spore szanse. Jednak jak mi powiedzia nie bierze startu pod uwag. Kto bowiem zna zadu髒enie Leska to odchodzi mu ochota do startu, bo prdzej czy p籀驕niej spoeczestwo si o tym dowie i utopi urzdujcego wtedy burmistrz w przysowiowej y髒ce wody. Na dodatek Barbara Jankiewicz przystpuj do budowy zespou basen籀w zadu髒enie to podwoi i pewnie wtedy sama z burmistrzowania zrezygnuje. Wtedy ten co j zastpi przyjdzie w roli zbawcy i nikt mu zadu髒enia nie zarzuci.

W gminach bez niespodzianek

Gdy Krzysztof Zapaa obejmowa fotel w籀jta gminy Olszanica, gmina ta zajmowa ostatnie miejsce w Polsce pod wzgldem zadu髒enia na cele czysto konsumpcyjne. M籀wic prociej to co po髒yczaa nie szo na inwestycj tylko byo przejadane przez administracj. Obecne z tym miejscem ju髒 dawno si po髒egnaa i pnie si z roku na rok w g籀r. Zapaa tworzy dobry ukad z Petk co wida naocznie jak si gmin odwiedza. Ruszyy inwestycje, m籀wi kr籀tko co si w gminie dzieje. Dlatego te髒 decyzja w籀jta jest jasna, startuje ponownie. Pewno bdzie mia ze dw籀ch przeciwnik籀w. Ale prawd m籀wi ju髒 mo髒e snu plany na kolejna kadencj Podobnie jest z w籀jtem Soliny Zbigniewem Sawiskim. Rekordzista w Bieszczadach a i zapewne na Podkarpaciu w dugoci w籀jtowania, dalej nie ma godnego przeciwnika. Na razie si kryguje, ale najprawdopodobniej wystartuje i kolejny raz wygra.
Marcin Rogacki w Czarnej te髒 mo髒e by osamotniony w walce o reelekcj. Ma wprawdzie przeciwnik籀w, szczeg籀lnie jednego, ale ci nie wystawi kontrkandydata bo popieraj si jedynie w swoim wskim gronie. Rogacki potwierdza sw籀j start, a w wyborach stworzy sw籀j komitet tak jak w poprzedniej kadencji.
Rewolucji oczekuje si natomiast w gminie Lutowiska. Wodzimierz Podyma definitywnie rezygnuje z kandydowania. Tak stwierdzi w rozmowie z Pooninami i jest to zdanie ostateczne. W gminie m籀wio si , 髒e jego nastpc bdzie miejscowy nadleniczy Marek Bajda. Bajda jednak temu kategorycznie zaprzecza. Pada jeszcze nazwisko leniczego Adama Drapay, ale nikt tego nie potwierdza. Poprzedni kontrkandydaci Marek Bk i Jerzy Gawle pewno mieli by ochot wystartowa, ale czekaj na konkretnego przeciwnika by realnie oceni swoje szanse.

To tyle tych przedwyborczych dywagacji sprowokowanych przez Henryka Gocka, kt籀ry jako pierwszy w Bieszczadach oficjalnie potwierdzi sw籀j start w wyborach. Pewno dojdzie jeszcze do jaki korekt w tych typowaniach, ale jak mi si wydaje rewolucji i wielkich niespodzianek nie ma co oczekiwa.

Wiesaw Stebnicki


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=773