:: [Nr 9/85] Przyjazne rodowisko lokalne
Artyku dodany przez: Redakcja (2009-07-18 12:31:11)

W dniu 10 czerwca 2009 r w Komendzie Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych odbyo szkolenie dla przedstawicieli samorzd籀w lokalnych powiatu bieszczadzkiego oraz prezes籀w sp籀dzielni mieszkaniowych i wsp籀lnot mieszkaniowych z Ustrzyk Dolnych.
W ramach realizacji harmonogramu dziaa zwiazanych z realizacj Wojew籀dzkiego Programu Prewencyjnego " Przyjazne rodowisko Lokane" w dziedzinie ksztatowania bezpiecznych przestrzeni publicznych, w dniu 10 czerwca w Komendzie Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych odbyo si szkolenie na temat bezpiecznych przestrzeni publicznych.
W szkoleniu wzili udzia Starosta Powiatu Bieszczadzkiego, W籀jt Gminy Lutowiska, Sekretarz Gminy Czarna, przedstawiciele Urzdu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej, Komendy Powiatowej Pastwowej Stra髒y Po髒arnej, prezesi sp籀dzielni mieszkaniowych oraz wsp籀lnot mieszkaniowych.
W drugiej czci szkolenia, uczestnicy przedstawili swoje spostrze髒enia na temat miejsc najbardziej zagro髒onych w obszarze ich dziaania i kompetencji, zobowizujc si jednoczenie do przekazania teremin籀w, w kt籀rych zostan przeprowadzone kontrole wymienionych miejsc przez grupy robocze powoane przez starost. Kontrole zostan zrealizowane w okrelonym terminie zgodnie z harmonogramem. Szkoleniu przewodniczy Komendant Powiatowy Policji w Ustrzykach Dolnych insp. Stanisaw Dziedzic.


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=680