:: [Nr 10/70] Strach wr籀d pracownik籀w byego PBK i MZRB
Artyku dodany przez: Redakcja (2008-10-14 13:28:45)

Nikt o tym nie m籀wi gono. Jednak temat ten czsto poruszany jest w bezporednich rozmowach pracownik籀w byego PBK i MZRB. Sprawa dotyczy wielokrotnie wikszej ni髒 rednia krajowa umieralnoci pracownik籀w tych firm na choroby nowotworowe. W kraju wsp籀czynnik umieralnoci na choroby nowotworowe wynosi okoo 0,25%, wr籀d niespena 300 pracownik籀w tych dw籀ch nieistniejcych ju髒 firm wsp籀czynnik ten jest dziesiciokrotnie wy髒szy.

Pech od samego pocztku

Norm byoby gdyby wr籀d zaogi tej firmy umieraa na raka jedna osoba na trzy lata , natomiast ju髒 w tym roku na choroby nowotworowe zmaro troje byych pracownik籀w PBK przeksztaconego p籀驕niej w MZRB. Du髒o wicej os籀b – ni髒 okrelaj to normy- cierpi te髒 na szereg powa髒nych schorze. Pora by kto postara si to wyjani, bo jak na razie istnieje tylko szereg hipotez i domys籀w co do przyczyn takiego stanu rzeczy.


PBK ju髒 w chwili tworzenia na pocztku lat siedemdziesitych miao pecha. Pierwsza lokalizacja firmy znajdowaa si na terenie obecnego zakadu drzewnego w Ustianowej. Zostaa jednak zmieniona w zwizku z projektem budowy PPD. Wtedy te髒 znaleziono jedno z najgorszym miejsc w miecie. Byy to najni髒ej poo髒one w Ustrzykach bagna za rzeczk Jasiek. Samo przygotowanie terenu pod zabudow kosztowao ogromne pienidze, ale kto si wtedy przyjmowa wynikiem finansowym.
Trudno powiedzie czy do ustabilizowania grunty, czy samej budowy u髒yto materia籀w szkodliwych dla zdrowia. Budowano z tego co byo dostpne na rynku, miedzy innymi z materia籀w z dodatkiem azbestu, ale tak budowali wszyscy, wic PBK nie odbiegao tutaj od normy.

Mo髒e woda co przynosia, a mo髒e Czarnobyl

Ta nieszczsna lokalizacja skutkowaa tym, 髒e zakad by co jaki czas zalewany przez wezbrane wody Jasieki. To jedyny zakad w miecie systematycznie podtapiany. Nawet szpital, tez niezbyt szczliwie zlokalizowany unika podtopienia. Niekt籀rzy z pracownik籀w wanie w tym podtapianiu widz przyczyn za. Trudno to racjonalnie uzasadni, ale przyczyna chor籀b i zgon籀w musi jaka by.
Z pocztkiem lat osiemdziesitych Ustrzyki postanowiy zafundowa sobie skoczni narciarsk z prawdziwego zdarzenia. Konstrukcje skoczni wykonali pracownicy PBK i zmontowali ja na zakadowym placu. Pot髒ny helikopter z Modlina mia j przenie na miejsce monta髒u na stoku Gromadzynia. Wszystko byo wyliczone co do kilograma. Jakie髒 byo wic zaskoczenie gdy w dw籀ch podejciach helikopter nie potrafi d驕wign konstrukcji. Dopiero zdemontowanie sporej iloci element籀w skoczni pozwolio ja przenie.
To wtedy dowiedzielimy si, 髒e baza PBK ma specyficzny mikroklimat. M籀wic prociej brak jest tutaj ruchu powietrza, czyli jeli co nad tym miejscem zawinie to opadnie bo wiatr tego nie wywieje.
Dlatego te髒 teza, 髒e wanie w tym miejscu Ustrzyk zgromadzia si najwiksza ilo opad籀w radioaktywnych po wybuchu elektrowni w Czarnobylu ma jakie uzasadnienie, cho nie poparte 髒adnymi naukowymi faktami.

Mo髒e przysza pora na zrobienie bada

Ostatnio uczestniczyem w pogrzebie kole髒anki z PBK. Du髒o po pogrzebie rozmawialimy, sam tam bowiem pracowaem. mier i choroby w tak du髒ym jak na krajowe normy odsetku dotyka wszystkich pracownik籀w. S to kierownicy, majstrowie, murarze , hydraulicy, lusarze, kierowcy, pracownicy biurowi. Co ciekawe wzmo髒ona zachorowalno nie dotyka rodzin pracownik籀w, dotyczy tylko tych co mieli kontakt z baz PBK, czy p籀驕niej MZRB. Jedna z pracownic firmy powiedziaa, 髒e w samym bloku w kt籀rym mieszkaj byli pracownicy tych firm zmaro ostatnimi laty dziesi os籀b. To zmusza do mylenia i budzi strach. Nie byo moim celem go wzmaga, ale pobudzi do mylenia.


Wszak budynek byego biurowca ma by docelowo przerobiony na mieszkalny.


Wiesaw Stebnicki


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=374