:: [12/124] Oni ratuj 髒ycie
Artyku dodany przez: Redakcja (2011-10-16 09:16:14)

Po raz dziesity obchodzilimy w tym roku wiatowy Dzie Udzielania Pierwszej Pomocy. Nie przypadkowo wrzesie zosta wybrany na okres tych obchod籀w.
Pomysodawcy chcieli uczci pami ludzi, kt籀rzy zginli 11 wrzenia podczas terrorystycznego ataku na World Trade Center w Nowym Jorku. Ogrom tej tragedii jest nie do przecenienia. Podczas tego szaleczego zamachu zginy 2752 osoby cywilne. W trakcie akcji ratunkowej 髒ycie stracio dalsze 300 os籀b w wikszoci stra髒acy i policjanci. Wydarzenie to uwiadomio ludziom na caym wiecie jak potrzebna i wrcz niezbdna jest wiedza zwizana z udzielaniem pierwszej pomocy w tego typu tragicznych sytuacjach. Miejmy nadziej, 髒e do takiej tragedii ju髒 wicej nie dojdzie. Nie zwalnia to nas jednak z posiadania umiejtnoci udzielania pierwszej pomocy w 髒yciu codziennym. Uczestnicy wypadk籀w drogowych, topicy si to midzy innymi ci, kt籀rzy na tak pomoc oczekuj i licz, 髒e j uzyskaj. To tej zbiorowej edukacji maj su髒y organizowane corocznie przez Zarzd Rejonowy PCK w Ustrzykach Dolnych obchody wiatowego Dnia Udzielania Pierwszej Pomocy. Jest to impreza szczeg籀lna, choby tylko z tego powodu, 髒e niesie z sob du髒 doz edukacji zwizanej z ratowaniem ludzkiego 髒ycia.
Dwunastego wrzenia w „Parku pod Dbami” moglimy zobaczy jak postpi w przypadku wypadku samochodowego z udziaem dziecka, rowerzysty z otwartym zamaniem nogi, rannych z ranami postrzaowymi, z ran kut klatki piersiowej, omdleniami, krwotokiem z nosa, ukszeniami przez 髒mij.

Wr籀d zgromadzonych uczestnik籀w i widz籀w pokazu byli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Pastwowej Stra髒y Po髒arnej, Oddziau Plac籀wki Stra髒y Granicznej, Starostwa Powiatowego, Urzdu Miasta, rodowiskowego Domu Samopomocy, Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej.
Licznie przybyli wraz ze swoimi opiekunami uczniowie Zespou Szk籀 Publicznych Nr 1 i 2, Zespou Szk籀 Licealnych, Bieszczadzkiego Zespou Szk籀 Zawodowych oraz uczniowie z Gimnazjum w Wojtk籀wce. Niewtpliwej rangi pokazu nadaa obecno Alicji Zajc – Prezesa Podkarpackiego Zarzdu Okrgowego PCK.

/ka/


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=1453