:: [9/121] Rok harcerski podsumowany
Artyku dodany przez: Redakcja (2011-07-31 08:09:21)

Zuchy, harcerze i instruktorzy Hufca Bieszczadzkiego ZHP w Lesku tradycyjnie jak co roku spotkali si w Berezce na uroczystym zakoczeniu roku harcerskiego. Msz w. odprawi kapelan hufca ks. hm. Tomasz Latoszek w asycie harcerzy z 16 BDH w Berezce oraz zuch籀w z Myczkowa. W homilii ksidz kapelan zwr籀ci uwag na znaczenie harcerstwa w pracy wychowawczej z dziemi i modzie髒.


Podzikowa tak髒e przyjacioom harcerstwa za pomoc w realizacji zada statutowych. Msz w. zakoczono odpiewaniem Modlitwy Harcerskiej. P籀驕niej odbya si mia uroczysto wyr籀髒nienia przyjaci籀 harcerstwa Krzy髒ami Pamitkowymi „100-lecia harcerstwa” za pomoc udzielan naszej organizacji w realizacji zada statutowych midzy innymi za organizacje imprez, wystaw okolicznociowych, spotka instruktorskich. Otrzymali je; p. Zbigniew Sawiski- w籀jt Gminy Solina, p. Wiesaw Korczykowski- zastpca komendanta Powiatowego Policji w Lesku, p. Henryk Baraski- dyrektor OPP w Lesku,p. Krystyna Gaza- kierowniczka Biblioteki Pedagogicznej w Lesku oraz nauczyciele p. Wanda Gosztya z Berezki, p. Henryk Wyszatycki z LO w Lesku, p. Jacek Smolik. Honorow Odznak Ruchu Przyjaci籀 Harcerstwa wyr籀髒niono p. Alicj Cienki. Dh. hm. Annie Domo髒yk wrczono Pamitkowy Medal Komendy Powiatowej Policji w Lesku. Komendantka hufca przyznaa okolicznociowe dyplomy za bardzo dobr prac w minionym roku harcerskim dh. dh. : hm. Barbarze Kalucie i phm. Agnieszce Dere – dru髒ynowym z Myczkowa. W imieniu wyr籀髒nionych podzikowa hm. Jacek Smolik, kt籀ry zwr籀ci uwag na znaczenie pracy instruktorskiej na rzecz dzieci i modzie髒y. Na zakoczenie uroczystoci zobowizanie instruktorskie zo髒yli dh. Krystyna Podsobiska- Rzecznik i Kamil Wojtanowski, kt籀rzy po zakoczeniu pr籀by otrzymali stopie przewodnika. Zobowizanie przyja komendantka hufca hm. Krystyna Paluch w obecnoci opiekun籀w pr籀b hm. Tadeusza Domo髒yka i ks. hm. Tomasza Latoszka. Wadze hufca, przyjaciele harcerstwa, dru髒ynowi spotkali si p籀驕niej w Orodku „Karino” w Berezce.

Krystyna Gaza


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=1385