:: [19/112] Zbi籀rka dar籀w dla dzieci powodzian i schroniska dla zwierzt „Kundelek”
Artyku dodany przez: Redakcja (2011-01-06 13:28:32)

W pa驕dzierniku zakoczya si akcja charytatywna „Wyprawka dla 驍aka”. Celem akcji bya zbi籀rka pomocy dydaktycznych dla dzieci z obszar籀w powodziowych naszego wojew籀dztwa. Podsumowanie Finau Akcji odbyo si w Zarzdzie Rejonowym PCK w Ustrzykach Dolnych, w kt籀rym uczestniczy Dyrektor SP ZOZ i Prezes Zarzdu Rejonowego PCK Pana Marceli Kuca oraz koordynatorowie akcji i uczniowie reprezentanci biorcej w Akcji szkoy. Podczas spotkania swoje podzikowanie Pan Prezes skierowa do wszystkich uczestnik籀w akcji: uczni籀w, rodzic籀w, nauczycieli dziki kt籀rym zebrano bardzo du髒e iloci pomocy dydaktycznych. Inicjatorem i koordynatorem akcji bya p. Beata Macioek nauczycielka ZSP nr1 w Ustrzykach Dolnych.

Udzia plac籀wek owiatowych powiatu bieszczadzkiego:

1. SP R籀wnia – koordynator p.Celina Kucab
2. SP Krocienko – koordynator p. Jolanta Wr籀髒yo
3. SP Czarna – koordynator p Walentyna Jachimowicz
4. Gimnazjum Czarna – koordynator p.Jacek Bihun
5. SP odyna – koordynator Dyrektor i Rada Pedagogiczna
6. ZSL Ustrzyki Dolne– koordynator p.Mariola Pzio, El髒bieta Mach
7. ZSP nr1 Ustrzyki Dolne – koordynator p. Beata Macioek

zaanga髒owanie i udzia nauczycieli ksztacenia zintegrowanego kl I-II

8. SP Hosz籀w – koordynator p. Barbara Makuliska-Dec
9. Andrzej Susik i wsp籀lnicy „Betonstal” F.H.U Ustrzyki Dolne
10.Szkolne Koo PCK ZSPNSS Nr2 Ustrzyki Dolne – koordynator p. El髒bieta Dadej
11.Klasa Va ZSPNSS Nr2 Ustrzyki Dolne – koordynator p. Aldona Kunasz Udzia uczni籀w w akcji z danych szk籀 by tak du髒y, 髒e nie mo髒na poda konkretnej liczby uczestnik籀w. Napewno w Akcji uczestniczyo nie mniej ni髒 500 dzieci i modzie髒y.

Natomiast 10.12.2010r zakoczya si kolejna Akcja tym razem skierowana do podopiecznych Schroniska „Kundelek”w Rzeszowie. Jest to ju髒 kolejna zbi籀rka artyku籀w 髒ywnociowych, kocy, karmy dla zwierzt ze Schroniska. Akcj prowadzia p. Beata Macioek. Du髒a liczba dzieci ze wietlicy szkolnej oraz uczniowie, szczeg籀lnie klasy VIa zgromadzili du髒e iloci smakoyk籀w dla zwierzt. Do Akcji wczyli si rodzice, to dziki nim dzieci mogli pom籀c porzuconym zwierztom ze Schroniska.


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=1202