:: [19/112] Policjanci m籀wili o przemocy w rodzinie
Artyku dodany przez: Redakcja (2011-01-06 13:23:40)

O przemocy w rodzinie i sposobach radzenia sobie z jej przejawami dyskutowali 9 grudnia w ustrzyckiej komendzie policjanci, psychologowie i zaproszeni gocie. Spotkanie odbyo si w ramach kampanii „16 Dni przeciwko przemocy ze wzgldu na pe”. W spotkaniu uczestniczy Komendant Powiatowy Policji w Ustrzykach Dolnych podinsp. Aleksander Lubas.

Na spotkanie policjanci zaprosili kobiety pracujce w r籀髒nych instytucjach na terenie powiatu bieszczadzkiego i to wanie przez nie chc trafi do jak najszerszych krg籀w by m籀wi o przemocy. Najwa髒niejsze jest, by nie zamyka oczu na to co dzieje si wok籀 nas. Reagowa kiedy inni potrzebuj pomocy, „ bo zo zwyci髒a, gdy dobrzy ludzie nic nie robi…”. Przemoc w rodzinie to zjawisko rozgrywajce si tylko w czterech cianach, a takim osobom, w wikszoci kobietom, bardzo trudno jest m籀wi o sytuacji w jakiej si znajduj.

Kampania „16 Dni…” ma na celu wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet. Uczestnicy spotkania dowiedzieli si w jaki spos籀b i gdzie szuka pomocy. Prelegentami spotkania byli: Dyrektor Orodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lesku - Joanna Szurlej, kt籀ra om籀wia 3 lata dziaalnoci orodka. Psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ustrzykach Dolnych - Agnieszka Wdowiak wyjania psychologiczne aspekty kobiet dotknitych przemoc. Natomiast Naczelnik Wydziau Kryminalnego ustrzyckiej komendy - podkom. Roland Szczepanik przedstawi temat odpowiedzialnoci karnej za zncanie si nad osob najbli髒sz. Uczestnicy spotkania obejrzeli film produkcji amerykaskiej pt "Delikatnie nas zabijaj 3"- obrazy kobiet w reklamach.

Osoby szukajce pomocy zawsze znajd ja zgaszajc si do:

- Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych,
tel. alarmowy 997 lub 13 4608399

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych,
tel. 13 4711080 lub caodobowy 665996444

- Miejsko Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Ustrzykach Dolnych,
tel. 13 4611868

- Specjalistycznego Orodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie SOS w Lesku, kt籀ry czynny jest caorocznie, caodobowo i bezpatnie,
tel. 663327000 lub 13 4927253


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=1200